Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (doorstroomjaar)

Ben je dol op kinderen en geven ze je energie? Heb je een liefdevolle en warme uitstraling, maak je gemakkelijk contact en kun je goed zelfstandig werken? Lijkt het je leuk om het aanspreekpunt te zijn voor ouders en om collega’s aan te sturen? Dan is de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker echt iets voor jou! Op een speelse en leerzame manier bereid je kinderen voor op het basisonderwijs. Ook begeleid je jonge kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Let op: Je kunt de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (doorstroomjaar) alleen volgen als je in het bezit bent van het diploma Pedagogisch Medewerker (niveau 3). Anders kun je de 3 jarige opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker volgen.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

In deze opleiding werk je drie tot vier dagen per week in de beroepspraktijk en krijg je één dag in de week lessen op school ter ondersteuning.

De opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en een aantal keuzedelen.

In het basisdeel leer je hoe je in een veilig pedagogisch klimaat verschillende werkzaamheden kunt uitvoeren die de ontwikkeling van het kind stimuleren. Je inventariseert de behoeften en wensen van het kind. Je leert hoe je diverse activiteiten kunt voorbereiden. Bij de werkzaamheden horen ook verzorgende taken. Je leert hoe je kunt samenwerken  en hoe je je werkzaamheden kunt evalueren. Je leert ook werken aan je eigen deskundigheid en het bewaken van kwaliteitszorg.

In het profieldeel ga je dieper in op de ontwikkeling van het kind, welke activiteiten hieraan bijdragen en hoe je deze organiseert. Ook leer je wat jouw rol in de opvoeding is, hoe je oudergesprekken moet voeren, hoe je een begeleidingsplan opstelt en hoe je naast gewone opvang ook gespecialiseerde opvang kunt bieden. Ook huishoudelijke en persoonlijke verzorging komen aan bod.

Bovendien krijg je les in het organiseren en coördineren van werkzaamheden, het opbouwen van een netwerk en het uitvoeren van beleidsondersteunende en administratieve taken.

Bij de keuzedelen kun je je kennis verbreden of verdiepen op een aantal interessante onderwerpen, bijvoorbeeld 'Expressief talent' of 'doorstroom hbo'. Een keuzedeel vergroot de arbeidsmarktkansen of vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Naast beroepsgerichte lessen krijg je de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Met je studieloopbaanbegeleider (slb-er) praat je over je voortgang en eventuele problemen.

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Je wordt opgeleid om te werken met jonge kinderen op alle niveaus tot aan de basisschool en in de tussen- en buitenschoolse opvang. Je kan werken met kinderen zonder specifieke problemen of met kinderen met gedragsproblemen of een ontwikkelingsachterstand.

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker werk je in een team, je werkt in overleg met ouders en/of vervangende opvoeders en je  werkt samen met verschillende  hulpverleners. Ook heb je leidinggevende taken. Je kunt bijvoorbeeld terechtkomen in:

  • een integraal kindcentrum;
  • een kinderdagverblijf;
  • een peuterspeelzaal;
  • de voor-, tussen- en buitenschoolse opvang (bso).

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt deze opleiding volgen als je in het bezit bent van het diploma Pedagogisch medewerker (niveau 3). Voldoe je hier niet aan neem dan contact op met de opleiding.

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker werk je met kinderen. Hierbij speelt je persoonlijkheid een belangrijke rol. Je bent een rolmodel en je hebt een voorbeeldfunctie. Om je werk later goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat je betrokken bent, dat je je goed kunt inleven in de kinderen, ook in kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Verder is het nodig dat je voor jezelf en anderen op kunt komen, dat je eerlijk bent en dat je er netjes uitziet. Je bent in staat om andere collega’s aan te sturen.

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker onderhoud je goed contact met ouders en hulpverleners en zorg  je ervoor dat alle kinderen zich thuis voelen. Dit doe je door respectvol met de kinderen om te gaan en door rust uit te stralen. Je kunt dingen makkelijk bespreekbaar maken en je kunt soepel omgaan met onverwachte situaties. Ook is het belangrijk dat je voorzichtig om kunt gaan met vertrouwelijke informatie.

Je denkt regelmatig na over hoe het gaat in je werk en wat je nog bij kan leren. Tot slot is het heel belangrijk dat je hygiënisch en veilig werkt.

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het cursusgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het cursusjaar 2020/2021.

Kosten bbl jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen cursusgeld.

Kosten bbl ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het cursusgeld € 606,-.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 205 euro.  

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen variëren van 31 euro tot 50 euro per keuzedeel. 

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
  • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
  • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Inhoud intakegesprek
Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek en ontvangt in dit gesprek informatie over het vervolg van de intakeprocedure. Tijdens deze procedure ontvang je van ons een studiekeuzeadvies en maak je kennis met de opleiding, zodat je een goed beeld krijgt van de lessen en het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Je krijgt ook informatie over het leerklimaat van de opleiding en we lichten de regels en procedures toe. Aan het einde van het programma wordt er met jou geëvalueerd in hoeverre jouw beeldvorming aansluit op jouw persoonlijke leerwensen en leerbehoefte.

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Om je aan te kunnen melden voor deze bbl-opleiding moet je werken bij een werkgever die geregistreerd staat als erkend SBB-leerbedrijf.

Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op stagemarkt.nl.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Je kunt met dit diploma doorstromen naar:

  • een opleiding op hbo-niveau
  • een associate degree traject (Ad). Het Ad-traject is een 2-jarig hbo-opleiding met een wettelijk erkend diploma.

Aanmelden

Crebo
25484
Niveau
4
Traject
bbl
Duur bbl
1 - 1,5 jaar
Startmoment(en)
februari 2021, augustus 2021