mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Man en vrouw praten in een klas

Inburgeren: Onderwijsroute naar mbo

Engels  Frans  Oekrains  Spaans  Turks

Bent u inburgeringsplichtig en wilt u na de inburgering een mbo-opleiding gaan doen op niveau 2, 3 of 4? Dan is de Onderwijsroute, die opleidt voor het Staatsexamen B1of B2, iets voor u. Deze fulltime opleiding van anderhalf tot twee jaar helpt u om u voor te bereiden op instroom in het regulier Nederlands beroepsonderwijs. De Onderwijsroute kan op drie niveaus worden afgesloten:

  • Crebo 5700: Taalschakeltraject naar de basisberoepsopleiding (mbo 2)
  • Crebo 5701: Taalschakeltraject naar de vakopleiding (mbo 3)
  • Crebo 5702: Taalschakeltraject naar middenkaderopleiding (mbo 4)

Als u statushouder bent, stelt de gemeente waar u woont een PIP (Plan Inburgering en Participatie) voor u op. Aan de hand van meerdere testen wordt bepaald welke inburgeringsroute voor u het best passend is. Voor statushouders heeft de gemeente opleidingsplaatsen ingekocht. 

U kunt zich aanmelden voor deze opleiding en wij nemen vervolgens contact met u op voor de intake. Iedere week starten er nieuwe mensen met hun opleiding. U kunt deze opleiding volgen in Rotterdam (locatie Sportlaan of Haastrechtstraat).

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Danielle van Mourik of Yvonne Renes via [email protected]

Meer info over de cursus

Meer info over de cursus

Bij de Onderwijsroute leert u intensief Nederlands. Als voorbereiding op een beroepsopleiding krijgt u ook les in rekenen en Engels. Daarnaast krijgt u Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM), leervaardigheden (bestaande uit sociale vaardigheden, samenwerken, taalvaardigheden voor studie en digitale vaardigheden), en vaardigheden voor opleidings- en beroepskeuze.

Als u doorstroomt naar een mbo 4 opleiding krijgt u ook wiskunde en Nederlands op niveau NT2 B2.

U heeft in totaal 24 uur les per week, verdeeld over 5 dagen.  Daarnaast krijgt u ook huiswerk.

Als u naar het mbo gaat, kunt u studiefinanciering aanvragen. U moet dan jonger zijn dan 30 jaar om dit aan te vragen. Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, aanvullende beurs, lening en een studentenreisproduct.

Sluit

Doel & doelgroep

Doel & doelgroep

Als u sinds kort in Nederland woont en u komt van buiten de Europese Unie, moet u waarschijnlijk een inburgeringscursus volgen. U krijgt dan een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) dat u inburgeringsplichtig bent.

Sluit

Kosten

Kosten

De kosten voor deze opleiding van 18 tot 24 maanden zijn € 17.000. Dit is inclusief leermiddelen als boeken, een laptop en excursies, en exclusief examens. Bent u statushouder, dan betaalt de gemeente. Plaatsing en betaling gebeurt ook via de gemeente. Bent u in Nederland vanwege gezinshereniging, dan betaalt u zelf. U kunt dan een lening aanvragen via DUO.

Sluit

Erkenning

Erkenning

Albeda beschikt over de examenlicenties 5700, 5701 en 5702.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Als u statushouder bent, stelt de gemeente waar u woont een PIP (Plan Inburgering en Participatie) voor u op. Aan de hand van meerdere testen wordt bepaald welke inburgeringsroute voor u het best passend is. Voor statushouders heeft de gemeente opleidingsplaatsen ingekocht. Als u gezinshereniger bent, stelt de gemeente ook een PIP voor u op. U bent dan echter vrij om zelf een taalaanbieder te kiezen.

Om voor de Onderwijsroute te slagen, moet u in meerdere vakken examen doen. Het NT2 moet u op minimaal B1 afsluiten binnen 18 tot 24 maanden. Het niveau NT2 bij aanvang is niet bepalend of u kunt deelnemen. Uw studievaardigheden, motivatie en leerbaarheid wel.  

Sluit

Duur

Duur

De opleiding duurt 18 tot 24 maanden. U krijgt in totaal 24 uur les per week, verdeeld over 5 dagen. Daarnaast krijgt u huiswerkopdrachten.

Sluit

Aanmelden

Crebo
ASC
Duur
18 tot 24 maanden
Startmoment(en)
Doorlopend
Opleidingstype
Cursus