Basistraining ‘Voorschoolse Educatie (VE)’ - in company

Een leven lang ontwikkelen? Gelukkig ben je in de kinderopvang nooit uitgeleerd!
De basistraining ‘Voorschoolse Educatie (VE)’ is een inspirerende, leerzame en uitdagende training, waarbij je je kennis verrijkt en je vaardigheden op de groep versterkt.
In de voorschoolse educatie is een programma vereist waarin de ontwikkeling van kinderen op het gebied van taal, rekenen, motoriek, en de sociaal-emotionele ontwikkeling, gestructureerd en samenhangend wordt gestimuleerd. Als er niet met een programma voor vroeg en voorschoolse educatie (VVE) wordt gewerkt, dient aangetoond te worden dat er systematisch en samenhangend wordt gewerkt aan de hierboven genoemde ontwikkelingsgebieden. Deze training is samengesteld voor medewerkers uit de kinderopvang op basis van de wettelijke eisen.

Inhoud

Inhoud

De training bestaat in totaal uit 48 klokuren, verdeeld over 12 dagdelen van 4 uur. Iedere bijeenkomst richt zich op het aanbieden en/of opfrissen van theorie en het koppelen van de theorie aan praktische opdrachten en oefeningen. 
 
De 4 beroepstaken die centraal staan tijdens de trainingsbijeenkomsten zijn:
A. Het opstellen van een activiteitenplan.
B. Het aanbieden van activiteiten.
C. Het maken van een programma rondom een thema.
D. Het samenwerken met ouders.
Sluit

Doel

Doel

De training is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en omvat de kennis en vaardigheden zoals beschreven in artikel 4 van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

  • Je beschikt over een diploma van de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang of van de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker.
  • Je bent werkzaam in de kinderopvang.
Sluit

Praktische informatie

Praktische informatie

Studiebelasting

  • ± 2 uur huiswerk per bijeenkomst
  • Uitvoeren van opdrachten en observaties op de groep

Studiemateriaal
Deelnemersmap Basistraining Voorschoolse Educatie.

Kosten
Voor informatie over de kosten kun je contact opnemen met Hilda Kizilirmak via [email protected] of 06 16 68 93 94.

Sluit

Lesdata / incompany

Lesdata / incompany

De lesdata worden vastgesteld in overleg met de deelnemers en/of de organisatie. De training bestaat uit 12 dagdelen van 4 uur, in het totaal 48 uur en gaat door bij voldoende aanmelding. Met een doorlooptijd van minimaal 3 maanden, zodat de deelnemers de tijd hebben om nieuwe vaardigheden in de praktijk te oefenen en hun handelen te leren onderbouwen met de theorie.

We bieden de cursus ook ‘incompany’ aan. Je kunt hiervoor een offerte opvragen bij Hilda Kizilirmak via [email protected] of 06 16689394.

Coronamaatregelen
Normaal gesproken vindt de training plaats aan de Rosestraat 1101 in Rotterdam of op een locatie van de organisatie, waarmee ‘incompany’ afspraken worden gemaakt. De training wordt in verband met de coronamaatregelen vooralsnog online aangeboden en is naar gelang deze maatregelen en de wensen van de werkgever, aan te passen.

Sluit

Certificering

Certificering

De basistraining voorschoolse educatie (VE) wordt afgerond met een Albeda-certificaat. Tijdens de training bouwen de deelnemers een ‘bewijsmap’ op met opdrachten vanuit hun dagelijkse praktijk. Bij een voldoende bewijsmap en minimaal 80% aanwezigheid komen de deelnemers in aanmerking voor het certificaat.

Het Albeda-certificaat voldoet als basis-VE-training volgens artikel 4 van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie van de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). In het besluit staan de beroepstaken centraal die in deze training behandeld worden; het opstellen van een activiteitenplan, het aanbieden van activiteiten, het maken van een programma rondom een thema en het samenwerken met ouders.

Sluit

Aanmelden

Crebo
CSP
Duur
12 dagdelen van 4 uur
Kosten
Voor informatie betreffende de kosten kun je contact opnemen met Hilda Kizilirmak.
Certificering
Albeda-certificaat
Startmoment(en)
oktober 2021