Training High Dosage Tutoring (HDT) - in company

High Dosage Tutoring is een bewezen effectieve interventie om het sociaal-emotioneel welbevinden en het rekenniveau van kinderen met een grote leerachterstand te verhogen. Leerlingen krijgen één lesuur per dag extra rekenondersteuning (op 1F-niveau). Dit onder schooltijd en onder begeleiding van een persoonlijke tutor. Deze tutor geeft twee leerlingen per keer onderwijs en richt zich tijdens het oefenen van de rekenvaardigheden op het opbouwen van zelfvertrouwen en een Growth Mindset.  Naast de dagelijkse ondersteuning van de leerling is er wekelijks contact tussen ouders en de leerkracht. Tutoren werken ook nauw samen met professionals binnen de school. Doel van deze aanpak is het vormen van sterke sociale relaties tussen kind, ouder en school.

Inhoud

Inhoud

Tijdens de training staan twee beroepstaken centraal. Bij elke beroepstaak horen een aantal onderzoeksvragen. De deelnemers gaan onder begeleiding van de trainer en de coach aan de slag om een antwoord te vinden op die onderzoeksvragen. 

Beroepstaak 1- Tutoring vanuit de principes van HDT

Beroepstaak 2- Ontwikkeling van de leerling delen met ouders en collega's

Sluit

Doel

Doel

Deelnemers die de training met goed gevolg afsluiten zijn in staat om:

 • modellen en vaardigheden (protocol ERWD) in te zetten die er voor zorgen dat de rekenvaardigheden van de leerlingen stijgen;
 • het zelfvertrouwen van leerlingen te laten groeien;
 • leerlingen vanuit een ‘growth mindset’ te begeleiden en te leren denken ;
 • samen met de ouders interventies af te spreken die de sociaal emotionele ontwikkeling en de rekenvaardigheden van de leerling doen stijgen;
 • kennis te delen t.a.v. ingezette interventies. Doel is dat door de kennisdeling de ontwikkeling van de leerling vergroot wordt.
Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je bent werkzaam in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of voortgezet onderwijs.

Sluit

Praktische informatie

Praktische informatie

Studiebelasting

 • Klassikaal leren: 6 dagdelen van 3 uur
 • In eigen tijd online leren: 12 uur
 • minimaal 10 uur op de groep

Studiemateriaal
In deze training wordt gebruik gemaakt van de volgende boeken:

 • Protocol ERWD (BAO SBO SO) van Mieke Groenestijn, Ceciel Borghouts en Christien Jansen.
 • Aan de slag met rekenproblemen van Marije van Oostendorp.
 • Aan de slag met rekenproblemen 2 (Voor groep 6 t/m het mbo) van Marije van Oostendorp.

Licentie (per deelnemer)
Tijdens de training krijgt de deelnemer toegang tot de online toets omgeving Prove2Move. Hiervoor schaft de deelnemer een licentie aan.

Kosten
Voor informatie over de kosten kun je contact opnemen met Hilda Kizilirmak via [email protected] of 06 16 68 93 94.

Sluit

Lesdata / incompany

Lesdata / incompany

De les data worden vastgesteld in overleg met de cursisten en/of de organisatie.

We bieden de cursus ‘incompany’ aan. Je kunt hiervoor contact opnemen met Hilda Kizilirmak via [email protected] of 06 16 68 93 94.

Sluit

Certificering

Certificering

Om voor een certificaat in aanmerking te komen, moet de bewijsmap worden afgesloten met een voldoende. Voldoet de deelnemer niet aan de criteria, dan geeft de trainer de bewijsmap terug en moet de deelnemer deze bijstellen. 

Sluit

Aanmelden

Crebo
CSP
Duur
6 dagdelen van 3 uur
Kosten
Voor informatie betreffende de kosten kun je contact opnemen met Hilda Kizilirmak.
Certificering
Albeda-certificaat

We bieden de cursus ‘incompany’ aan. Voor aanmelden en meer informie kan contact opgenomen worden met Hilda Kizilirmak via [email protected] of 06 16 68 93 94.