Inburgeren: Z-route (voor wie vanaf 2022 inburgeringsplichtig wordt)

Bent u inburgeringsplichtig (statushouder of via gezinshereniging) en wilt u uw kennis van de Nederlandse taal verbeteren? Dan is bieden wij de Z-route, waarbij we u de taal leren spreken en de Nederlands samenleving leren kennen. De Z-route bereidt u voor op het leven in de Nederlandse maatschappij. Als het haalbaar is, wordt u voorbereid op het examen NT2 A1. Deze cursus van minimaal 800 uur in 2,5 jaar tijd helpt u om de Nederlandse taal zo te beheersen, dat u zich kunt redden in veel situaties. Ook op uw werk kunt u veel voordeel hebben van deze cursus. De inburgeringscursussen van Albeda voldoen allemaal aan het  keurmerk Blik op Werk.

In Sommelsdijk (Goeree-Overflakkee) geven we les in niveaugroepen. Uw niveau bij de start (A0, A1 of A2) bepaalt in welke groep u geplaatst wordt. Als u een niveau hoger heeft bereikt, stroomt u door naar een andere groep. Dit betekent dat u dan met andere cursisten in de klas komt en dat u op andere dagen of tijden les krijgt.

Ook in deze coronatijd gaan onze lessen gewoon door, digitaal of op locatie. U kunt zich aanmelden voor een opleiding en wij nemen vervolgens contact met u op voor de intake. Iedere week starten er nieuwe mensen met hun opleiding.

Meer info over de cursus

Meer info over de cursus

Op Goeree-Overflakkee wordt les gegeven in niveaugroepen. Uw niveau bij de start (A0, A1 of A2) bepaalt in welke groep u geplaatst wordt. Als u een niveau hoger heeft bereikt, stroomt u door naar een andere groep. Dit betekent dat u dan met andere cursisten in de klas komt en dat u op andere dagen of tijden les krijgt. De lessen worden gegeven in Sommelsdijk:

  • 1 ochtend
  • 1 avond
  • 1 keer online (NB Bij de inburgering tellen deze uren niet mee voor de 600 urennorm van DUO)

Inburgeringsplichtig?
Bent u inburgeringsplichtig? Dan hoort u dit van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). U kunt ook zelf contact opnemen met DUO om te controleren of u wel of niet moet inburgeren.

Keurmerk
Albeda heeft het keurmerk Blik op Werk. Dat betekent dat u de DUO-lening kunt gebruiken om een cursus bij Albeda te betalen.

Sluit

Doel & doelgroep

Doel & doelgroep

Als u sinds kort in Nederland woont en u komt van buiten de Europese Unie, moet u waarschijnlijk een inburgeringscursus volgen. U krijgt dan een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) dat u inburgeringsplichtig bent. 

Inburgeren: Z-route of B1-route
Inburgeren kan met de Z-route (de Z staat voor zelfredzaam) of de B1-route, waarbij u de Nederlandse taal leert op de onderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken.

  • Z-route: De route naar zelfredzaamheid en mogelijk het examen NT2 A1
  • B1-route: De route naar het Staatsexamen I (B1) of A2

Welke route u volgt is afhankelijk van uw vooropleiding, ervaring met leren, het niveau Nederlands dat u nu beheerst en de intaketoets. De gemeente bespreekt met u de mogelijkheden.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Het instapniveau voor de cursus wordt getest aan de hand van toetsen. Deze moeten met een voldoende worden afgesloten.

Sluit

Kosten

Kosten

De kosten voor deze opleiding komen hier binnenkort te staan.

Sluit

Erkenning

Erkenning

De cursus heeft het keurmerk Blik op Werk.

Sluit

Duur

Duur

Minimaal 800 uur gedurende 2,5 jaar:

  • 3 dagdelen op school

 

Sluit

Aanmelden

Duur
Minimaal 800 uur gedurende 2,5 tot 3 jaar
Kosten
Bent u statushouder, dan betaalt de gemeente de cursus. Plaatsing en betaling gebeurt via de gemeente. Bent u in Nederland vanwege gezinshereniging, dan betaalt u zelf. U kunt dan een lening aanvragen via DUO.
Cursusinhoud
De Z-route bereidt u voor op het leven in de Nederlandse maatschappij en indien mogelijk op het examen NT2 A1.
Startmoment(en)
doorlopend

Downloads