Werken met baby's

Ben je pedagogisch medewerker? En vraag je je ook weleens af: hoe kun je in een groep elke baby voldoende aandacht geven? Wat hebben baby’s eigenlijk nodig om zich prettig te voelen op het kinderdagverblijf? Hoe kun je de omgeving zo inrichten dat baby’s gestimuleerd worden de wereld om zich heen te ontdekken?

Inhoud

Inhoud

De cursus bestaat uit 5 dagdelen van 4 uur. De volgende thema’s staan centraal tijdens de bijeenkomsten:

 • Dagdeel 1: Ontwikkeling deel 1, authenticiteit, grondhouding en visie

 • Dagdeel 2: Ontwikkeling deel 2, het brein, de lichamelijke ontwikkeling en hechting

 • Dagdeel 3: Leefomgeving, verzorging en dagritme

 • Dagdeel 4: Communiceren met baby’s, spel- en leeractiviteiten

 • Dagdeel 5: Samenwerking met ouders en visie op begeleiden van baby’s.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • De ontwikkeling van de baby (voor de conceptie, tijdens de conceptie, tijdens de zwangerschap, tijdens de bevalling en geboorte, daarna het brein, ontwikkelingsgebieden)

 • Aandacht voor de authenticiteit van de baby

 • Grondhouding pedagogisch medewerker

 • De visie op het begeleiden van baby’s en de baby in de kinderopvang en interactievaardigheden

 • Het belang van hechting en de invloed van stress

 • De leefomgeving van baby’s en de invloed hiervan op de baby

 • Het verzorgen van baby’s, mogelijkheid tot hechten en contactmomenten

 • Dagritme, overgangsmomenten, wennen, structuur.

 • Communiceren met baby’s: contactinitiatief, babygebaren, reageren op huilen, kennis over huilen

 • Spel- en leeractiviteiten met baby’s

 • Communicatie en samenwerking met ouders

Doel

Doel

Tijdens deze cursus staat de ontwikkeling van baby’s centraal. De cursus is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die werken met baby’s. Na afloop ontvang je een certificaat en voldoe je aan de eisen die de Wet IKK stelt.

Wet IKK: “Alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken worden specifiek geschoold. Ook invalkrachten en pedagogisch medewerkers op tijdelijke basis die op babygroepen werken, moeten per 1 januari 2023 aan deze kwalificatie-eis voldoen”.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je beschikt over een diploma van de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang of van de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker.

Praktische Informatie

Praktische Informatie

Studiebelasting

 • +/- 2 uur huiswerk per bijeenkomst.

 • Uitvoeren van observaties op de babygroep

Studiemateriaal

 • Werken met baby’s in een groep, Sylvia Nossen en Orpha Vanderhaegen (€ 15,50 ISBN 9789085600558)

 • Wat doen we met de baby, Marlise Eerkens (€ 18,50 ISBN 9789461560766)

Kosten
De kosten per deelnemer zijn € 485,-. Dit is exclusief studiematerialen (€ 34,-).

Lesdata / Incompany

Lesdata / Incompany

De lesdata worden vastgesteld in overleg met de cursisten en/of de organisatie.
De cursus duurt 3 maanden en gaat door bij voldoende aanmeldingen.
Het uitgangspunt is 5 dagdelen van 4 uur.
De cursus vindt plaats aan de Rosestraat 1011 in Rotterdam.

Incompany
De cursus bieden we ook incompany aan. Hilda Kizilirmak vertelt je er graag meer over.
Je kunt contact met haar opnemen via [email protected] of 06 166 89 394

Certificering

Certificering

De cursus wordt afgerond met een certificaat. Deelnemers werken gedurende de cursus aan een portfolio. Bij een voldoende portfolio en minimaal 80% aanwezigheid komen de deelnemers in aanmerking voor het certificaat.

Aanmelden

Duur
4 maanden
Kosten
€ 485,- (dit is exclusief € 34,- studiematerialen).
Certificering
Certificaat