Dienstverlening praktijkroute bol

Ben je sociaal en een echte doener? Wil je graag leren, maar liever door te doen? Ben je graag praktisch bezig en hou je van afwisseling? Voel je goed aan wat mensen nodig hebben? Ben je zorgzaam en gastvrij? Dan is Dienstverlening praktijkroute bol echt iets voor jou. Je volgt je hele opleiding bij organisaties in de dienstverlening. De opleiding is veelzijdig en biedt je de kans op een diploma waar je veel kanten mee op kunt.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

De opleiding Dienstverlening praktijkroute bol is nieuw en heeft een bijzondere opzet. De opleiding duurt twee jaar en je gaat niet naar school. Je volgt schoolvakken op locatie bij een organisatie in de dienstverlening.

Dienstverlening is een veelzijdige sector waar je verschillende kanten mee op kunt. Daarom maak je tijdens de eerste anderhalf jaar van de opleiding kennis met drie werkomgevingen:

 • Laurens
 • Humanitas
 • Facilicom

Met deze partners zijn we gaan samenwerken, omdat ze veel verschillende vormen van dienstverlening aanbieden en allemaal een ander soort bedrijf zijn met een verschillende cultuur.

Het eerste half jaar maak je kennis met één van de werkomgevingen. Op die locatie neem je deel aan de praktijk, leer je door na te denken en te praten over het werk, leer je bijpassende theorie en oefen je ook nodige vaardigheden. Je doet dit gedurende een half jaar bij dezelfde organisatie.

Daarna wissel je naar één van de andere organisaties. Ook daar ben je een half jaar om te leren. Dan wissel je nog een laatste keer om een half jaar lang kennis te maken met weer een nieuwe organisatie in de dienstverlening.

Dan komt het moment dat je kunt kiezen welke vorm van dienstverlening jou het meeste aanspreekt. We bieden je dan de gelegenheid om het laatste half jaar van je studie bij dat bedrijf af te studeren in één of twee van de drie uitstroomprofielen:

 • facilitaire dienstverlening
 • zorg & welzijn
 • sport & recreatie

Doordat je zo veel kanten van het vak dienstverlening ziet en met zoveel verschillende bedrijven te maken hebt, ben je  waardevol voor de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt je kans op een loopbaan in de dienstverlening vergroot, nu en in de toekomst.

Onze docenten komen naar de organisatie waar jij leert in de praktijk om je theorielessen te geven. Je krijgt vakken zoals rekenen en loopbaan & burgerschap. Daarnaast besteden we aandacht aan de vakken Nederlands en Engels. De kennis die je tijdens deze lessen opdoet, wordt meteen in de werkomgeving  toegepast. Naast je Albeda-docenten word je ook begeleid door mensen van de organisatie, die direct uit de praktijk komen.

Ondersteuning van een studieloopbaanbegeleider
Tijdens je opleiding word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider (slb-er). Je slb-er ondersteunt je bij het volgen van de opleiding en geeft je advies over toekomstplannen, bijvoorbeeld een eventuele vervolgstudie.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Je bent als dienstverlener werkzaam in verschillende werkomgevingen met veel structuur. Je werkzaamheden zijn altijd ondersteunend en kunnen in elke organisatie verschillend zijn. Je kunt hierbij denken aan ondersteunende diensten in recreatiebedrijven, zwembaden, (attractie)parken, zorginstellingen, buurthuizen, dagbestedingen, groepsaccommodaties, indoor- en outdoor centra, sportverenigingen en sportaccommodaties.

Als medewerker sport & recreatie werk je bijvoorbeeld in een fitnesscenter, sportschool, camping of recreatiebedrijf. Hier begeleid je groepen of individuele deelnemers bij sportactiviteiten.

Als facilitair medewerker voer je dienstverlenende taken uit volgens standaardprocedures en/of afspraak. Je voert op een dag veel verschillende taken uit, zoals ruimtes gereedmaken en beheer van gebouwen.

