Calvijn Lombardijen

Als leerling op Calvijn Lombardijen kan je in het eerste jaar kiezen voor een sportklas. Er wordt dan extra aandacht besteed aan sport, spel en clincs. In het derde jaar kan je sport kiezen als examenvak, LO2. Een gymles met verdieping. De leerlingen krijgen dan extra uren sportles in de week, in plaats van twee uur zijn dat er zes. Ze krijgen naast zelf sporten ook les in ehbo, het organiseren van sportdagen en leren lesgeven. Daarnaast moeten ze stage lopen bij een vereniging. De school bereidt op deze manier de leerlingen voor op het mbo. Jacqueline Venema, docent lichamelijke opvoeding: “De warme overdracht naar het mbo is ontzettend belangrijk. Veel kinderen weten nog niet precies wat ze willen, we willen ze daarom goed begeleiden in hun keuzes. Zo melden we de leerlingen aan voor de meeloopdagen van Albeda Sportcollege, doen we mee aan de prestatieloop en nodigen we af en toe oud-leerlingen uit. Een mooi voorbeeld is oud-leerling Mohammed El Hammischi. Hij heeft de opleiding aan het Albeda Sportcollege goed afgerond, daarna heeft hij de alo (Academie voor Lichamelijke Opvoeding) versneld doorlopen. Nu geeft hij les in Schiedam. Een mooi voorbeeld van een jongen die door hard te werken een mooie toekomst tegemoet gaat. Dat willen we graag voor al onze leerlingen. We zijn als school betrokken en hebben intensief contact met de leerlingen, hun ouders en Albeda.”

Minder schooluitval
Calvijn Lombardijen levert per jaar twee tot drie leerlingen af aan Albeda Sportcollege. Jacqueline; “We zijn een kleine school en geen hofleverancier voor Albeda Sportcollege.” De leerlingen in de sportklas kiezen niet altijd voor een sportopleiding. Sommige gaan bijvoorbeeld naar de politieacademie of kiezen voor een opleiding in de beveiliging. Maar ook daarvoor geldt; al vroeg begeleiden zodat de leerlingen slimmere keuzes kunnen maken voor de toekomst. Dat resulteert vaak in minder schooluitval op het mbo. Om goed en passend onderwijs te geven, blijft Calvijn Lombardijen op de hoogte van de ontwikkelingen in het mbo. Jacqueline; “We blijven in gesprek met Albeda en passen waar nodig ons onderwijsaanbod aan.

Naar het mbo
Om tot Albeda Sportcollege toegelaten te worden moeten de leerlingen een test doen. Calvijn bereidt de leerlingen voor door samen het sportfolio samen te stellen en de fysieke onderdelen van de test te oefenen. In het sportfolio staat onder andere hun sport- en gezondheidsgeschiedenis en eventuele bijzonderheden. Jacqueline; “De samenwerking houdt niet op bij het aanleveren van leerlingen maar we zien ook vaak de leerlingen terug die in de onderbouw stage komen lopen in de sportklas. Ontzettend leuk om ze terug te zien en om te zien hoe ze gegroeid zijn. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”