Sport- en bewegingscoördinator

Ben je een sportfanaat en is stilzitten niets voor jou? Wil je graag met mensen werken en vind je het leuk om activiteiten te organiseren? Durf je leiding te geven, ben je een organisator en zit je vol met ideeën? Dan is een toekomst in het werkveld van sport en bewegen echt iets voor jou. De opleiding Sport- en bewegingscoördinator leidt je op voor een baan of eigen bedrijf in de sport en bewegingsbranche en/of op een hbo vervolgstudie.

Veel jongeren kiezen voor een opleiding Sport en Bewegen bij Albeda. We zijn daar natuurlijk heel trots op! Op dit moment hebben we heel veel aanmeldingen. We helpen je graag bij het kiezen van één van onze andere opleidingen bij Albeda. We gaan graag met jou in gesprek over jouw toekomst! Neem contact op met onze loopbaanbegeleiders en medewerkers voorlichting van [email protected] Albeda en Studie info punt

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

Het studieprogramma voor de Sport- en bewegingsleider en Sport- en bewegingscoördinator is in het eerste leerjaar nagenoeg gelijk. Na het eerste of tweede leerjaar kan er worden doorgestroomd naar de niveau 4 opleiding (Sport- en bewegingscoördinator). Dit is afhankelijk van de behaalde studieresultaten.

De opleiding Sport- en bewegingscoördinator op niveau 4 is opgebouwd uit basisdeel A en B, een profieldeel en keuzedelen (waar onder een sportspecialisatie).

Basisdeel A
Dit deel van de sportopleiding bestaat uit sportgerichte lessen en opdrachten. Je werkt regelmatig in groepjes en krijgt praktijkopdrachten waarbij je je les- en coachvaardigheden gaat ontwikkelen. Ook voer je individuele opdrachten uit, waarbij je eigen vaardigheid in verschillende sporten wordt verbeterd. Verder krijg je lessen over het menselijk lichaam en gedrag, trainingsleer en groepsprocessen. Bovendien wordt er in dit deel aandacht besteed aan de ontwikkeling van je persoonlijkheid als sportleider en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. In het eerste jaar loop je ook stage bij een sportvereniging.

Basisdeel B
Naast de vakgerichte lessen krijg je algemene lessen als Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. Net als de vakgerichte onderdelen, tellen de resultaten van deze onderdelen ook mee bij het behalen van je diploma als sportleider.

Een profieldeel kiezen
Vanaf het tweede jaar kun je voor één van de volgende drie uitstroomprofielen kiezen:

 • Coördinator sport, bewegen en gezondheid
 • Coördinator sport- en bewegingsagogie
 • Coördinator buurt, onderwijs en sport         

Je leert op een planmatige wijze sport- en bewegingsactiviteiten (projecten) te coördineren. Daarnaast leer je zelfstandig sportlessen te geven.

Keuzedelen
Vanaf het tweede jaar van deze sportopleiding kies je een keuzedeel (een sportspecialisatie). Sportspecialisaties zijn:

 • voetbal
 • buitensport
 • fitness
 • zwemmen
 • tennis
 • skiën
 • snowboarden
 • urban sports

Je oefent en verbetert onder andere je eigen vaardigheid en je vaardigheden in het les- en leidinggeven in één van de sportspecialisaties. Zo kun je na je opleiding als zelfstandig instructeur in de sport van jouw keuze aan de slag.

Vanaf leerjaar drie kun je ook andere keuzedelen kiezen, zoals ondernemerschap, sportmassage, een sportspecialisatie instructeur of trainer/coach of hbo- doorstroom. Dit is waardevol voor je toekomstige baan, eigen bedrijf of je vervolgstudie.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als gediplomeerd sport- en bewegingscoördinator begeleid je groepen of individuele deelnemers bij sport- en bewegingsactiviteiten. Verder geef je leiding aan sportleiders en sportbegeleiders. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het management en de coördinatie van een organisatie.

Je toekomstige baan of werk is afhankelijk van het uitstroomprofiel dat je gekozen hebt. Als coördinator sport, bewegen en gezondheid kun je aan de slag bij een zwembad, fitnesscenter, sportorganisatiebureau, recreatiebedrijf of eigen bedrijf.

Met het uitstroomprofiel voor bewegingsagogie werk je in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, penitentiaire inrichting of jeugdhulpverlening.

