Handhaver toezicht & veiligheid

Over de opleiding
Wil jij een bijdrage leveren aan een veilige en prettige leefomgeving? Sta je stevig genoeg in je schoenen om mensen aan te spreken op hun gedrag? Wil je optreden tegen overlast, vernieling en vervuiling? Kortom, wil je werken in de publieke beveiliging? Dan is de opleiding Handhaver toezicht & veiligheid echt iets voor jou.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

Als je de opleiding Handhaver toezicht & veiligheid hebt voltooid, ben je Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Je mag dan mensen staande houden en bijvoorbeeld goederen in beslag nemen. Zo speel je een belangrijke rol in de openbare veiligheid. Je bent bijvoorbeeld betrokken bij buurtpreventie en je geeft voorlichting aan bewonersgroepen.

Tijdens deze beveiligingsopleiding leer je hoe je lastige en agressieve mensen kalmeert. Ook leer je hoe je kunt voorkomen dat situaties uit de hand lopen. Daarvoor zijn betrouwbaarheid, sociale vaardigheden en stressbestendigheid heel belangrijk. Op administratief gebied leer je hoe je een proces-verbaal moet afhandelen.

De opleiding bestaat uit theorie- en praktijklessen. Je oefent steeds de vaardigheden die je nodig hebt als handhaver toezicht en veiligheid. Aan het eind van je opleiding doe je een landelijk examen. Andere vakken die je krijgt zijn loopbaan & burgerschap (hoe je als burger in de maatschappij staat), Nederlands, Engels, rekenen, sport en ICT. De examens zijn wettelijk goedgekeurd via de Exameninstelling Toezicht en Handhaving. Je kunt met je diploma dan ook meteen aan de slag als handhaver toezicht en veiligheid.

Praktijkervaring
De opleiding Handhaver toezicht & veiligheid is een opleiding binnen de beroepsopleidende leerweg (bol). Naast de theorie, volg je twee keer stage. Er zijn verplichte buitenschoolse activiteiten en in de loop van het jaar werk je mee aan diverse evenementen, denk bijvoorbeeld aan de marathon van Rotterdam.

Persoonlijke begeleiding
Tijdens de opleiding Handhaver toezicht & veiligheid krijg je volop persoonlijke begeleiding. Er zijn mentorlessen en persoonlijke gesprekken ingepland. Als het nodig is kun je daarnaast ondersteuning krijgen van schoolmaatschappelijk werk. Zij helpen je op een praktische manier bij problemen met bijvoorbeeld huisvesting en schuldhulpverlening.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Met deze beveiligingsopleiding word jij handhaver toezicht & veiligheid. Je werk speelt zich hoofdzakelijk buiten af, op straat. Je draagt een uniform en ziet er representatief uit. Soms werk je binnen, bijvoorbeeld achter een balie of op kantoor.

Meestal werk je voor een gemeente of een gemeentelijke organisatie. Dit kan zijn als reinigingsagent, parkeercontroleur, milieucontroleur of als toezichthouder bij het openbaar vervoer. Je surveilleert in uniform op straat en treedt op als er iets aan de hand is. Maar je staat ook altijd klaar om het publiek van dienst te zijn en mensen te helpen als het nodig is.

Voor je aangenomen kunt worden als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag je geen strafblad hebben en moet je betrouwbaar zijn als je in de beveiliging wilt werken.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een vakopleiding (niveau 3) starten als je een van volgende vooropleidingen hebt:

  • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
  • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
  • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
  • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

De beveiligingsopleiding Handhaver toezicht & veiligheid leidt je op tot een veelzijdig toezichthouder op straat. Je biedt service aan het publiek en kunt hulpverlenen. Je bevordert de veiligheid en de leefbaarheid. Je surveilleert, houdt toezicht en signaleert onregelmatigheden. Je treedt op bij incidenten en calamiteiten, je gaat corrigerend te werk en verleent hulp. Als het nodig is deel je een bekeuring uit, die je ook zelf administratief afhandelt. Daarnaast ben je dienstverlenend bezig, bijvoorbeeld door mensen te informeren of de weg te wijzen. Je geeft voorlichting, bouwt een netwerk op en weet dat ook te gebruiken.

Behalve deze vaardigheden heb jij ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel, kun je goed communiceren en ben je flexibel. Daarnaast ben je sterk en fit genoeg om het werk te kunnen doen, en heb je goede sociale vaardigheden. Tot slot is enige kennis van ICT belangrijk voor dit vak. Heel wat eigenschappen dus, maar geen nood: je oefent ze allemaal tijdens deze beveiligingsopleiding.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2022/2023.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1239,-.

Ben je 18+ of word je binnenkort 18? Dan kun je studiefinanciering, een studentenreisproduct en misschien een aanvullende beurs krijgen.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
Voor de gehele opleiding betaal je ongeveer 890 euro aan kleding en boeken.

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Per jaar is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (numerus fixus) voor deze opleiding. Voor het studiejaar 2023/2024 zijn dat 112 plaatsen. De toekenning van de beschikbare plaatsen is op volgorde van aanmelding. Meld je daarom zo snel mogelijk aan voor deze opleiding. Tot 1 april is minimaal 50% van de opleidingsplaatsen gereserveerd voor schoolverlaters uit het voortgezet onderwijs.
Let op: wanneer de opleiding vol is, kun je alleen nog inschrijven en aanmelden voor de wachtlijst. Als er na 1 april nog plaats is, worden de studenten die op de wachtlijst staan alsnog uitgenodigd voor een intake. Als er nog plaats is en je voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen dan kun je alsnog geplaatst worden.

Na je aanmelding krijg je bericht of je kunt deelnemen aan de intake-activiteiten. Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding, is het verplicht om hieraan deel te nemen.

Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
  • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
  • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Belangrijk: Tweede voorkeur
Voor deze opleiding is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Er is een kans dat je niet geplaatst kan worden. Het is daarom belangrijk dat je een 2e voorkeur voor een opleiding doorgeeft bij je aanmelding. Bij het invullen van het digitale aanmeldformulier vul je bij de laatste vraag jouw 2e voorkeur voor een opleiding in.

Je ontvangt voor beide opleidingen een uitnodiging voor een intake. Albeda adviseert je om ook naar het intakegesprek voor jouw 2e voorkeur te gaan.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stage. Een overzicht van erkende leerbedrijven vind je op stagemarkt.nl.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Met het diploma Handhaver toezicht & veiligheid kun je niet zomaar doorstromen naar een hbo-opleiding (zoals hbo integrale veiligheid). Hiervoor moet je minimaal een mbo-niveau 4 diploma op zak hebben. Informeer bij het Studie info punt om meer te weten te komen over vervolgopleidingen die voor jou geschikt kunnen zijn.

Sluit

Ik zoek even iets anders

Ik zoek even iets anders

Zoek jij een andere opleiding op niveau 3? Kijk dan eens verder op de website. Of vraag advies aan het Studie informatie punt.

Sluit

Aanmelden

Crebo
25409
Niveau
3
Traject
bol
Duur bol
2 jaar
Startmoment(en)
februari 2023, augustus 2023