mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Gehandicapte mensen maken muziek met een vrouwelijke begeleider
buiten spelen
boksen met ouderen
Verpleegkunde studenten krijgen uitleg van docent.
Twee vrouwelijke studenten maken een bed op.

Breed basisjaar zorg en welzijn

Maak jij werk van je opleiding?
Ben je geïnteresseerd in de opleiding Verzorgende-IG, Mbo-verpleegkundige of Maatschappelijke zorg? Kom je uit de regio en wil je tijdens je opleiding kennismaken met meerdere werkvelden? Dan is het brede basisjaar zorg en welzijn echt iets voor jou!

Deze opleiding wordt, bij voldoende belangstelling, aangeboden in:

 • Sommelsdijk in samenwerking met CuraMare, Sjaloom Zorg en Zuidwester;
 • de Hoeksche Waard in samenwerking met Zorgcampus Hoeksche Waard.

 

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

In het eerste studiejaar ga je je oriënteren op de opleidingen Mbo-verpleegkundige, Verzorgende-IG en Maatschappelijke zorg. Je gaat vrijwel direct leren in de praktijk en je wisselt drie keer van praktijkplaats. De bedrijven waar we mee samenwerken vind je onder het kopje leerwerk- en stagebedrijven. 
Het basisjaar is onderdeel van het totale opleidingstraject en heeft geen invloed op de opleidingsduur.

Bol
Doordat je je oriënteert op het vakgebied van verpleegkundige zorg, verzorging (ouderenzorg), maatschappelijk zorg (woonbegeleiding en dagbesteding voor ouderen en mensen met een (verstandelijke) beperking) in de drie zorg-welzijn instellingen en op wat je zelf kunt en wilt, maak je kennis met de verschillende werkvelden.

Aan het einde van het eerste basisjaar volgt, op basis van opgedane praktijkervaring en getoonde resultaten, een studieadvies voor één van de drie opleidingen. De opleiding Mbo-verpleegkundige (niveau 4) duurt maximaal drie jaar. De opleidingen Verzorgende-IG (niveau 3) of Maatschappelijke zorg (niveau 3 of 4) duren dan maximaal twee jaar. Je kunt ook kiezen voor de combi-opleiding VIG/MZ (bbl - niveau 3).

In de opleiding staat het beroep centraal en leer je via werkplekleren de theorie aan de praktijk te verbinden. Je krijgt les op de Albeda Beroepscampus in Sommelsdijk of op een locatie van Zorgcampus Hoeksche Waard. Docenten van Albeda Zorgcollege geven daar les aan de hand van beroepssituaties. Daarnaast krijg je algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, burgerschap en de keuzedelen en studieloopbaan begeleiding.  

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

In de sector zorg en welzijn werk je met mensen die verschillende soorten zorg of andere ondersteuning nodig hebben. Je kunt in verschillende beroepen in zorg en welzijn werken. Van de geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg tot een ziekenhuis, een verpleeghuis of in de thuiszorg.

Je ondersteunt cliënten op allerlei manieren. Je stimuleert de cliënt om zoveel mogelijk zelf te doen door voorlichting en instructie te geven. Daarnaast communiceer je met verwanten van cliënten of bewoners over de zorg of begeleiding die nodig is. Jouw werk is dus van groot belang voor het welbevinden van mensen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd. 

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een vakopleiding (niveau 3) starten als je een van volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Om deze opleiding te kunnen volgen moet je in aanmerking kunnen komen voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voordat je opleiding begint krijg je op school te horen hoe het aanvragen van een VOG werkt.

Ook kan het voorkomen dat je voor deze studie een inenting tegen hepatitis B nodig hebt om aan het werk te kunnen gaan.

Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Het is belangrijk dat jij je kunt inleven in de mensen voor wie je zorgt of begeleidt. Je bent zorgzaam, wilt mensen graag helpen bij hun persoonlijke verzorging en begeleiding biedt ondersteuning bij het wonen in een leefgroep.

Het is van belang dat je goed met stress om kunt gaan en dat je grenzen bewaakt, zowel die van jezelf als van anderen. Flexibiliteit is belangrijk in het werken in deze beroepen. Omdat je veel met verschillende mensen samenwerkt, is het belangrijk dat je goed communiceert.

Je zult namelijk naast de cliënten ook veel contact hebben met hun naasten, collega’s en deskundigen van andere disciplines. Je bent in staat om doelgericht en systematisch te werken. Interesse hebben in mensen met verschillende soorten sociale en medische problemen is een must. Als je bij een instelling werkt, moet je je kunnen houden aan de beroepscode, normen en waarden, de visie en de richtlijnen van die instelling. Jouw toekomstige baan vergt veel zorgvuldigheid vanwege de gezondheid en privacy van de cliënten.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2022/2023.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1239,-.

Ben je 18+ of word je binnenkort 18? Dan kun je studiefinanciering, een studentenreisproduct en misschien een aanvullende beurs krijgen.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
In het eerste leerjaar betaal je ongeveer 240 euro voor boeken en licenties.
Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 685 euro.

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen variëren van 35 euro tot 40 euro per keuzedeel.

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
  je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Denk je dat het brede basisjaar zorg en welzijn iets voor jou is, schrijf je dan in via de aanmeldknop. Wil je de opleiding in Sommelsdijk volgen, dan meld je je aan voor de hoofdlocatie de Beroepscampus. Hier vindt ook het intakegesprek plaats.

Denk je dat het brede basisjaar zorg en welzijn iets voor jou is, schrijf je dan in via de aanmeldknop. Wil je de opleiding in de Hoeksche Waard volgen, dan meldt je aan voor de hoofdlocatie Rosestraat. Hier vindt ook het intakegesprek plaats.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Bij de opleiding in Sommelsdijk wordt nauw samengewerkt met CuraMare, Sjaloom Zorg en Zuidwester.

Voor meer informatie kijk op de website van de instelling:

Bij de opleiding in de Hoeksche Waard wordt nauw samengewerkt met Alerimus, Careyn, Cavent, Heemzicht, Zorgwaard, Gemiva.

Voor meer informatie kijk op de website van Zorgcampus Hoeksche Waard of bij één van de instellingen:

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Je kunt met een niveau 3 diploma doorstromen naar:

Met een niveau 4 diploma kun je doorstromen naar:

 • Een opleiding op hbo-niveau
 • Een associate degree traject (Ad). Het Ad-traject is een 2-jarige hbo-opleiding met een wettelijk erkend diploma.
Sluit

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek je eigenlijk net iets anders? Dan past een van de volgende opleidingen misschien ook bij jou:

Sluit

Aanmelden

Crebo
25656 (Verzorgende-IG), 25655 (Mbo-verpleegkundige) 23312 (MZ 3/4)
Niveau
niveau 3 / 4
Traject
bol
Duur bol
3 tot 4 jaar
Startmoment(en)
augustus
Opleidingstype
Mbo