Sociaal werker

Wil jij mensen ondersteunen om (sociale) problemen aan te pakken, zodat zij verder kunnen in de maatschappij? Help jij ze wegwijs te worden in alle regelingen, procedures en voorzieningen? Organiseer jij samen met mensen activiteiten, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen? Vind je dat verschillen tussen mensen de wereld juist mooier maakt? Dan past de opleiding Sociaal werker bij jou!

Onze open dagen gemist? Bekijk hier de presentaties en filmpjes over onze opleidingen.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

De opleiding Sociaal werker is een combinatie van theorie en praktijk. Tijdens het eerste half jaar van de opleiding bereid je je voor op het werken in de praktijk. Daarna ga je tot het einde van de opleiding eerst twee en dan drie dagen per week stage lopen. De andere dagen volg je lessen op school. Hierdoor pas je in de praktijk direct toe wat je op de opleiding leert en kun je leerervaringen van je stage meteen op school bespreken.
Een aantal uren van de week is er een speciaal programma online én op de opleiding, waarmee je leert om zelf je leerproces te sturen. Daarnaast zijn er verschillende projecten die de verbinding tussen de opleiding en de praktijk verder versterken.  

Bij de opleiding Sociaal werker word je breed opgeleid, zodat je in verschillende werkvelden en beroepen aan de slag kunt. De opleiding kent dus geen profieldelen zoals sommige andere mbo-opleidingen. De aandacht ligt met name op het begeleiden van mensen.
Sociaal Werk is ‘mensenwerk’. Je leert daarom ook veel over jezelf. Hoe kom je over? Hoe krijg je mensen in beweging?

Bij de keuzedelen kun je je interesse volgen en je specialiseren, denk aan: 'Wijkgericht werken' , Sociale zekerheid en Voorbereiding op het hbo.

Verder leer je bij het programma voor Nederlands, Engels en rekenen je algemene vaardigheden te verbeteren. Deze onderdelen sluiten zoveel mogelijk aan op het beroep. Zo gaat het voeren van gesprekken zowel over het beroep als over taalvaardigheid. Bij het onderdeel Burgerschap leer je hoe de samenleving in elkaar steekt en wat jouw rol is in de maatschappij.
Het programma voor Loopbaan ondersteunt je onder andere in het ontdekken van kwaliteiten, hoe je je kunt oriënteren op werk, zodat je in staat bent je loopbaan te sturen. Een studieloopbaanbegeleider ondersteunt je in jouw leerproces.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Sociaal Werk is een verzameling van beroepen en functies in maatschappelijke organisaties.
Zo werken sociaal werkers bijvoorbeeld bij welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen, sportorganisaties, in de verslavingszorg of in het jeugd-, jongeren- en ouderenwerk.
Daarnaast vind je sociaal werkers ook bij wijkorganisaties, vluchtelingenwerk, justitiële inrichtingen, bewindvoering, dagbesteding, arbeidsmarkttoeleiding en gemeenten.

Vanuit dit brede werkveld kennen sociaal werkers een gezamenlijk doel en aanpak:

 • Zij ondersteunen mensen bij het oplossen van problemen in het dagelijks leven, zodat ze weer deel uit kunnen maken van de maatschappij.
 • Ze geven advies over regelingen en procedures en begeleiden kwetsbare groepen.
 • Ze organiseren en begeleiden activiteiten.
 • Sociaal werkers vragen aan mensen, cliënten en buurtbewoners wat zij nodig hebben en gebruiken vaardigheden en methodieken om die doelen te bereiken.
Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van de volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Voor de opleiding Sociaal werker is het belangrijk dat je open staat voor verschillen tussen mensen. Dat je nieuwsgierig bent naar anderen en gelijkwaardig en respectvol met mensen omgaat.

Tijdens de opleiding leer je hoe je op een professionele manier mensen ondersteunt. Denk daarbij aan gespreksvaardigheden, maar ook aan het organiseren en ondersteunen van activiteiten.  
Je leert hoe je moeilijke onderwerpen bespreekbaar maakt en mensen met elkaar verbindt. Je leert hoe je de (hulp)vraag kunt onderzoeken en hoe je dit kunt vertalen naar een plan van aanpak met acties, waar ook andere disciplines en organisaties aan verbonden kunnen zijn. Voor goede vaardigheden heb je ook kennis nodig, bijvoorbeeld van sociale zekerheid, sociologie en psychologie. Om sociaal werker te worden moet je ook goed naar jezelf kunnen kijken. Je leert hoe je kunt reflecteren op je eigen houding en gedrag.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2022/2023.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1239,-.

Ben je 18+ of word je binnenkort 18? Dan kun je studiefinanciering, een studentenreisproduct en misschien een aanvullende beurs krijgen.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
In het eerste leerjaar betaal je ongeveer 280 euro voor boeken en licenties. 
Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 335 euro. 

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen zijn ongeveer 40 euro per keuzedeel. 

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
  je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Intake
Voor deze opleiding geldt een intake procedure.

Tijdens deze intake procedure maak je kennis met de opleiding, zodat je een goed beeld krijgt van de lessen en het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Je krijgt ook informatie over het leerklimaat van de opleiding en we lichten de regels en procedures toe. Zowel leden van het onderwijsteam, maar ook studenten van de opleiding geven je hier informatie over. Aan het einde van het programma wordt er met jou geëvalueerd in hoeverre jouw beeldvorming aansluit op jouw persoonlijke leerwensen en leerbehoefte.
Daarna word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Het studiekeuzeadvies wordt dan met je besproken. Ben je nog minderjarig dan wordt dit gesprek samen met jouw ouders gevoerd. Je ontvangt van ons per post het studiekeuzeadvies.

Natuurlijk kies je bij ons niet alleen voor een opleiding, maar vaak ook voor een bepaalde locatie. Het kan voorkomen dat locaties vol raken. In dat geval word je op een andere Albeda locatie ingedeeld. Tijdig inschrijven vergroot je kans om geplaatst te worden op de locatie van jouw eerste keus.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Je moet voor deze opleiding stage lopen bij een SBB-erkend leerbedrijf. Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op stagemarkt.nl.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Je kunt met dit diploma doorstromen naar:

 • een opleiding op hbo-niveau
 • een associate degree traject (Ad). Het Ad-traject is een 2-jarig hbo-opleiding met een wettelijk erkend diploma.
Sluit

ik zoek net even iets anders

ik zoek net even iets anders

Zoek je eigenlijk net iets anders? Dan past een van de volgende opleidingen misschien bij jou:

Sluit

Aanmelden

Crebo
25615
Niveau
4
Traject
bol
Duur bol
3 jaar
Startmoment(en)
augustus 2023