Verzorgende in de palliatieve zorg

Voor zorgmedewerkers die beter toegerust willen zijn voor het bieden van palliatieve zorg is een nieuw opleidingstraject ontwikkeld. Dit betreft het keuzedeel Palliatieve Zorg. Wil jij professionaliseren in het vakgebied Palliatieve zorg? Dan is deze opleiding echt iets voor jou!

Doel

Doel

De complexiteit van de zorg neemt toe doordat mensen steeds ouder worden, langer thuis wonen en het schakelen met andere disciplines steeds belangrijker geworden is.
In de VVT wordt steeds vaker palliatieve zorg gegeven op specialistische afdelingen in het verpleeghuis, in hospices en in de thuiszorg door specialistische teams palliatieve zorg/ Terminale Thuiszorg.

Door middel van dit keuzedeel is de beroepsbeoefenaar beter gekwalificeerd om in te spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Door het volgen van het keuzedeel worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot doordat de beroepsbeoefenaar breder inzetbaar is. Daarnaast kunnen zorgverleners zich ontwikkelen op het gebied waar hun interesse ligt en zo tekorten in de zorg worden gevuld.

De opzet van dit keuzedeel past bij de ambitie van Albeda waarbij groot belang gehecht wordt aan de uitdaging aan iedereen om het beste uit zichzelf te halen. Er worden uitstekende mogelijkheden geboden om talent optimaal te benutten. Studenten ontwikkelen zich tot gewilde en bekwame professionals die een leven lang als ondernemende vakmensen een bijdrage leveren aan goede zorg en begeleiding.

Inhoud

Inhoud

De complexiteit van de zorg neemt toe doordat mensen steeds ouder worden, langer thuis wonen en het schakelen met andere disciplines steeds belangrijker geworden is.
In de VVT wordt steeds vaker palliatieve zorg gegeven op specialistische afdelingen in het verpleeghuis, in hospices en in de thuiszorg door specialistische teams palliatieve zorg/ Terminale Thuiszorg.

Door middel van dit keuzedeel is de beroepsbeoefenaar beter gekwalificeerd om in te spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Door het volgen van het keuzedeel worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot doordat de beroepsbeoefenaar breder inzetbaar is. Daarnaast kunnen zorgverleners zich ontwikkelen op het gebied waar hun interesse ligt en zo tekorten in de zorg worden gevuld.

De opzet van dit keuzedeel past bij de ambitie van Albeda waarbij groot belang gehecht wordt aan de uitdaging aan iedereen om het beste uit zichzelf te halen. Er worden uitstekende mogelijkheden geboden om talent optimaal te benutten. Studenten ontwikkelen zich tot gewilde en bekwame professionals die een leven lang als ondernemende vakmensen een bijdrage leveren aan goede zorg en begeleiding.

Praktische info

Praktische info

 • De opleiding duurt 6 maanden (8 lesdagen, inclusief intervisie en een externe stagedag)
 • Dit verkorte keuzedeel is bedoeld voor beroepsbeoefenaren met een diploma verzorgende IG-niveau 3 en verpleegkundige niveau 4 met enige werkervaring. Het is wel van belang dat je werkzaam bent op een afdeling waarbij palliatieve zorg regelmatig voorkomt in verband met het behalen van de opdrachten.
 • Dit keuzedeel is aangeboden voor het verkrijgen van een erkend certificaat door het ministerie van OC&W.
  De deelnemer wordt daartoe ingeschreven bij DUO.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Dit verkorte keuzedeel is bedoeld voor beroepsbeoefenaren met een diploma verzorgende IG-niveau 3 en verpleegkundige niveau 4 met enige werkervaring.

Certificering

Certificering

Toetsing en Examinering

 • Halverwege en bij de laatste bijeenkomst wordt een formatieve kennistoets af genomen.

 • De deelnemers voeren Consortium oefenopdrachten uit in de BPV. Als de deelnemer heeft aangetoond dat de opdrachten met minimaal een voldoende zijn afgerond kan de deelnemer examen doen.

 • Examinering vindt plaats in de BPV met behulp van het Consortiumexamen. Een gecertificeerde assessor in de BPV neemt het examen af.

 • Indien de deelnemer een onvoldoende heeft behaald, kan het examen herkanst worden.

Certificering

 • Dit keuzedeel is aangeboden voor het verkrijgen van een erkend certificaat door het ministerie van OC&W.
  De deelnemer wordt daartoe ingeschreven bij DUO.

 • Indien de deelnemer het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt het certificaat keuzedeel Palliatieve zorg uitgereikt.

 • Als je Verzorgende-IG bent, kan het behalen van dit keuzedeel vrijstelling geven in de opleiding Verpleegkundige.

Lesdata

Lesdata

Voorjaar 2021
Dinsdag 19 januari,
Februari datum volgt,
Dinsdag 16 maart,
Dinsdag 6 april,
Dinsdag 27 april,
Dinsdag 18 mei,
Dinsdag 15 juni.

In totaal 7 lesdagen. De 8e dag is een stagedag. De deelnemer moet zelf een stageplek zoeken en krijgt opdrachten mee voor tijdens de stagedag.

Aanmelden

Duur
6 maanden (8 lesdagen, inclusief intervisie en een externe stagedag)
Kosten
€1675 (prijspeil 2021)
Certificering
erkend certificaat
Startmoment(en)
januari 2021