Pedagogisch medewerker, niveau 3/4 (leerwerkplaats bij Kibeo)

Ben je dol op kinderen en geïnteresseerd in hun ontwikkeling? Heb je een liefdevolle uitstraling, ben je graag praktisch bezig en kun je goed zelfstandig werken? Dan is het volgen van je opleiding bij de leerwerkplaats Kibeo wellicht iets voor jou. Bij deze leerwerkplaats kun je je diploma halen voor de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3) of Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4). 

Vanaf het begin van de opleiding ben je vier dagen per week aanwezig in de praktijk, bij een vestiging waar Kibeo ‘groene’ kinderopvang aanbiedt, onder de naam Wiedewei. Bij Wiedewei staan zo veel mogelijk het buitenleven en de natuurbeleving centraal. Je krijgt twee dagen les van docenten van Albeda en twee dagen loop je stage op een groep in Barendrecht of de Hoeksche Waard. Daarnaast heb je één dag per week les op de Albeda-locatie Rosestraat in Rotterdam.

Leren in de praktijk
Bij deze leerwerkplaats leer je in de praktijk. Op een speelse en leerzame manier bereid je kinderen voor op het basisonderwijs. Ook begeleid je jonge kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Verder leer je om het aanspreekpunt te zijn voor ouders en met collega’s samen te werken.

Kibeo is een grote organisatie voor Kinderopvang in Zuidwest-Nederland. Samen met andere organisaties zorgt Kibeo voor een basisvoorziening voor kinderen op het gebied van opvoeding, opvang, onderwijs en vrijetijdsbesteding.

Bekijk hier presentaties en filmpjes over onze opleidingen.

 

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

De opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en een aantal keuzedelen.

Basisdeel
In het basisdeel leer je hoe je in een veilig pedagogisch klimaat verschillende werkzaamheden kunt uitvoeren die de ontwikkeling van het kind stimuleren. Je inventariseert de behoeften en wensen van het kind. Je leert hoe je diverse activiteiten kunt voorbereiden. Bij de werkzaamheden horen ook verzorgende taken. Je leert hoe je kunt samenwerken  en hoe je je werkzaamheden kunt evalueren. Je leert ook werken aan je eigen deskundigheid en het bewaken van kwaliteitszorg.

Profieldeel
In het profieldeel ga je dieper in op de ontwikkeling van het kind, welke activiteiten hieraan bijdragen en hoe je deze organiseert. Ook leer je wat jouw rol in de opvoeding is, hoe je oudergesprekken moet voeren, hoe je een begeleidingsplan opstelt en hoe je naast gewone opvang ook gespecialiseerde opvang kunt bieden. Ook huishoudelijke en persoonlijke verzorging komen aan bod.

Studenten die de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker volgen, krijgen ook les in het organiseren en coördineren van werkzaamheden, het opbouwen van een netwerk en het uitvoeren van beleidsondersteunende en administratieve taken.

Keuzedelen
Met keuzedelen kun je je kennis verbreden of verdiepen. Voorbeelden van keuzedelen zijn:

 • Werken met baby’s
 • Voor- en vroegschoolse opvang

Een keuzedeel vergroot je arbeidsmarktkansen of vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Naast beroepsgerichte lessen krijg je de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Met je studieloopbaanbegeleider (slb-er) praat je over je voortgang en eventuele problemen.

Let op: taal in de kinderopvang is belangrijk!
In het kader van de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) moeten vanaf 1 januari 2025 alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beschikken over het taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren). Of je de opleiding dus op niveau 3 of 4 volgt, je hebt een voldoende nodig voor mondelinge taalvaardigheden.

Pedagogisch medewerkers in de voorschoolse educatie moeten hier al eerder aan voldoen (2023). Bovendien moeten zij ook voor leesvaardigheid beschikken over niveau 3F.

Leren in de praktijk
Vanaf het begin van de opleiding, ben je vier dagen per week aanwezig in de praktijk. De theorielessen worden aangeboden op een vestiging van Wiedewei of Kibeo in Barendrecht. Voor de stage wordt de groep verdeeld over diverse locaties verspreid over Barendrecht en de Hoeksche Waard. Wiedewei is een aanbieder van ‘groene’ kinderopvang. Natuurbeleving is een belangrijk onderdeel in het lesprogramma.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Je wordt opgeleid om te werken met jonge kinderen op alle niveaus tot aan de basisschool en in de tussen- en buitenschoolse opvang. Als pedagogisch medewerker werk je in een team, je werkt in overleg met ouders en/of vervangende opvoeders en je werkt samen met verschillende hulpverleners.