Als dienstverlener zorg & welzijn werk je samen met mensen die ondersteuning nodig hebben en ook met andere mensen uit hun omgeving. De zorg verandert snel en mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het is jouw taak om deze mensen te begeleiden en ondersteunen bij de dingen die ze (nog) zelf  kunnen.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een basisberoepsopleiding (niveau 2) starten als je een van de volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 1 (entreeopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Het is belangrijk dat jij over een dienstverlenende houding beschikt. Dit betekent dat je goed moet kunnen samenwerken met mensen, zoals klanten en collega’s. Je moet zelf ook initiatief kunnen en willen nemen bij het uitvoeren van je werkzaamheden en activiteiten. Het is belangrijk dat je inlevingsvermogen hebt en goed naar mensen kunt luisteren.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2022/2023.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1239,-.

Ben je 18+ of word je binnenkort 18? Dan kun je studiefinanciering, een studentenreisproduct en misschien een aanvullende beurs krijgen.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
In het eerste leerjaar ben je ongeveer 190 euro kwijt aan boeken, licenties en laptopkosten.

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
  je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Sluit

Meer over onze partners

Meer over onze partners

Laurens
Laurens is een zorgorganisatie die verschillende klantgroepen bedient: klanten die nog thuis wonen en klanten die kortdurend of langdurig in één van de locaties van Laurens verblijven. Al deze klanten biedt Laurens zorg, ondersteuning en behandeling. In de locaties waarin klanten langdurig verblijven, werken veel medewerkers met een MBO niveau 2 opleiding. Zij zijn onmisbaar in het geven van warme zorg en ondersteuning aan de klant. Om deze reden investeert Laurens graag in het opleiden van nieuwe medewerkers niveau 2. De deelname aan het project innovatieve leerroute dienstverlener is voor Laurens een stap die past bij de visie op leren en de positieve ervaringen die de organisatie al heeft opgedaan in andere projecten waarin het praktijk gestuurde leren centraal staat. Deze vorm van onderwijs sluit nauw aan op de  visie op leren die door de Laurens Academie wordt uitgedragen: leren op de werkvloer, leren van én met elkaar.
Laurens maakt hierin gebruik van het  70-20-10 model van Charles Jennings. Het idee achter dit model is dat 70% van het leren op de werkvloer gebeurt (het informele leren), 20% door collega’s (georganiseerd leren zoals coaching en intervisie enz.) en 10% via een formele opleiding.
Andere voordelen van de innovatieve praktijkroute zijn dat het onderwijs goed aansluit op de praktijk, Laurens medewerkers door deze vorm van onderwijs gestimuleerd worden in ‘een leerstand’ te komen en onderwijs en Laurens gebruik maken van elkaars expertise.
Lees hier meer over Laurens.

Humanitas
Humanitas is een aanbieder van zorg, wonen, welzijn en maatschappelijke dienstverlening in de regio Rotterdam. Humanitas helpt mensen hun leven, zo zelfstandig mogelijk, op hun eigen manier vorm te geven. Humanitas biedt in de regio Rotterdam een uitgebreid aanbod producten en diensten op het gebied van zorg, welzijn, wonen en dienstverlening. Humanitas geeft deze zorg samen met andere cliënten, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. Uitgangspunt hierbij is ervoor te zorgen dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen. Humanitas wil de levensvreugde, het geluk van hun cliënten helpen vergroten.
Lees hier meer over Humanitas.

Facilicom
Facilicom Group is gespecialiseerd in het verzorgen van facilitaire diensten. Sinds 2014 is Facilicom Group ook actief in het zorgdomein. Facilicom beschikt over een compleet facilitair portfolio, onderverdeeld in gespecialiseerde divisies. Facilicom is werkzaam in de sectoren schoonmaak (Gom), beveiliging (Trigion), catering en horeca (Albron) en zorg (Incluzio)  en biedt integrale facilitaire oplossingen (Facilicom Solutions).
Lees hier meer over Facilicom.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Nadat je deze opleiding succesvol hebt afgerond, kun je doorstromen naar een vervolgopleiding. Je kunt bijvoorbeeld verder gaan met de opleiding Leidinggevende leisure & hospitality (niveau 4), Sport- & bewegingsleider (niveau 3), Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3), Facilitair leidinggevende (niveau 4) of bijvoorbeeld Verzorgende-IG (niveau 3).

Sluit

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Past Dienstverlening praktijkroute bol toch niet helemaal bij je? Kijk dan eens bij de opleidingen:

Sluit

Aanmelden

Crebo
23189
Niveau
2
Traject
bol
Duur bol
2 jaar
Startmoment(en)
augustus 2022