mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Studenten aan het praten
Studenten zitten in park

Sociaal werker

Ben je op zoek naar een uitdagende opleiding en baan waarin je anderen kunt helpen en het verschil kunt maken? Als je goed bent in het:

 • Opbouwen van relaties en het ondersteunen van mensen bij het aanpakken van sociale problemen
 • Navigeren door procedures en voorzieningen
 • Organiseren van activiteiten en het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling

Dan is de opleiding Sociaal werker iets voor jou. Als Sociaal werker werk je met diverse mensen van verschillende leeftijden en achtergronden, waarbij je hen ondersteunt op verschillende aspecten van hun leven en hen informatie geeft over regelingen, procedures en voorzieningen. Daarnaast werk je samen met verschillende instanties om een betere toekomst voor de mensen om je heen te creëren. Als je de checklist afvinkt en het belangrijk vindt om mensen met verschillende achtergronden te helpen, dan past de opleiding Sociaal werker bij jou!

Versneld traject
Dit opleidingstraject duurt 3 jaar. Sommige studenten kunnen sneller dan deze standaard. Je merkt dit tijdens je opleiding doordat je resultaten bovengemiddeld zijn en je laat zien dat je aan meerdere taken tegelijk kunt werken. Het tempo waarop jij je ontwikkelt, bepaalt dus ook het tempo waarmee je de opleiding doorloopt. Je bespreekt dit tijdens je opleiding met je studieloopbaanbegeleider (slb’er).

Bekijk hier de filmpjes van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk via onze playlist op YouTube.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

De opleiding Sociaal werker is een combinatie van theorie en praktijk. Tijdens het eerste half jaar van de opleiding bereid je je voor op het werken in de praktijk. Daarna ga je tot het einde van de opleiding eerst twee en dan drie dagen per week stage lopen. De andere dagen volg je lessen op school. Hierdoor pas je in de praktijk direct toe wat je op de opleiding leert en kun je leerervaringen van je stage meteen op school bespreken.
Een aantal uren van de week is er een speciaal programma online én op de opleiding, waarmee je leert om zelf je leerproces te sturen. Daarnaast zijn er verschillende projecten die de verbinding tussen de opleiding en de praktijk verder versterken.  

Bij de opleiding Sociaal werker word je breed opgeleid, zodat je in verschillende werkvelden en beroepen aan de slag kunt. De opleiding kent dus geen profieldelen zoals sommige andere mbo-opleidingen. De aandacht ligt met name op het begeleiden van mensen.
Sociaal Werk is ‘mensenwerk’. Je leert daarom ook veel over jezelf. Hoe kom je over? Hoe krijg je mensen in beweging?

Bij de keuzedelen kun je je interesse volgen en je specialiseren, denk aan: 'Wijkgericht werken' , Sociale zekerheid en Voorbereiding op het hbo.

Verder leer je bij het programma voor Nederlands, Engels en rekenen je algemene vaardigheden te verbeteren. Deze onderdelen sluiten zoveel mogelijk aan op het beroep. Zo gaat het voeren van gesprekken zowel over het beroep als over taalvaardigheid. Bij het onderdeel Burgerschap leer je hoe de samenleving in elkaar steekt en wat jouw rol is in de maatschappij.
Het programma voor Loopbaan ondersteunt je onder andere in het ontdekken van kwaliteiten, hoe je je kunt oriënteren op werk, zodat je in staat bent je loopbaan te sturen. Een studieloopbaanbegeleider ondersteunt je in jouw leerproces.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Sociaal Werk is een verzameling van beroepen en functies in maatschappelijke organisaties.
Zo werken sociaal werkers bijvoorbeeld bij welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen, sportorganisaties, in de verslavingszorg of in het jeugd-, jongeren- en ouderenwerk.
Daarnaast vind je sociaal werkers ook bij wijkorganisaties, vluchtelingenwerk, justitiële inrichtingen, bewindvoering, dagbesteding, arbeidsmarkttoeleiding en gemeenten.

