Medicatie voor klinisch kraamverzorgenden

De training Medicatie voor klinisch kraamverzorgenden is bedoeld voor de kraamverzorgenden die op de afdeling kraam & verloskunde medicatie mogen verstrekken. Tijdens de training leer je op verantwoorde en methodische manier medicijnen toe te dienen. Ook ontwikkel je vaardigheden en krijg je de kennis aangereikt om op een juiste wijze met geneesmiddelen om te gaan.  

Inhoud

Inhoud

Dagdeel 1

 • introductie op de training (kennismaking, programma, verantwoordelijkheid en wetgeving m.b.t. het uitvoeren van handelingen op medisch verzoek);
 • onderwijsleergesprek en opdrachten naar aanleiding van de bestudeerde theorie en essentiële basiskennis van medicijnen:
  - benaming van geneesmiddelen
  - voorschrijven van geneesmiddelen 
  - etikettering van geneesmiddelen
  - de wet op de geneesmiddelenvoorziening
 • introductie vaardigheidsonderwijs;
 • demonstratie en oefenen van de vaardigheid:
  - het toedienen van medicijnen(oraal)
  - het rectaal toedienen van medicijnen via suppositorium en (micro)klysma;
 • medisch rekenen: toedienen van medicijnen tabletten, drankjes en injectievloeistoffen
 • introductie thuisopdracht 1 en afronden dagdeel 1.

Dagdeel 2

 • inleiding dagdeel 2
 • nabespreken (thuis)opdrachten;
 • onderwijsleergesprek en opdrachten naar aanleiding van de bestudeerde theorie:
  - de verschillende werkingen van geneesmiddelen
  - de toediening van medicijnen
  - opname en effect van geneesmiddelen in het lichaam
  - vormen van geneesmiddelen
  - soorten geneesmiddelen
  - de hulpverlener en geneesmiddelen
  - het bewaren en beheren van geneesmiddelen, w.o baxtersysteem
  - administratie en distributie van geneesmiddelen
 • theorie injecteren en bloedsuiker bepalen
 • demonstratie en oefenen van de vaardigheden:
  - het bepalen van bloedsuiker mbv bloedglucose apparaat
  - subcutaan injecteren fraxiparine
  - intramusculair injecteren
 • introductie thuisopdracht en afronden dagdeel 2

Dagdeel 3

 • inleiding dagdeel 3
 • nabespreken (thuis)opdrachten;
 • onderwijsleergesprek en opdrachten naar aanleiding van de bestudeerde theorie:
  - maatregelen ter voorkoming van fouten
  - gevaren van medicijngebruik - aandachtspunten;
 • onderwijsleergesprek met betrekking tot ‘observeren’ en ‘rapporteren’
 • oefeningen met betrekking tot observeren en rapporteren;
 • medisch reken oefentoets
 • oefenen van alle vaardigheden (dagdeel 1 en dagdeel 2)

Dagdeel 4

 • inleiding dagdeel 4
 • gelegenheid tot het stellen van vragen
 • theorietoets, inclusief medisch rekenen en nabespreking
 • aftoetsen van de vaardigheden Bloedsuiker bepalen, fraxiparine s.c. toedienen en intramusculair toedienen van medicatie
 • evaluatie (mondeling) en afronding van de training

 

NB
Afhankelijk van vragen en/of behoeften van de deelnemers kan aan het ene onderdeel meer tijd en aandacht besteed worden dan aan het andere, waardoor enige verschuiving in het programma kan ontstaan.

Sluit

Doel

Doel

De deelnemer:

 • Verwoordt wat er onder voorbehouden/risicovolle handelingen wordt verstaan;
 • Verwoordt wat zijn/haar verantwoordelijkheid is m.b.t. de uitvoering van de vaardigheid;
 • Verwoordt wat de eventuele gevolgen van onbekwaam handelen voor hem/haar, de zorgvrager en de zorgorganisatie kan betekenen;
 • Verwoordt de indicaties, contra-indicatie en de risico’s m.b.t. de uitvoering van de aangeleerde vaardigheden (theoretische achtergrond per vaardigheid);
 • Demonstreert, in een gesimuleerde situatie, volgens protocol en op verantwoorde wijze de uitvoering van de aangeleerde vaardigheden(bloedglucose meten, fraxiparine spuiten en intramusculair injecteren)
 • Oefent en toetst de vaardigheden af binnen een skillslab-situatie;
 • Kan foutloos van medisch rekenen het onderdeel medicatie toedienen uitvoeren
 • Voert de vaardigheden (onder toezicht/begeleiding) in de praktijk uit volgens vastgesteld opleidingsbeleid/protocol.
Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Branche erkend diploma kraamverzorgende
 • Verzorgende niv 3 uitstroom kraam
Sluit

Praktische info

Praktische info

De training kan ook incompany aangeboden worden en in overleg worden aangepast. U kunt een gesprek of offerte aanvragen via de trainer: Conny van Eersel, Docent LC, O&G verpleegkundige: [email protected]

Voor de open inschrijving worden de lessen verzorgd op de Haastrechtstraat te Rotterdam.

Sluit

Lesdata

Lesdata

Open inschrijving
Zodra de lesdata bekend zijn, worden deze hier vermeld.

Incompany
Data in overleg met het bedrijf en de docent, uitsluitend voor werknemers van het desbetreffende bedrijf.

Sluit

Certificering

Certificering

Indien de theorietoets en de vaardighedentoets behaald zijn, wordt er een certificaat uitgereikt.

Sluit

Aanmelden

Duur
4 dagdelen
Kosten
€525 (in jaar 2022)