CE ondernemerschap: cursus ondernemersplan (deel 1)

Voelt u zich een echte ondernemer en wordt het tijd hier iets mee te doen? Wilt u weten hoe u een goed ondernemingsplan schrijft? Dan is de cursus ondernemersplan een méér dan uitstekend begin. Deze cursus maakt deel uit van de Certificeerbare Eenheid (CE) ondernemerschap en biedt voldoende kennis om u optimaal voor te bereiden op het starten van een succesvolle onderneming.

Meer info over de cursus

Meer info over de cursus

Een onderneming starten op mbo-niveau is niet eenvoudig. Het opstellen van een ondernemingsplan is dat evenmin. Het is weliswaar in bijna iedere branche mogelijk om zelfstandig ondernemer te worden, maar niet elke opleiding biedt de nodige kennis. Dat is ook logisch – niet iedereen heeft de ambitie om te ondernemen.

De Certificeerbare Eenheid (CE) ondernemerschap richt zich daarom op de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden en het aanleren van specifieke kennis. Kennis gericht op het ondernemerschap en het starten van een eigen bedrijf met behulp van een ondernemingsplan. Deze cursus vormt hierin de allereerste stap.

Ondernemingsplan schrijven en meer
Het programma gaat in op het opstellen ván en het werken mét een bestaand ondernemingsplan. Dit plan vormt de basis voor iedere zelfstandige onderneming en geldt als leidraad voor al uw toekomstige plannen. De cursus leert ondernemers onder meer de kansen, risico’s, sterktes en zwaktes analyseren aan de hand van een zogenaamde SWOT-analyse. Daarnaast ontwikkelt u inzicht in uw eigen ondernemende vaardigheden en meet u uzelf een actieve, ondernemende houding aan. Persoonlijke en zakelijke drijfveren komen eveneens aan bod – net als de verschillende doelgroepen en de uiteenlopende manieren om ze te benaderen. De ondernemer in spé leert ook welke juridische en financiële keuzes verantwoord en correct zijn. Het belangrijkste onderdeel van de cursus draait echter om het ondernemingsplan zelf: hoe verwerkt u al deze informatie tot een passend en alles omvattend ondernemingsplan?

Werkprocessen
De volgende werkprocessen komen tijdens de cursus voor het schrijven van een ondernemingsplan aan bod:

  • Het bepalen van het toekomstbeeld van een onderneming;
  • Het vormgeven van een toekomstige onderneming;
  • Het regelen van het financiële deel tijdens het opstarten van de onderneming.

Toetsing
Het programma wordt afgesloten met het in ontvangst nemen van een Certificeerbare Eenheid (CE) van Albeda. Vier CE’s geven recht op een landelijk erkend certificaat.

Doel en doelgroep

Doel en doelgroep

De cursus ondernemersplan helpt u als ondernemer met het opstellen van een nieuw ondernemingsplan of het actualiseren van een bestaand ondernemingsplan. Dit document is leidend voor uw (latere) organisatie. Daarom is een ondernemingsplan essentieel tijdens het oriënteren op de markt, de klant en de concurrentie.

Deelnemende (startende) ondernemers leren onder meer de sterke en de zwakke kanten van een onderneming te analyseren. Dit gebeurt aan de hand van een zogenaamde SWOT-analyse. Daarnaast ontwikkelt u inzicht in uw eigen vaardigheden als ondernemer, creëert u een ondernemende houding, leert u uw drijfveren te ontplooien en wordt u geholpen bij het maken van juridische en financiële keuzes. Tot slot leert u over de verschillen in doelgroepen en hoe deze te benaderen.

Deze cursus is gericht op ondernemers en startende zzp'ers.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Dit programma vereist een bepaald startniveau van de deelnemer. Het niveau van de deelnemers wordt getest aan de hand van een intakegesprek. Een aanvullende instaptoets wordt gebruikt wanneer uit dit gesprek naar voren komt dat het startniveau niet voldoende is.

Erkenning

Erkenning

De CE ondernemerschap wordt ondersteund door de volgende instanties:

Logo Certificeerbare Eenheid OndernemerschapLogo KvKLogo MKB RotterdamLogo Rabobank

Als u de cursus met een voldoende afsluit, krijgt u één van de vier Certificeerbare Eenheden (CE) van Albeda. Heeft u de vier Certificeerbare Eenheden allemaal behaald? Dan hebt u recht op een landelijk erkend certificaat.

Leslocatie

Leslocatie

De cursus ondernemerschap vindt plaats bij Albeda of incompany.

Verwante cursussen

Verwante cursussen

  • Introductiecursus ondernemerschap
  • CE ondernemerschap

Aanmelden

Duur
Vijftien dagdelen verspreid over een maximale periode van een jaar.
Kosten
De kosten bedragen € 580,-. Dat is inclusief lesmateriaal en certificering en exclusief btw. Deze prijs is gebaseerd op een groepsgrootte van minimaal vijftien deelnemers en inclusief boeken, leermiddelen en examengeld. Een passende prijsopgave wordt aangeboden wanneer een groep uit meer of minder deelnemers bestaat.
Certificering
Eén van de vier Certificeerbare Eenheden (CE) van het CE ondernemerschap.
Cursusinhoud
Cursus

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar e.vandijk@albeda.nl.