mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Praktijkroute KomKids

De praktijkroute is een opleidingstraject voor studenten Pedagogisch medewerker kinderopvang (PMK) en Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (GPM) in Vlaardingen. Voor studenten is de praktijk vanaf dag één de basis. We combineren bij deze praktijkroute niet leren met werken, maar vooral werken met leren.

Samenwerkingsverband
Het mbo-opleidingstraject is ontstaan vanuit het samenwerkingsverband tussen KomKids Kinderopvang, Albeda, KindeRdam en Zadkine. Samen hebben de organisaties één doel: meer goed geschoolde pedagogisch medewerkers op de arbeidsmarkt brengen.

Docenten Albeda komen naar vestiging KomKids
Via de praktijkroute kan de student het diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang of Gespecialiseerd pedagogisch medewerker halen. Vanaf het begin van de opleiding is de student vier dagen per week aanwezig in de praktijk, bij een vestiging van KomKids. Gedurende de hele opleiding blijft de student bij deze organisatie leren en stage lopen. Docenten van Albeda komen twee onderwijsdagen per week naar KomKids om lessen te geven. Tijdens de onderwijsdagen gaat de student ook met projecten en opdrachten in de praktijk aan de slag. Daarnaast is er één dag per week een opleidingsdag bij Albeda in Vlaardingen voor het volgen van algemene vakken, zoals Engels, Nederlands, rekenen, burgerschap en eventuele keuzedelen.

Meer informatie
In dit filmpje en in dit artikel vind je meer informatie over deze praktijkroute.