mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Man en vrouw praten in een klas

Inburgeren: Cursus Staatsexamen II (B2)

Engels  Frans  Oekrains  Spaans  Turks

Bent u wettelijk verplicht om uw inburgeringsdiploma te halen? En wilt u het Nederlands op een hoog niveau beheersen? Bent u van plan om daarna te beginnen aan een mbo- of hbo-studie? Dan is het Staatsexamen B2 voor u het juiste programma. Hier leert u de Nederlandse taal te beheersen op de manier die vereist is bij opleidingen op een hoger niveau. Het examen is ook handig als u voor werkdoeleinden uw kennis van de Nederlandse taal wilt verbeteren.

Alle inburgeringscursussen van Albeda hebben het keurmerk Blik op Werk.

U kunt zich aanmelden voor een opleiding en wij nemen vervolgens contact met u op voor de intake. Iedere week starten er nieuwe mensen met hun opleiding.

Schakelopleiding naar mbo of hbo
De Schakelopleiding hoger onderwijs is voor mensen die Nederlands op niveau B1 beheersen en een mbo- of hbo-studie willen doen. Naast Nederlands B2 bij Albeda volgt u bij het VAVO Rijnmond College (VRC) de vakken Engels, wiskunde en maatschappijleer. Verder helpt het schakeljaar u bij de studiekeuze voor het mbo of hbo. U krijgt ook opdrachten om te wennen aan  de manier van studeren op het mbo of hbo. Klik hier voor meer informatie op de website van VRC.

Meer info over de cursus

Meer info over de cursus

In de Cursus Staatsexamen II (B2) leert u intensief Nederlands. U heeft veel lesuren per week en u krijgt ook huiswerk. Soms zijn dat boekopdrachten, soms zal de docent u vragen om een bepaald tv-programma te bekijken of informatie op te zoeken op internet of een prakrijkopdracht te doen (bijvoorbeeld informatie vragen aan een balie). Aan het eind van de cursus krijgt u examentraining om u voor te bereiden op het Staatsexamen B2.

Tijdens deze cursus kunt u ook het vak Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) volgen. Dit onderdeel is verplicht voor de inburgering. Dit vak krijgt u in een extra les per week, gedurende 14 weken.

Sluit

Doel & doelgroep

Doel & doelgroep

Als u sinds kort in Nederland woont en u komt van buiten de Europese Unie, moet u waarschijnlijk een inburgeringscursus volgen. U krijgt dan een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) dat u inburgeringsplichtig bent. 

Inburgeringscursus
Inburgeren kan met een inburgeringscursus, waarbij u de Nederlandse taal leert op de onderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken. Er zijn twee routes om in te burgeren:

  • De route naar het Inburgeringsexamen (niveau A2): u volgt dan de Inburgeringscursus A2.
  • De route naar het Staatsexamen I (B1): u volgt eerst de cursus A2 en dan de cursus B1.

U kunt daarna ook nog de cursus Staatsexamen II (B2) volgen.

Welke route u volgt is afhankelijk van uw vooropleiding, ervaring met leren, het niveau Nederlands dat u nu beheerst en de intaketoets. De intaker bespreekt met u de mogelijkheden.

Het NT2 Staatsexamen II (B2) is bedoeld voor inburgeringsplichtigen met een hoog opleidingsniveau, die het Nederlands al beheersen. Met het diploma B2 en voldoende opleiding of werkervaring in eigen land, kan worden doorgestroomd naar een mbo-opleiding op niveau 4 of het hoger onderwijs. Met een diploma B2 maakt u ook meer kans op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Het instapniveau voor de cursus NT2 Staatsexamen 2 wordt getoetst aan de hand van een studievaardigheidstoets. Deze moet met een voldoende worden afgesloten.

Sluit

Kosten

Kosten

Cursus 20 weken: € 2.570,-. Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA): € 800,- (exclusief intake) of € 1.070,- (inclusief intake).

De prijzen zijn inclusief lesmateriaal en exclusief examenkosten en een eventuele herkansing.

Sluit

Erkenning

Erkenning

Als u het NT2 Staatsexamen 2 met een voldoende afsluit, mag u het inburgeringsdiploma in ontvangst nemen.

Het Albeda College voldoet aan het keurmerk Blik op Werk. Daardoor weet u zeker dat u een goede begeleiding krijgt tijdens de cursus.

Sluit

Duur

Duur

  • Cursus van 20 weken: 3 lessen van 3 uur per week
  • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) / 14 weken - 3 uur per week

 

Sluit

Aanmelden

Duur
20 weken: van niveau B1 naar niveau B2
Startmoment(en)
Doorlopend
Opleidingstype
Cursus