Inburgeren: Onderwijsroute naar mbo (voor inburgeringsplichtigen vanaf 2022)

Bent u inburgeringsplichtig (statushouder of via gezinshereniging) en wilt u na de inburgering een mbo-opleiding gaan doen op niveau 2, 3 of 4? Dan is de Onderwijsroute, die opleidt voor het Staatsexamen B1of B2, iets voor u. Deze fulltime opleiding van anderhalf tot twee jaar helpt u om u voor te bereiden op instroom in het regulier Nederlands beroepsonderwijs. De Onderwijsroute kan op drie niveaus worden afgesloten:

  • Crebo 5700: Taalschakeltraject naar de basisberoepsopleiding (mbo 2)
  • Crebo 5701: Taalschakeltraject naar de vakopleiding (mbo 3)
  • Crebo 5702: Taalschakeltraject naar middenkaderopleiding (mbo 4)

Als u statushouder bent, stelt de gemeente waar u woont een PIP (Plan Inburgering en Participatie) voor u op. Aan de hand van meerdere testen wordt bepaald welke inburgeringsroute voor u het best passend is. Voor statushouders heeft de gemeente opleidingsplaatsen ingekocht. Als u gezinshereniger bent, stelt de gemeente ook een PIP voor u op. U bent dan echter vrij om zelf een taalaanbieder te kiezen.

De inburgeringscursussen van Albeda voldoen allemaal aan het keurmerk Blik op Werk.

U kunt zich aanmelden voor deze opleiding en wij nemen vervolgens contact met u op voor de intake. Iedere week starten er nieuwe mensen met hun opleiding. U kunt deze opleiding volgen in Rotterdam (locatie Malmöpad of Haastrechtstraat).

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Danielle van Mourik of Yvonne Renes via [email protected]

Meer info over de cursus

Meer info over de cursus

Bij de Onderwijsroute leert u intensief Nederlands. Als voorbereiding op een beroepsopleiding krijgt u ook les in rekenen en Engels. Daarnaast krijgt u Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM), leervaardigheden (bestaande uit sociale vaardigheden, samenwerken, taalvaardigheden voor studie en digitale vaardigheden), en vaardigheden voor opleidings- en beroepskeuze.

Als u doorstroomt naar een mbo 4 opleiding krijgt u ook wiskunde en Nederlands op niveau NT2 B2.

U heeft in totaal 24 uur les per week, verdeeld over 5 dagen.  Daarnaast krijgt u ook huiswerk.

Als u naar het mbo gaat, kunt u studiefinanciering aanvragen. U moet dan jonger zijn dan 30 jaar om dit aan te vragen. Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, aanvullende beurs, lening en een studentenreisproduct.

Sluit

Doel & doelgroep

Doel & doelgroep

Als u sinds kort in Nederland woont en u komt van buiten de Europese Unie, moet u waarschijnlijk een inburgeringscursus volgen. U krijgt dan een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) dat u inburgeringsplichtig bent.

Sluit

Kosten

Kosten

De kosten voor deze opleiding van 18 tot 24 maanden zijn € 17.000. Dit is inclusief leermiddelen als boeken, een laptop en excursies, en exclusief examens. Bent u statushouder, dan betaalt de gemeente. Plaatsing en betaling gebeurt ook via de gemeente. Bent u in Nederland vanwege gezinshereniging, dan betaalt u zelf. U kunt dan een lening aanvragen via DUO.

Sluit

Erkenning

Erkenning

Albeda beschikt over de examenlicenties 5700, 5701 en 5702.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Als u statushouder bent, stelt de gemeente waar u woont een PIP (Plan Inburgering en Participatie) voor u op. Aan de hand van meerdere testen wordt bepaald welke inburgeringsroute voor u het best passend is. Voor statushouders heeft de gemeente opleidingsplaatsen ingekocht. Als u gezinshereniger bent, stelt de gemeente ook een PIP voor u op. U bent dan echter vrij om zelf een taalaanbieder te kiezen.

Om voor de Onderwijsroute te slagen, moet u in meerdere vakken examen doen. Het NT2 moet u op minimaal B1 afsluiten binnen 18 tot 24 maanden. Het niveau NT2 bij aanvang is niet bepalend of u kunt deelnemen. Uw studievaardigheden, motivatie en leerbaarheid wel.  

Sluit

Duur

Duur

De opleiding duurt 18 tot 24 maanden. U krijgt in totaal 24 uur les per week, verdeeld over 5 dagen. Daarnaast krijgt u huiswerkopdrachten.

Sluit

Aanmelden

Crebo
ASC
Duur
18 tot 24 maanden
Kosten
€ 17.000. Dit is inclusief leermiddelen als boeken, een laptop en excursies, en exclusief examens. Bij statushouders loopt de betaling via de gemeente. Gezinsherenigers betalen de opleiding zelf en kunnen een lening aanvragen via DUO.
Cursusinhoud
de Onderwijsroute leidt op voor het Staatsexamen B1of B2. Deze fulltime opleiding van anderhalf tot twee jaar helpt u om u voor te bereiden op het middelbaar beroepsonderwijs.
Startmoment(en)
doorlopend

Downloads