Sociaal en pedagogisch werk

De arbeidsmarkt verandert steeds sneller. Succesvol kunnen meebewegen met deze veranderingen vraagt van jou als werkende professional flexibiliteit en pro-activiteit. Eigenaar blijven van je eigen loopbaan vraagt continu aandacht voor je ontwikkeling – of je nu starter, herstarter of doorstarter bent. Je ontwikkeling houdt niet op als je als beginnend beroepsbeoefenaar de arbeidsmarkt betreedt. Het mbo is de sleutel tot een leven lang ontwikkelen.

Cursussen of trainingen
Bij ons kun je je als gediplomeerd pedagogisch medewerker eenvoudig en in korte tijd bijscholen via cursussen of trainingen.

Door de invoering van de wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) worden er andere eisen gesteld aan pedagogisch medewerkers. Er is afgesproken dat op elk kinderdagverblijf en elke peuterspeelzaal altijd iemand aanwezig moet zijn met een geldig en erkend Kinder-EHBO-certificaat. Daarnaast is er extra scholing nodig als je wilt werken op een babygroep of op een verticale groep waar ook baby’s worden opgevangen. Daarnaast moeten pedagogisch medewerkers per 1 januari 2023 beschikken over taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren). Werk je met peuters dan is de training Vroeg - en Voorschoolse Educatie (VVE) verplicht.

Voor al deze onderwerpen hebben wij een cursus of training. Bekijk de mogelijkheden en meld je aan. Onze cursussen worden in principe aangeboden aan groepen van minimaal 12 deelnemers. We kunnen de cursussen ook incompany aanbieden. Na afloop van de cursus of training ontvang je een certificaat en voldoe je aan de eisen die de Wet IKK stelt.

Maatwerk
Het kan zijn dat jij (of jouw organisatie) behoefte hebt aan maatwerk. Neem in dit geval contact met ons op. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.