Scholingvouchers

Binnenkort start de gemeente Rotterdam met een pilot scholingsvouchers. De doelstelling van de pilot is om burgers ‘aan het werk’ te houden of te krijgen. De 300 vouchers gelden alleen voor inwoners van de gemeente Rotterdam. De vouchers zijn met name bedoeld voor werkelozen. Het gaat om werknemers van mbo-niveau 1, 2, 3 en 4. 

Voor de aanvraag van een voucher geeft het Leerwerkloket of de consulent Werk & Inkomen van de gemeente aan de kandidaat een loopbaanadvies richting kansrijke banen. Met dit advies (vaak met verschillende mogelijkheden/opties) kan de kandidaat een scholing volgen van 3, 6 of 12 maanden. Het wordt straks mogelijk om zo’n voucher bij Albeda te besteden voor een scholing/ training. Zodra er meer informatie bekend is, publiceert Albeda de mogelijkheden hier. Op dit moment wordt het vouchertraject van de gemeente verder ingeregeld.