Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (praktijkroute bol)

Wil je graag leren, maar liever door te doen? Ben je graag praktisch bezig en houd je van afwisseling? Ben je daarnaast dol op kinderen en geven ze je energie? Dan is deze praktijkroute mogelijk iets voor jou!

De opleiding is bedoeld voor studenten die gemakkelijk contact kunnen maken en goed zelfstandig kunnen werken. Het is ook belangrijk dat je het leuk vindt om het aanspreekpunt te zijn voor ouders en om collega’s aan te sturen.

De praktijkroute is een nieuwe, praktijkgerichte manier van leren. De opleiding wordt op dit moment alleen nog in Vlaardingen gegeven. Vanaf het begin van de opleiding ben je vier dagen per week aanwezig in de praktijk, bij een vestiging van KomKids. Gedurende de hele opleiding blijf je bij deze organisatie leren en stage lopen.

Op een speelse en leerzame manier bereid je kinderen voor op het basisonderwijs. Ook begeleid je jonge kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

Vanaf het begin van de opleiding ben je vier dagen per week aanwezig in de praktijk.

 • Van die vier dagen loop je twee dagen stage op de groep, en twee dagen volg je onderwijs in een kinderdagverblijf van KomKids in Schiedam, samen met je medestudenten die ook de praktijkroute volgen. Onze docenten komen gedurende de twee onderwijsdagen naar KomKids om lessen te geven en om jouw leerproces te begeleiden. Tijdens de onderwijsdagen ga je ook met projecten en opdrachten in de praktijk aan de slag. Docenten en mensen van de organisatie zullen je daarbij begeleiden.
 • Daarnaast heb je één dag per week opleidingsdag op onze locatie in Vlaardingen voor het volgen van algemene vakken, zoals Engels, Nederlands, rekenen, burgerschap en eventuele keuzedelen.
 • Je maakt in leerjaar 1 en 2 kennis met zowel een babygroep, peutergroep en/of een verticale groep, zoals een peuterspeelzaal of bso.
 • In het laatste jaar van de opleiding specialiseer je je in de doelgroep die het meest bij jou past en doe je examen.

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Je wordt opgeleid om te werken met jonge kinderen op alle niveaus tot aan de basisschool en in de tussen- en buitenschoolse opvang. Je kan werken met kinderen zonder specifieke problemen of met kinderen met gedragsproblemen of een ontwikkelingsachterstand.

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker werk je in een team, je werkt in overleg met ouders en/of vervangende opvoeders en je  werkt samen met verschillende  hulpverleners. Ook heb je leidinggevende taken. Je kunt bijvoorbeeld terechtkomen in:

 • een integraal kindcentrum;
 • een kinderdagverblijf;
 • een peuterspeelzaal;
 • de voor-, tussen- en buitenschoolse opvang (bso).

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker werk je met kinderen. Hierbij speelt je persoonlijkheid een belangrijke rol. Je bent een rolmodel en je hebt een voorbeeldfunctie. Om je werk later goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat je betrokken bent, dat je je goed kunt inleven in de kinderen, ook in kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Verder is het nodig dat je voor jezelf en anderen op kunt komen, dat je eerlijk bent en dat je er netjes uitziet. Je bent in staat om andere collega’s aan te sturen.

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker onderhoud je goed contact met ouders en hulpverleners en zorg  je ervoor dat alle kinderen zich thuis voelen. Dit doe je door respectvol met de kinderen om te gaan en door rust uit te stralen. Je kunt dingen makkelijk bespreekbaar maken en je kunt soepel omgaan met onverwachte situaties. Ook is het belangrijk dat je voorzichtig om kunt gaan met vertrouwelijke informatie.

Je denkt regelmatig na over hoe het gaat in je werk en wat je nog bij kan leren. Tot slot is het heel belangrijk dat je hygiënisch en veilig werkt.

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het cursusjaar 2020/2021.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1202,-.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten 
In het eerste leerjaar betaal je ongeveer 300 euro voor boeken en licenties. 
Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 460 euro.  

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen variëren van 16 euro tot 50 euro per keuzedeel. 

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
 • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Allereerst word je (samen met je ouders/verzorgers) uitgenodigd voor een intakegesprek. Je ontvangt in dit gesprek informatie over het vervolg van de intakeprocedure. Tijdens deze intakeprocedure ontvang je van ons een studiekeuzeadvies en maak je kennis met de opleiding, zodat je een goed beeld krijgt van de lessen en het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Je krijgt ook informatie over het leerklimaat van de opleiding en we lichten de regels en procedures toe. Aan het einde van het programma wordt er met jou geëvalueerd in hoeverre jouw beeldvorming aansluit op jouw persoonlijke leerwensen en leerbehoefte.

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Vanaf het begin van de opleiding ben je vier dagen per week aanwezig in de praktijk, bij een vestiging van KomKids. Gedurende de hele opleiding blijf je bij deze organisatie leren en stage lopen.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Je kunt met dit diploma doorstromen naar:

 • een opleiding op hbo-niveau
 • een associate degree traject (Ad). Het Ad-traject is een 2-jarig hbo-opleiding met een wettelijk erkend diploma.

Aanmelden

Crebo
25484
Niveau
4
Traject
bol
Duur bol
3 jaar
Startmoment(en)
augustus 2021