Eerst verantwoordelijk verzorgende

De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) is een doorgroeifunctie voor verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg. Het accent in deze functie ligt op meer verantwoordelijkheden, het meer afstemmen van de verschillende werkzaamheden en op zorgvernieuwing. De EVV-er is beroepsbeoefenaar, regisseur, ontwerper, onderhandelaar en coach.

Inhoud

Inhoud

De volgende onderwerpen komen in deze opleiding aan bod:

 • Methodisch werken met een individueel zorgleefplan van (toegewezen) bewoners;
 • Zorgdragen voor de woon- en leefomgeving;
 • Vraaggerichte zorg;
 • Zorgcoördinatie en continuïteit van zorg;
 • Multidisciplinair overleg;
 • Communicatie, samenwerken, onderhandelen;
 • Ondersteunen van collega's, cliëntsysteem en vrijwilligers;
 • Begeleiden en coachen van leerlingen en stagiaires;
 • Maken en deels uitvoeren van een plan van aanpak waarin de EVV-er een bijdrage levert aan verdere professionalisering van de beroepsgroep.

Doel

Doel

Na het afronden van de opleiding is de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende in staat:

 • verantwoordelijkheid  te dragen voor het optimaal ondersteunen van de cliënt bij het realiseren van zijn kwaliteit van leven.
 • de (multi)disciplinaire zorg te coordineren en draagt zorg voor de continuïteit van de zorg in overleg met de cliënt (is aanspreekpunt voor cliënt/cliëntsysteem, collega’s en andere disciplines).

Toelatingseisen

Toelatingseisen

De opleiding tot Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) is een specialisatie voor studenten die de kwalificatie Verzorgende of Verzorgende-IG (niveau 3) hebben èn werkzaam zijn als verzorgenden.

Praktische info

Praktische info

 • De opleiding wordt modulair opgebouwd en omvat theoretische en praktijkopdrachten. De uitvoering hiervan vindt plaats in de praktijksituatie, op school en thuis.
 • Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van boeken, digitaal lesmateriaal en de inzet van een acteur.
 • De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van het plan van aanpak.
 • Deze opleiding omvat 13 lesdagen, verdeeld over 10 maanden.
 • De lessen worden op verschillende dagen in de week ingepland.
 • De lestijd is 9:00 - 16:00 uur. (De intervisiedagen duren tot 12:00 uur).
 • De opleidingsprijs is inclusief koffie/thee en een lunch (bij een volledige dag).

Wij kunnen deze opleiding ook incompany aanbieden. Neem voor meer informatie contact met ons op!

Lesdata

Lesdata

September 2020
Op 23 september 2020 start de incompany training bij Lelie Zorggroep. Aanmelden hiervoor is uitsluitend mogelijk voor verzorgenden van Lelie Zorggroep, indien goedgekeurd door de leidinggevende.

Oktober 2020
Op 1 oktober 2020 start de open inschrijving. Aanmelden hiervoor is mogelijk voor verzorgenden van verschillende instellingen.

Certificering

Certificering

De opleiding tot Eerst Verantwoordelijk Verzorgende is erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO) .
Na afronding van de opleiding ontvang u een landelijk erkend diploma.

Aanmelden

Duur
13 lesdagen
Kosten
€ 1995,00 (prijspeil 2020)
Startmoment(en)
september 2020, oktober 2020