Inburgeren: B1-route (voor wie vanaf 2022 inburgeringsplichtig wordt)

Bent u inburgeringsplichtig (statushouder of via gezinshereniging) en wilt u uw kennis van de Nederlandse taal verbeteren? Dan is de B1-route, die opleidt voor het Staatsexamen B1 of diploma A2, misschien iets voor u. Deze cursus van maximaal 800 uur in 2,5 jaar tijd helpt u om de Nederlandse taal zo te beheersen, dat u zich kunt redden in de meeste situaties. Ook op uw werk kunt u veel voordeel hebben van deze cursus.

In Sommelsdijk (Goeree-Overflakkee) geven we les in niveaugroepen. Uw niveau bij de start (A0, A1 of A2) bepaalt in welke groep u geplaatst wordt. Als u een niveau hoger heeft bereikt, stroomt u door naar een andere groep. Dit betekent dat u dan met andere cursisten in de klas komt en dat u op andere dagen of tijden les krijgt.

De inburgeringscursussen van Albeda voldoen allemaal aan het keurmerk Blik op Werk.

Ook in deze coronatijd gaan onze lessen gewoon door, digitaal of op locatie. U kunt zich aanmelden voor een opleiding en wij nemen vervolgens contact met u op voor de intake. Iedere week starten er nieuwe mensen met hun opleiding.

Meer info over de cursus

Meer info over de cursus

Bij de B1-route leert u intensief Nederlands. Soms krijgt u  boekopdrachten, soms zal de docent u vragen om een bepaald tv-programma te bekijken of informatie op te zoeken op internet of een prakrijkopdracht te doen (bijvoorbeeld informatie vragen aan een balie). Ook krijgt u het vak Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en het vak digitale vaardigheden. U heeft 3 dagen per week gedurende 3 uur les en u krijgt ook huiswerk:

  • 2 dagdelen op school: 1 ochtend en 1 avond
  • 1 dagdeel online
  • Examen NT2 B1 of NT2 A2
  • Examen KNM

Aan het eind van de cursus krijgt u examentraining om u voor te bereiden op het Staatsexamen B1 of het examen A2.

Sluit

Doel & doelgroep

Doel & doelgroep

Als u sinds kort in Nederland woont en u komt van buiten de Europese Unie, moet u waarschijnlijk een inburgeringscursus volgen. U krijgt dan een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) dat u inburgeringsplichtig bent. 

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Het instapniveau voor de cursus wordt getest aan de hand van toetsen. Deze moeten met een voldoende worden afgesloten.

Sluit

Kosten

Kosten

De kosten voor deze opleiding komen hier binnenkort te staan.

Sluit

Erkenning

Erkenning

De cursus heeft het keurmerk Blik op Werk.

Sluit

Duur

Duur

Minimaal 800 uur gedurende 2,5 jaar:

  • 2 dagdelen op school: 1 avond en 1 overdag
  • 1 dagdeel online

 

Sluit

Aanmelden

Duur
Minimaal 800 uur gedurende 2,5 jaar
Kosten
Bent u statushouder, dan betaalt de gemeente. Plaatsing en betaling gebeurt ook via de gemeente. Bent u in Nederland vanwege gezinshereniging, dan betaalt u zelf. U kunt dan een lening aanvragen via DUO.
Cursusinhoud
De B1-route bereidt u voor op het Staatsexamen NT2 programma 1. Als dit niveau te hoog voor u is, mag u na 600 uur taalonderwijs ook NT2 A2 doen.
Startmoment(en)
doorlopend

Downloads