Cursus EHBO bij kinderen

Sinds de invoering van de wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) is afgesproken dat op elk kinderdagverblijf en elke peuterspeelzaal altijd iemand aanwezig moet zijn met een geldig en erkend Kinder-EHBO-certificaat.

Deze cursus bereidt je voor om in te grijpen in situaties waarin EHBO wordt gevraagd en hulp te verlenen aan kinderen, baby’s en volwassenen.

Inhoud

Inhoud

De cursus bestaat uit 1 dag van 8 uur. Voorafgaand aan de cursus volg je in je eigen digitale leeromgeving de theorie. Je sluit jouw online zelfstudie af met een theorie-examen. Dit examen moet met een voldoende zijn afgerond om deel te kunnen nemen aan de cursusdag.

Tijdens de cursusdag wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen, waarbij vooral de praktijk centraal staat:  

 • De verschillen in eerste hulp tussen kinderen en volwassenen
 • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp
 • Het controleren van de vitale functies
 • Het bewusteloze slachtoffer
 • Het slachtoffer met een bedreigde ademhaling
 • Het slachtoffer met een circulatiestilstand of dreigende circulatiestilstand
 • Uitwendige verwondingen, bloedingen en shock
 • Het slachtoffer met brandwonden
 • Het slachtoffer met botbreuken, kneuzingen/verstuikingen en ontwrichting
 • Het slachtoffer met een vergiftiging
 • Het slachtoffer met oogletsel
 • Specifieke letsels bij kinderen: insectenbeten, tandletsel en amputatie
 • Ziektebeoordeling en zorg voor het zieke kind
 • Het werken met de AED
 • Hulpverlening in coronatijd

De dag wordt afgesloten met een praktisch examen.

Doel

Doel

Er is afgesproken dat op elk kinderdagverblijf en elke peuterspeelzaal altijd iemand aanwezig moet zijn met een geldig en erkend Kinder-EHBO-certificaat.

Deze cursus bereidt je voor om in te grijpen in situaties waarin EHBO wordt gevraagd en hulp te verlenen aan kinderen, baby’s en volwassenen.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Om de cursus te volgen moet je minimaal 16 jaar zijn.

Praktische Informatie

Praktische Informatie

Studiebelasting
De studiebelasting van het theoriegedeelte in de digitale leeromgeving is 4 tot 6 uur.

Studiemateriaal
Nadat je je hebt aangemeld voor de cursus, kan je inloggen in jouw persoonlijke digitale leeromgeving.

Kosten
De kosten per deelnemer zijn € 195,00 inclusief materiaal, examen en certificaat.

Lesdata / Incompany

Lesdata / Incompany

De lesdata worden vastgesteld in overleg met de cursisten en/of de organisatie.

Twee weken voor de cursusdag moet elke cursist als voorbereiding eerst een online cursus volgen die 4 tot 6 uur studietijd vergt. De inschrijving voor de cursusdag moet daarom minimaal 2 weken voor aanvang bij ons binnen zijn.
De cursus vindt plaats aan de Prins Alexanderlaan 41 in Rotterdam. Bij 10 deelnemers kan de cursus doorgaan.

Incompany
De cursus bieden we ook incompany aan. Hilda Kizilirmak vertelt je er graag meer over. Je kunt contact met haar opnemen via [email protected] of 06 166 89 394.

Certificering

Certificering

De cursus wordt afgesloten met een certificaat Acute Zorg module Kind en Omgeving van NIKTA. Dit certificaat is 1 jaar geldig. Je wordt automatisch uitgenodigd voor de opfriscursus.

Aanmelden

Duur
1 dag
Kosten
€ 195,00 inclusief materiaal, examen en certificaat (jaarlijkse herhalingscursus: € 110,00)
Certificering
Certificaat