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker werk je in een team, je werkt in overleg met ouders en/of vervangende opvoeders en je  werkt samen met verschillende  hulpverleners. Ook heb je leidinggevende taken.

Na je opleiding kun je bijvoorbeeld gaan werken bij:

 • een integraal kindcentrum;
 • een kinderdagverblijf;
 • een peuterspeelzaal;
 • de voor-, tussen- en buitenschoolse opvang (bso).

Je kunt natuurlijk ook doorstromen naar het hbo.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van de volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Als pedagogisch medewerker werk je met kinderen. Hierbij speelt je persoonlijkheid een belangrijke rol. Je bent een rolmodel en je hebt een voorbeeldfunctie. Om je werk later goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat je betrokken bent, dat je je goed kunt inleven in de kinderen, dat je voor jezelf en anderen opkomt, dat je eerlijk bent en dat je er netjes uitziet.

Als pedagogisch medewerker zorg je ervoor dat alle kinderen en ouders zich thuis voelen. Dit doe je door respectvol met de kinderen om te gaan en door rust uit te stralen. Je kunt dingen makkelijk bespreekbaar maken en je kunt soepel omgaan met onverwachte situaties. Ook is het belangrijk dat je voorzichtig om kunt gaan met vertrouwelijke informatie.

Je denkt regelmatig na over hoe het gaat in je werk en wat je nog bij kan leren. Tot slot is het heel belangrijk dat je hygiënisch en veilig werkt.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2022/2023.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1239,-.

Ben je 18+ of word je binnenkort 18? Dan kun je studiefinanciering, een studentenreisproduct en misschien een aanvullende beurs krijgen.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

 

Overige verplichte kosten
In het eerste leerjaar betaal je ongeveer 300 euro voor boeken en licenties. Ook heb je een laptop nodig.

Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 460 euro. 

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen variëren van 16 euro tot 50 euro per keuzedeel.

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt, kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 28 januari 2022 aan;
 • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 28 januari 2022 aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Allereerst word je (samen met je ouders/verzorgers) uitgenodigd voor een intakegesprek. Je ontvangt in dit gesprek informatie over het vervolg van de intakeprocedure. Tijdens deze intakeprocedure ontvang je van ons een studiekeuzeadvies en maak je kennis met de opleiding, zodat je een goed beeld krijgt van de lessen en het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Ook lichten we de regels en procedures toe. Aan het einde van het programma wordt er met jou besproken in hoeverre de opleiding aansluit op jouw persoonlijke leerwensen en leerbehoefte.

Natuurlijk kies je bij ons niet alleen voor een opleiding, maar bij deze opleiding ook voor de leerwerkplaats Albeda-Kibeo. Tijdig inschrijven vergroot je kans om geplaatst te worden!

Sluit

Leerwerk - en stagebedrijven

Leerwerk - en stagebedrijven

Gedurende de hele opleiding blijf je bij Kibeo leren en stage lopen

 • Van de vier dagen in de praktijk krijg je twee dagen les en loop je twee dagen stage op een groep van Wiedewei of Kibeo. Onze docenten komen gedurende de lesdagen naar Weidewei om lessen te geven en om jouw leerproces te begeleiden. Tijdens de lessen ga je ook met projecten en opdrachten voor de praktijk aan de slag. Docenten en praktijkopleiders van de organisatie zullen je daarbij begeleiden;
 • Daarnaast heb je één dag per week les op de Albeda locatie aan de Rosestraat. Je volgt die dag algemene vakken, zoals Engels, Nederlands, rekenen, burgerschap en eventuele keuzedelen;
 • Je maakt gedurende je opleiding kennis met de BSO, het werken met baby’s, dreumesen en peuters;
 • Wiedewei is een aanbieder van groene kinderopvang. Natuurbeleving is een belangrijk onderdeel in het lesprogramma van Wiedewei;
 • In het laatste jaar van de opleiding specialiseer je je in de doelgroep die het meest bij jou past en doe je examen.

Zie voor informatie over de organisatie: www.kibeo.nl

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Je kunt met het diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang doorstromen naar:

 • het kopjaar Gespecialiseerd pedagogisch medewerker;
 • een andere opleiding op niveau 4.

Je kunt met het diploma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker doorstromen naar:

 • een opleiding op hbo-niveau;
 • een Associate degree traject (Ad). Het Ad-traject is een 2-jarig hbo-opleiding met een wettelijk erkend diploma.
Sluit

Aanmelden

Crebo
25697
Niveau
4
Traject
bol
Duur bol
3 jaar
Startmoment(en)
augustus 2022