Klinische kraamzorg

Wilt u een belangrijke en waardevolle rol spelen in de integrale geboortezorg en bent u al in het bezit van het diploma kraamverzorgende en werkzaam in het ziekenhuis? Schrijft u zich dan in voor de scholing Klinische kraamzorg.

Inhoud

Inhoud

De scholing bestaat uit 5 onderdelen. Op deze onderdelen wordt lesgegeven door een ervaren docent met aanvullingen door een verloskundige, een neonatologieverpleegkundige, lactatiekundige en logopedie

 • De zwangere zorgvrager; met onderwerpen als anatomie, fysiologie, de kinderwens, prenatale screening, controles, borstvoeding, problemen vroeg in de zwagerschap, en later in de zwangerschap zoals pre-eclampsie en diabetes gravidarum en kwetsbare zwangeren. Met daarnaast onderwerpen als preventie en GVO met daaraan gekoppeld communicatie en gesprekstechnieken, reflecteren en klinisch redeneren.
 • De barende zorgvrager; waarbij de aandachtspunten worden besproken tijdens de baring. Waar let je op? Wat doe je wel of juist niet? Medicatie, risicofactoren met de kennis, hoe zat het ook al weer? Bijvoorbeeld de rhesusfactoren. Verder de bijzondere situaties zoals spina bifida, schisis, een verslaafde moeder, psychosociale factoren, etc.
 • Het kraambed; met onderwerpen als de fysiologie en de pathologie, denk ook aan bijvoorbeeld mastitis, psychiatrische problemen, veranderingen in het gezin en hechting. Uiteraard ook de dagelijkse verzorging van de kraamvrouw met de controles en wat je doet bij afwijkingen. Borstvoeding door de lactatiekundige.
 • De pasgeborene; met daarin de dagelijkse verzorging en observaties van de pasgeborene. Hierin worden ook alle afwijkingen behandeld o.a. schisis en het shaken babysyndroom. Verder de GVO
 • Intervisie; u bespreekt thema’s en situaties met uw collega studenten

Doel

Doel

Er zijn de laatste jaren veel veranderingen geweest op het gebied van de geboortezorg. De scholing Klinische kraamzorg is bedoeld om kraamverzorgenden kennis en inzicht te geven op het gebied van de integrale geboortezorg.
Bij integrale geboortezorg staat de zorgvraag van de zwangere centraal, waarbij door een constante evaluatie de uitkomsten samen met de cliënt ervaringen, de zorg kwalitatief beter, effectiever en doelmatiger kan worden.

De kraamverzorgende maakt constant afwegingen tussen de persoonlijke wensen, keuzes en behoeften van de cliënt en de aanwezige mogelijkheden. Dit is een voortdurend en steeds veranderend proces van anticiperen en afwegen, waarin de kwaliteit van zorg een centrale rol speelt.

Daarnaast stemt de kraamverzorgende de te verlenen zorg en begeleiding af met de cliënt, diens naasten, collega’s en andere disciplines. Met als input de informatie over de cliënt, leert u een zorgleefplan te maken waarbij u de beschikbare informatie verzamelt, selecteert en interpreteert.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

U dient in het bezit te zijn van het diploma Kraamverzorgende en werkzaam te zijn in een ziekenhuis op een relevante afdeling.

Praktische info

Praktische info

De scholing duurt 8 lesdagen van 6 uur met daarin de intervisie.

Maximaal 13 deelnemers voor de open inschrijving.

Studiebelasting 
Per dag dient rekening te worden gehouden met 1 à 1,5 uur voorbereiding. Deze bestaat uit het lezen van de literatuur in de reader en het maken van de (thuis)opdrachten. 

Incompany 
We kunnen deze scholing ook incompany aanbieden. U kunt een offerte of een intake gesprek aanvragen via ons contactformulier .

Lesdata

Lesdata

Open inschrijving Voorjaar 2021
25-01; 08-02; 01-03; 15-03; 29-03; 12-04; 17-05 en 31-05-2021

Incompany
Bij incompany trajecten zullen de lesdata in overleg met de opdrachtgever worden ingepland.

Certificering

Certificering

De scholing wordt geaccrediteerd en wordt afgesloten met een certificaat.
Om voor het certificaat in aanmerking te komen dient de student aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 • alle dagdelen zijn bijgewoond; 

 • er is actief deelgenomen aan de lessen en de opdrachten tijdens de groepsbijeenkomsten;

 • alle (thuis)opdrachten zijn uitgevoerd; 

 • het portfolio is met een voldoende beoordeeld;

 • de vaardigheidstoets is behaald;

 • de theorietoets is behaald;

 • de presentatie is met een voldoende beoordeeld.

Aanmelden

Duur
8 dagen
Kosten
€1874 (prijspeil 2021)
Startmoment(en)
januari 2021