Eerst verantwoordelijk verzorgende

De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) is een doorgroeifunctie voor verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg. Het accent in deze functie ligt op meer verantwoordelijkheden, het meer afstemmen van de verschillende werkzaamheden en op zorgvernieuwing. De EVV-er is beroepsbeoefenaar, regisseur, ontwerper, onderhandelaar en coach.

Inhoud

Inhoud

De volgende onderwerpen komen in deze opleiding aan bod:

 • Methodisch werken met een individueel zorgleefplan van (toegewezen) bewoners;
 • Zorgdragen voor de woon- en leefomgeving;
 • Vraaggerichte zorg;
 • Zorgcoördinatie en continuïteit van zorg;
 • Multidisciplinair overleg;
 • Communicatie, samenwerken, onderhandelen;
 • Ondersteunen van collega's, cliëntsysteem en vrijwilligers;
 • Begeleiden en coachen van leerlingen en stagiaires;
 • Maken en deels uitvoeren van een plan van aanpak waarin de EVV-er een bijdrage levert aan verdere professionalisering van de beroepsgroep.

Doel

Doel

Na het afronden van de opleiding is de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende in staat:

 • verantwoordelijkheid  te dragen voor het optimaal ondersteunen van de cliënt bij het realiseren van zijn kwaliteit van leven.
 • de (multi)disciplinaire zorg te coordineren en draagt zorg voor de continuïteit van de zorg in overleg met de cliënt (is aanspreekpunt voor cliënt/cliëntsysteem, collega’s en andere disciplines).

Toelatingseisen

Toelatingseisen

De opleiding tot Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) is een specialisatie voor studenten die de kwalificatie Verzorgende of Verzorgende-IG (niveau 3) hebben èn werkzaam zijn als verzorgenden.

Praktische info

Praktische info

 • De opleiding wordt modulair opgebouwd en omvat theoretische en praktijkopdrachten. De uitvoering hiervan vindt plaats in de praktijksituatie, op school en thuis.
 • Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van boeken, digitaal lesmateriaal en de inzet van een acteur.
 • De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van het plan van aanpak.
 • Deze opleiding omvat 13 lesdagen, verdeeld over 10 maanden.
 • De lessen worden op verschillende dagen in de week ingepland.
 • De lestijd is 9:00 - 16:00 uur. (De intervisiedagen duren tot 12:00 uur).
 • De opleidingsprijs is inclusief koffie/thee en een lunch (bij een volledige dag).

Wij kunnen deze opleiding ook incompany aanbieden. Neem voor meer informatie contact met ons op!

Lesdata

Lesdata

Najaar 2020
Startdatum: 1 oktober 2020

Certificering

Certificering

De opleiding tot Eerst Verantwoordelijk Verzorgende is erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO) .
Na afronding van de opleiding ontvang u een landelijk erkend diploma.

Aanmelden

Duur
13 lesdagen
Kosten
€ 1995,00 (prijspeil 2020)
Startmoment(en)
oktober 2020