De psychiatrische zorgvrager (vervolgtraining)

Zorgverleners in het verzorgingshuis, het verpleeghuis, de thuiszorg en het ziekenhuis hebben steeds meer te maken met zorgvragers die zowel somatische, psychogeriatrische en/of psychiatrische problemen hebben. Om de steeds complexer wordende zorg bij deze groep op de juiste manier te kunnen geven, is ontwikkeling in de specifieke beroepscompetenties van essentieel belang.

Inhoud

Inhoud

Inhoud
In deze interactieve vervolgtraining zijn de ingebrachte praktijksituaties van de deelnemers het uitgangspunt. Ze worden besproken en/of uitgespeeld en er wordt een "begeleidingsrecept" gemaakt.

Tijdens de bijeenkomsten wordt aandacht geschonken aan:

  • Kennisoverdracht ten aanzien van het methodisch begeleiden van de psychiatrische zorgvrager in complexe situaties;
  • Het leren herkennen, hanteren en inzetten van eigen en elkaars copingstrategieën, talenten en kwaliteiten;
  • Het toepassen van diverse meetinstrumenten en het inzetten van de juiste leiderschapsstijl in diverse groepsdynamische processen.
Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Deze training is geschikt voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Sluit

Praktische info

Praktische info

Werkvormen

  • interactieve verwerking van de lesstof, zoals tests en beeldmateriaal
  • discussievorm, waarin het probleemoplossend denken wordt gestimuleerd
  • thuisopdrachten, individuele opdrachten en praktisch oefenen
  • oefenen van verschillende begeleidingsmethoden en coachingstechnieken door middel van simulatiespelen met behulp van inzet van een acteur en coach

Trainers
Voor een optimaal interactief effect zullen de trainingen door twee trainers worden verzorgd.

Onderwijs op maat
Deze training kun je ook aanvragen als incompany training. Je kunt hiervoor een offerte of een intakegesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier .

Sluit

Lesdata

Lesdata

De lesdata worden in samenspraak met de opdrachtgever ingepland.

Sluit

Certificering

Certificering

De deelnemers aan deze training ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Sluit

Aanmelden

Duur
6 dagdelen
Kosten
volgens offerte

De lesdata voor de open inschrijving worden zo spoedig mogelijk op deze site vermeld.