Vanuit dit brede werkveld kennen sociaal werkers een gezamenlijk doel en aanpak:

 • Zij ondersteunen mensen bij het oplossen van problemen in het dagelijks leven, zodat ze weer deel uit kunnen maken van de maatschappij.
 • Ze geven advies over regelingen en procedures en begeleiden kwetsbare groepen.
 • Ze organiseren en begeleiden activiteiten.
 • Sociaal werkers vragen aan mensen, cliënten en buurtbewoners wat zij nodig hebben en gebruiken vaardigheden en methodieken om die doelen te bereiken.
Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van de volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Voor de opleiding Sociaal werker is het belangrijk dat je open staat voor verschillen tussen mensen. Dat je nieuwsgierig bent naar anderen en gelijkwaardig en respectvol met mensen omgaat.

Tijdens de opleiding leer je hoe je op een professionele manier mensen ondersteunt. Denk daarbij aan gespreksvaardigheden, maar ook aan het organiseren en ondersteunen van activiteiten.  
Je leert hoe je moeilijke onderwerpen bespreekbaar maakt en mensen met elkaar verbindt. Je leert hoe je de (hulp)vraag kunt onderzoeken en hoe je dit kunt vertalen naar een plan van aanpak met acties, waar ook andere disciplines en organisaties aan verbonden kunnen zijn. Voor goede vaardigheden heb je ook kennis nodig, bijvoorbeeld van sociale zekerheid, sociologie en psychologie. Om sociaal werker te worden moet je ook goed naar jezelf kunnen kijken. Je leert hoe je kunt reflecteren op je eigen houding en gedrag.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2022/2023.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1239,-.

Ben je 18+ of word je binnenkort 18? Dan kun je studiefinanciering, een studentenreisproduct en misschien een aanvullende beurs krijgen.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
In het eerste leerjaar betaal je ongeveer 280 euro voor boeken en licenties. 
Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 335 euro. 

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen zijn ongeveer 40 euro per keuzedeel. 

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Per jaar is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (numerus fixus) voor deze opleiding. Voor het studiejaar 2023/2024 zijn dat 350 plaatsen. De toekenning van de beschikbare plaatsen is op volgorde van aanmelding. Meld je daarom zo snel mogelijk aan voor deze opleiding. Tot 1 april is minimaal 50% van de opleidingsplaatsen gereserveerd voor schoolverlaters uit het voortgezet onderwijs. Let op wanneer de opleiding vol is, kun je alleen nog inschrijven en aanmelden voor de wachtlijst. Als er na 1 april nog plaats is, worden de studenten die op de wachtlijst staan alsnog uitgenodigd voor een intake. Als er nog plaats is en je voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen dan kun je alsnog geplaatst worden.

Na je aanmelding krijg je bericht of je kunt deelnemen aan de intake-activiteiten. Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding, is het verplicht om hieraan deel te nemen.

Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
 • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Belangrijk: Tweede voorkeur
Voor deze opleiding is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Er is een kans dat je niet geplaatst kan worden. Het is daarom belangrijk dat je een 2e voorkeur voor een opleiding doorgeeft bij je aanmelding. Bij het invullen van het digitale aanmeldformulier vul je bij de laatste vraag jouw 2e voorkeur voor een opleiding in.

Je ontvangt voor beide opleidingen een uitnodiging voor een intake. Albeda adviseert je om ook naar het intakegesprek voor jouw 2e voorkeur te gaan.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Je moet voor deze opleiding stage lopen bij een SBB-erkend leerbedrijf. Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op stagemarkt.nl.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Je kunt met dit diploma doorstromen naar:

 • een opleiding op hbo-niveau
 • een associate degree traject (Ad). Het Ad-traject is een 2-jarig hbo-opleiding met een wettelijk erkend diploma.
Sluit

ik zoek net even iets anders

ik zoek net even iets anders

Zoek je eigenlijk net iets anders? Dan past een van de volgende opleidingen misschien bij jou:

Sluit

Aanmelden

Crebo
25615
Niveau
niveau 4
Traject
bol
Duur bol
3 jaar
Startmoment(en)
augustus
Opleidingstype
Mbo

Aanmelden voor deze opleiding voor komend schooljaar kan niet meer. Het aantal beschikbare plaatsen voor deze opleiding is bereikt.

Wil je weten wat dit voor jou betekent of wil je een studieadvies van één van onze voorlichters, neem dan contact op met ons Studie informatie punt (Stip).
Zij kunnen je waarschijnlijk verder helpen.

Je kunt ook onder het tabblad 'ik zoek net even iets anders' kijken. Hier staan opleidingen die lijken op deze opleiding en die mogelijk voor jou interessant zijn.