Als coördinator buurt, onderwijs en sport ga je aan de slag bij een buurthuis, provinciale sportraad, basisschool of gemeentelijke dienst.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

 

 

Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Het is belangrijk dat je over leidinggevende kwaliteiten beschikt en goed samenwerkt. Je durft je verantwoordelijkheid te nemen, werkzaamheden over te dragen aan collega’s en je dient te beschikken over veel overtuigingskracht. Je motiveert collega’s, stuurt het team aan en vindt het een uitdaging om problemen op te lossen. Ook kun je wedstrijden, evenementen en toernooien plannen, organiseren en coördineren. Verder weet je hoe je ehbo moet toepassen. Als sport- en bewegingscoördinator ben je altijd bij je werk betrokken. Dit doe je onder meer door cursussen te volgen en vakbladen te lezen.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2021/2022.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 608,- (in plaats van € 1216,-).
Het ministerie van Onderwijs (OCW) heeft vanwege de coronacrisis het lesgeld voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig met 50% verlaagd. 

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
In het eerste leerjaar ben je ongeveer 350 euro kwijt aan (werk)boeken en digitale leermiddelen en ongeveer 200 euro aan een kledingpakket, indien je het kledingpakket via school aanschaft. Je bent niet verplicht het pakket via school af te nemen en je bent niet verplicht het hele pakket te kopen. Je kunt ook het pakket van iemand anders overnemen of kleding tweedehands aanschaffen. Houd er wel rekening mee dat je vijf dagen per week geschikte sportkleding nodig hebt.

Vrijwillige kosten
Om deel te kunnen nemen aan diverse kampen betaal je in het eerste leerjaar ongeveer 245 euro en voor de medische keuring 130 euro.

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
  (de uiterste aanmelddatum van 1 april voor mbo-opleidingen is vanwege de coronamaatregelen verlengd naar 1 mei).
 • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Na je aanmelding word je uitgenodigd voor de intake, de volgende dag(del)en zijn ingepland voor onze (telefonische) intakedagen:

 • vrijdagmiddag 11 december 2020 van 13.00 tot 17.00 uur
 • dinsdagochtend 26 januari 2021 van 8.30 tot 12.00 uur
 • woensdag 3 maart 2021 hele dag
 • donderdag 8 april 2021 hele dag 
 • (reserve; dinsdagmiddag 18 mei van 13.00 tot 17.00 uur)

De intakeactiviteiten zijn:

 • een filmpje
 • een kennismakingsgesprek

Door deel te nemen aan deze activiteiten word je duidelijk wat je zoal bij een opleiding sport & bewegen leert.
De genoemde intakeactiviteiten worden verder toegelicht in een bijlage die je van ons ontvangt nadat je jezelf hebt aangemeld.

Indien extra zorg of begeleiding nodig is kan er een verlengde intake plaatsvinden. Ook deze verlengde intake is onderdeel van de verplichte intake-activiteiten.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Voor een overzicht van stagebedrijven kijk je op stagemarkt.nl

De vereniging voor je stage mag je zelf uitzoeken. Vanaf leerjaar twee loop je stage bij een erkend leerbedrijf (via school toegewezen of zelf zoeken).

Albeda Sportcollege heeft met verschillende bedrijven en organisaties op het gebied van sport en bewegen (zoals Feyenoord en Excelsior) een samenwerkingsverband. Dit levert interessante en waardevolle stages op en vergroot de kans op de arbeidsmarkt.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Met een diploma als Sport- en bewegingscoördinator op niveau 4 kun je doorstromen naar diverse hbo-opleidingen, zoals:

 • Fysiotherapie
 • Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)
 • Sportmanagement
 • Pabo
 • Bewegingsagogie
Sluit

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Vind je het leuk om activiteiten te organiseren, maar is de opleiding tot Sport- en bewegingscoördinator toch niet helemaal wat je zoekt? Kijk dan eens bij de opleidingen Medewerker Marketing en Communicatie, opleidingen binnen Albeda Travel & Leisure College of misschien de opleiding Facilitair Leidinggevende een optie.

Sluit

Aanmelden

Crebo
23163
Niveau
4
Traject
bol
Duur bol
3 of 4 jaar afhankelijk van het studieresultaat
Startmoment(en)
augustus 2021