Cursus Nederlands in de kinderopvang van 2F naar 3F - in company

Als pedagogisch medewerker draag je bij aan de ontwikkeling van kinderen. Je stimuleert ze om allerlei vaardigheden op te doen, maar je helpt ze ook bij hun taalontwikkeling. Dat hebben kinderen ook nodig om straks een goede start in het primair onderwijs te kunnen maken. Het is daarom belangrijk dat je ook zelf de Nederlandse taal goed beheerst.

Per 1 januari 2023 moeten pedagogisch medewerkers beschikken over taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren). Dat is een van de maatregelen onder de IKK-pijler ‘Kinderopvang is een vak’.
Met de cursus ‘Nederlands in de kinderopvang’ bereiden wij jou voor op het centraal examen lezen en luisteren Nederlands 3F, maar ook op de examens spreken 3F en gesprekken voeren 3F.

Inhoud

Inhoud

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Leesvaardigheid
  • Luistervaardigheid
  • Spreken
  • Gesprekken voeren
  • Woordkeuze en zinsbouw

Bij lees- en luistervaardigheid krijg je uitleg over tekstkenmerken en oefen je tekstbegrip. Je leert ‘spreken’ voor een groep zoals ouders bij een ouderavond en bij ‘gesprekken voeren’ besteden we o.a. aandacht aan gespreksconventies (hoe start en onderhoud je bijvoorbeeld een gesprek en hoe sluit je het af), woordkeuze en zinsbouw. Verder werken we aan uitbreiding van jouw eigen woordenschat voor tekstbegrip en voor heldere mondelinge communicatie.

Sluit

Doel

Doel

Als je de examens Nederlands haalt die bij deze cursus horen, ben je mondeling taalvaardig op niveau 3F en kun je lezen op niveau 3F.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je beschikt over een diploma van de opleiding Pedagogisch medewerker niveau 3, SPW3 of SPW4.

Sluit

Praktische Informatie

Praktische Informatie

 

We leveren graag maatwerk, daarom bestaat de cursus uit:

  • 2 uur voor bepaling van het beginniveau door middel van een digitale nulmeting en een gesprek; 40 klokuren les, waarvan 20 uur online;
  • Als uit het intakegesprek blijkt dat je al in staat bent een examenonderdeel af te leggen, wordt dat gepland na overleg. Voorafgaand aan het examen wordt de opdracht uitgelegd tijdens een apart contactmoment van 1 klokuur;
  • 40 klokuren huiswerk, dus zelf digitaal oefenen, lezen en voorbereiden van presentaties en gesprekken;
  • 3 uur deelname aan examens (120 min. lezen en luisteren, 50 min. spreken en gesprekken voeren) bij één examenkans.
Sluit

Studiemateriaal

Studiemateriaal

Digitale oefenlicentie voor lezen, luisteren, woordenschat en grammatica. Kosten voor lesmateriaal zijn afhankelijk van de uitkomst van de intake. Bij het oefenmateriaal maken wij gebruik van digitale leermiddelen.

Sluit

Kosten per deelnemer

Kosten per deelnemer

Op basis van de intake, alle lessen, online ondersteuning, lesmateriaal en examens voor lezen, luisteren, spreken en gesprekken voeren: € 718,- (bij een groepsgrootte van vijftien studenten). Ben je eerder in staat examen te doen, dan brengen wij de kosten voor de lesuren in mindering.

Sluit

Lesdata/ In company

Lesdata/ In company

De lesdata worden bij voldoende aanmelding in overleg vastgesteld.
We bieden de cursus in company aan.
U kunt voor overleg contact opnemen met Hilda Kizilirmak via [email protected] of 06 166 89 394.

Sluit

Certificering

Certificering

Je ontvangt instellingsverklaringen per afgerond onderdeel.

Sluit

Aanmelden

Duur
zie bij praktische informatie
Kosten
€ 718,-
Certificering
instellingsverklaringen per afgerond onderdeel

We bieden de training incompany aan. Hilda Kizilirmak vertelt je er graag meer over. Je kunt contact met haar opnemen via [email protected] of tel. 06 166 89 394.