Sociaal werker

Je vindt het leuk om samen met anderen in een wijk of buurt sportieve, culturele of educatieve activiteiten te organiseren. Je wilt mensen helpen zelfstandiger te worden, zodat ze beter mee kunnen in de maatschappij. Ook ondersteun je graag door het geven van informatie over regelingen, procedures en voorzieningen. Word jij enthousiast van deze werkzaamheden? Dan past de opleiding Sociaal werker bij jou!

Met ingang van het nieuwe schooljaar bieden we deze opleiding ook als bbl-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg). Dit betekent dat je vier dagen per week werkt bij een werkgever en één dag per week naar school gaat.

Onze open dagen gemist? Bekijk hier de presentaties en filmpjes over onze opleidingen.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

Bij deze opleiding werk je in de praktijk en ga je een dag per week naar school. Sociaal Werk is ‘mensenwerk’. Je leert daarom ook veel over jezelf. Hoe kom je over? Hoe krijg je mensen in beweging?

Je krijgt de vakken Nederlands, Engels en rekenen. Deze onderdelen sluiten zoveel mogelijk aan op het beroep. Zo gaat het voeren van gesprekken zowel over het beroep als over taalvaardigheid. Bij het onderdeel Burgerschap leer je hoe de samenleving in elkaar steekt en wat jouw rol is in de maatschappij. Bij de keuzedelen kun je je interesse volgen en je specialiseren, denk bijvoorbeeld aan: 'Wijkgericht werken' of Sociale zekerheid.
Een studieloopbaanbegeleider ondersteunt je in jouw leerproces.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Sociaal Werk is een verzameling van beroepen en functies in maatschappelijke organisaties.
Zo werken sociaal werkers bijvoorbeeld bij welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen, sportorganisaties, in de verslavingszorg of in het jeugd-, jongeren- en ouderenwerk.
Daarnaast vind je sociaal werkers ook bij wijkorganisaties, vluchtelingenwerk, justitiële inrichtingen, bewindvoering, dagbesteding, arbeidsmarkttoeleiding en gemeenten.

Vanuit dit brede werkveld kennen sociaal werkers een gezamenlijk doel en aanpak:

 • Zij ondersteunen mensen bij het oplossen van problemen in het dagelijks leven, zodat ze weer deel uit kunnen maken van de maatschappij.
 • Ze geven advies over regelingen en procedures en begeleiden kwetsbare groepen.
 • Ze organiseren en begeleiden activiteiten.
 • Sociaal werkers vragen aan mensen, cliënten en buurtbewoners wat zij nodig hebben en gebruiken vaardigheden en methodieken om die doelen te bereiken.
Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van de volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Bij een bbl-opleiding moet je daarnaast een arbeidscontract hebben van minimaal 16 uur per week.
Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op stagemarkt.nl.

Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Voor de opleiding Sociaal werker is het belangrijk dat je open staat voor verschillen tussen mensen. Dat je nieuwsgierig bent naar anderen en gelijkwaardig en respectvol met mensen omgaat.

Tijdens de opleiding leer je hoe je op een professionele manier mensen ondersteunt. Denk daarbij aan gespreksvaardigheden, maar ook aan het organiseren en ondersteunen van activiteiten.  
Je leert hoe je moeilijke onderwerpen bespreekbaar maakt en mensen met elkaar verbindt. Je leert hoe je de (hulp)vraag kunt onderzoeken en hoe je dit kunt vertalen naar een plan van aanpak met acties, waar ook andere disciplines en organisaties aan verbonden kunnen zijn. Voor goede vaardigheden heb je ook kennis nodig, bijvoorbeeld van sociale zekerheid, sociologie en psychologie. Om sociaal werker te worden moet je ook goed naar jezelf kunnen kijken. Je leert hoe je kunt reflecteren op je eigen houding en gedrag.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het cursusgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2022/2023.

Kosten bbl jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen cursusgeld.

Kosten bbl ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het cursusgeld € 624,-.

Ben je 18+ of word je binnenkort 18? Dan kun je studiefinanciering, een studentenreisproduct en misschien een aanvullende beurs krijgen.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
In het eerste leerjaar betaal je ongeveer 280 euro voor boeken en licenties. 
Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 335 euro. 

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen zijn ongeveer 40 euro per keuzedeel. 

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
  je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Intake
Tijdens de intake procedure maak je kennis met de opleiding, zodat je een goed beeld krijgt van de lessen en het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Je krijgt ook informatie over het leerklimaat van de opleiding en we lichten de regels en procedures toe. Aan het einde van het programma wordt er met jou geëvalueerd in hoeverre jouw beeldvorming aansluit op jouw persoonlijke leerwensen en leerbehoefte.
Daarna word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Het studiekeuzeadvies wordt dan met je besproken. Ben je nog minderjarig dan wordt dit gesprek samen met jouw ouders gevoerd. Je ontvangt van ons per post het studiekeuzeadvies.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Om je aan te kunnen melden voor deze bbl-opleiding moet je werken bij een werkgever die geregistreerd staat als erkend SBB-leerbedrijf. Je moet een arbeidscontract hebben van minimaal 16 uur per week.

Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op stagemarkt.nl.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Je kunt met dit diploma doorstromen naar:

 • een opleiding op hbo-niveau
 • een associate degree traject (Ad). Het Ad-traject is een 2-jarig hbo-opleiding met een wettelijk erkend diploma.
Sluit

ik zoek net even iets anders

ik zoek net even iets anders

Zoek je eigenlijk net iets anders? Dan past een van de volgende opleidingen misschien bij jou:

Sluit

Aanmelden

Crebo
25615
Niveau
4
Traject
bbl
Duur bbl
2 jaar
Startmoment(en)
augustus 2022

Het is niet meer mogelijk om je in te schrijven voor deze opleiding voor studiejaar 2022-2023. 

Wil je weten wat dit voor jou betekent of wil je een studieadvies van één van onze voorlichters, neem dan contact op met ons Studie informatie punt (Stip). Zij kunnen je waarschijnlijk verder helpen.