Mbo-verpleegkundige: opleidingsvariant breed opleiden

Maak jij werk van je opleiding?
Ben je geïnteresseerd in de opleiding Mbo-verpleegkundige en kom je uit de regio Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam West? Wil je tijdens je opleiding kennis maken met alle werkvelden van de verpleegkunde? Dan is de opleidingsvariant breed opleiden echt iets voor jou!

Deze niveau 4 opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Zonnehuisgroep Vlaardingen, Argos Zorggroep, Franciscus Gasthuis & Vlietland Ziekenhuis en GGZ Antes Parnassiagroep.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

Breed opleiden via werkplekleren is een nieuwe benadering van leren en lesgeven. Je leert de theorie en de praktijk bij één van de locaties van de zorginstelling.

Het eerste jaar van de bol-opleiding krijg je les op de Albedalocatie Buys ballotlaan in Vlaardingen. Vanaf het tweede jaar ga je leren en stagelopen binnen de vier zorginstellingen. Je wisselt elke 20 weken van zorginstelling om tenslotte, aan het eind van je derde jaar, een keuze te maken voor één van de instellingen. Dit kun je doen als bol-student of als bbl-student door te solliciteren op een vacature in de instelling.

Leervragen uit de praktijk
Je leert van wat je tijdens je stage tegenkomt en meemaakt in de zorg. De docenten van Albeda Zorgcollege komen naar de locatie van de vier instellingen om les te geven aan de hand van praktijksituaties. Dezelfde docenten geven ook de begeleiding tijdens de stage, samen met de praktijkopleiders en werkbegeleiders van de instelling.

Bol
Tijdens de vierjarige opleiding leer je de zorg kennen binnen de vier zorginstellingen, waar je ook wekelijks stageloopt. Voor elk leerjaar is een stageroute vastgesteld en maak je kennis met de verschillende soorten zorg (ook wel ketens genoemd) van de vier zorginstellingen. De stageroute wordt ook wel studentenreis genoemd. Op deze manier leer je steeds nieuwe dingen en maak je kennis met meerdere facetten van de zorg. Je ontvangt een stagevergoeding voor de dagen dat je stageloopt.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als mbo-verpleegkundige werk je in de sector gezondheidszorg. Daar werk je met mensen die verschillende soorten zorg nodig hebben. Je kunt in diverse branches of werkvelden terechtkomen. Van de geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg, tot een ziekenhuis, een verpleeghuis of in de thuiszorg.

De gezondheidszorg is een sector die snel verandert. Mensen verblijven korter in een ziekenhuis en wonen langer thuis. Als verpleegkundige begeleid jij bijvoorbeeld cliënten in de geestelijke gezondheidszorg in hun eigen omgeving. Je werkt nauw met de mensen en hun naasten samen.

Je ondersteunt je cliënten op allerlei manieren. Je stimuleert cliënt om zoveel mogelijk zelf te doen door voorlichting en instructie te geven. Jouw werk is dus van groot belang.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van de volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Bol-verkort

 • Diploma beroepsopleiding verzorgende niveau 3

Wanneer je een zorgopleiding hebt gedaan op minimaal niveau 4 is het soms mogelijk om het onderwijsprogramma sneller af te ronden. De mogelijkheden hiervoor worden besproken in een intakegesprek waarbij de versnelling bepaald wordt aan de hand van bewijzen van je vooropleiding.

Bol-bbl

 • Diploma vmbo theoretische leerweg
Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Het is belangrijk dat jij je als verpleegkundige kunt inleven in de mensen voor wie je zorgt. Je bent zorgzaam, wilt mensen graag helpen bij hun persoonlijke verzorging en biedt ondersteuning bij het wonen in een leefgroep. Het is van belang dat je goed met stress om kunt gaan en dat je grenzen bewaakt, zowel die van jezelf als van anderen. Flexibiliteit is een hoofdingrediënt van het werken als verpleegkundige. Omdat je veel met verschillende mensen samenwerkt, is het belangrijk dat je goed communiceert. Je zult namelijk naast je cliënten ook veel contact hebben met hun naasten, je collega’s en deskundigen van andere disciplines. Je bent in staat om doelgericht en systematisch te werken. Je bent in staat om doelgericht en systematisch te werken. Interesse hebben in mensen met verschillende soorten sociale en medische problemen is een must. Als je bij een instelling werkt, moet je je kunnen houden aan de beroepscode, normen en waarden, de visie en de richtlijnen van die instelling. Jouw toekomstige baan vergt veel zorgvuldigheid vanwege de gezondheid en privacy van de cliënten. 

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2022/2023.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1239,-.

Ben je 18+ of word je binnenkort 18? Dan kun je studiefinanciering, een studentenreisproduct en misschien een aanvullende beurs krijgen.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten 
In het eerste leerjaar betaal je ongeveer 460 euro voor boeken en licenties. 
Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 1410 euro. 

Volg je de opleiding verkort, dan zijn de kosten voor de gehele opleiding meestal lager.

Vrijwillige kosten 

Om deel te kunnen nemen aan excursies en voor niet-verplichte boeken betaal je ongeveer 130 euro. 

 

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen variëren van 33 euro tot 41 euro per keuzedeel. 

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
  je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Denk je dat de opleidingsvariant breed opleiden leren iets voor jou is, schrijf je dan in via de aanmeldknop. Je meldt je aan voor de hoofdlocatie Rosestraat. Hier vindt ook het intakegesprek plaats.

Wanneer je start met de opleiding volg je de lessen in het eerste jaar op de Albedalocatie Buys Ballotlaan in Vlaardingen en na het eerste jaar op de zorglocatie. Wanneer je lessen breed opleiden wilt bijwonen, kun je dat bij de intake bespreken en aanvragen.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Het traject is een co-creatie samen met de zorginstellingen Argos Zorggroep, Antes Parnassiagroep,  Franciscus Gasthuis & Vlietland, Zonnehuisgroep Vlaardingen.

Voor meer informatie kijk op de website van de zorginstelling:

Zonnehuisgroep
Argos Zorggroep
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Antes Parnassiagroep

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Met het diploma Mbo-verpleegkunde kun je doorstromen naar een specialistenopleiding:

 • Cardiac care verpleegkundige
 • Dialyse verpleegkundige
 • Obstetrie & gynaecologie verpleegkundige
 • High care verpleegkundige
 • Kinderverpleegkundige
 • Neonatologie/high care verpleegkundige
 • Spoedeisende hulp verpleegkundige
 • Oncologie verpleegkundige

Ook kun je ervoor kiezen om door te stromen naar het hbo:

 • Hbo Verpleegkundige
 • Management in de zorg
 • Lerarenopleiding gezondheidszorg en welzijn

Je kunt ook de verkorte opleiding Pedicure volgen en als (zelfstandig) pedicure aan de slag gaan.

Sluit

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Als je net even iets anders zoekt, dan is een opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 4 misschien iets voor jou.

Sluit

Aanmelden

Crebo
25655
Niveau
4
Traject
bol
Duur bol
4 jaar

Voor het schooljaar 2022-2023 is het niet meer mogelijk om aan te melden voor deze opleidingsvariant.

Vanaf oktober 2022 kan je je aanmelden voor schooljaar 2023 - 2024.