CE ondernemerschap

Heeft u een mbo-opleiding afgerond en daarna jaren in een bedrijf gewerkt? Heeft u stiekem altijd de ambitie gehad om eigen baas te worden? Maak dan gebruik van de CE ondernemerschap. Deze leergang ondersteunt u bij het verwezenlijken van persoonlijke doelen en kan u helpen uw dromen waar te maken. Het programma gaat onder meer in op het vergroten van uw kansen tot slagen en behandelt het gehele proces op weg naar een succesvol bedrijf. Van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel tot aan enthousiast maken van mensen voor uw diensten en producten: u leert alle fijne kneepjes van het vak.

Meer info over de cursus

Meer info over de cursus

Het totale programma bestaat uit een aantal examenonderdelen die zijn uitgewerkt aan de hand van competenties, kennis en vaardigheden. Het is geen volledige beroepsopleiding, maar wel een traject met een absolute meerwaarde op de arbeidsmarkt.

Deel 1: cursus ondernemersplan
Het programma begint met een deel over het opstellen van een ondernemingsplan. Dit plan geeft de onderneming vorm en bepaalt het toekomstbeeld van uw dienst of product. U leert onder meer de sterke en zwakke kanten van uw bedrijf te analyseren, ontwikkelt inzicht in uw persoonlijke vaardigheden en weet na afloop hoe het financiële gedeelte van de onderneming wordt geregeld.
De cursus ondernemersplan bestaat uit vijftien dagdelen.

Deel 2: cursus scenario en positiebepaling
Het tweede deel van de leergang heeft te maken met het scenario en de positiebepaling van uw organisatie. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de financiële positie van de onderneming. U leert ook hoe u uw bedrijf het beste positioneert en innoveert. Daarnaast wordt u geholpen met het opbouwen van een netwerk, het samenwerken met mogelijke partners en het wel of niet delen van expertise.
De cursus scenario en positiebepaling bestaat uit tien dagdelen.

Deel 3: cursus simulatie verkoopproces
Het derde deel van het programma gaat in op het verkoopproces. Hierbij leert u hoe u inkoopt en verkoopt, en welke eisen u mag stellen aan kwaliteit. De cursus gaat ook in op het werven van klanten en opdrachten, het opstellen van offertes en het onderhandelen over bijvoorbeeld prijzen.
De cursus simulatie verkoopproces bestaat uit tien dagdelen.

Deel 4: cursus presentatie
Het vierde en laatste deel van de leergang draait om de presentatie van uw product of dienst en uw persoon. De cursus behandelt onder meer het aanmeten van een juiste presentatiehouding, het omgaan met angsten en het goed en helder spreken. De cursus presentatie bestaat uit twee examenonderdelen: commercieel en recht, en financiën en inkoop. Deze examenonderdelen worden ook apart aangeboden. Hiervoor zijn diverse productbladen beschikbaar.

Doel en doelgroep

Doel en doelgroep

De CE (Certificeerbare Eenheid) ondernemerschap heeft als doel het ontwikkelen en erkennen van het ondernemerschap bij deelnemers. Het programma is de uitgelezen manier om uzelf te ontwikkelen tot een vaardig en kundig ondernemer, ongeacht de branche. Zelfstandig een bedrijf beginnen is mogelijk in vrijwel ieder vakgebied, maar niet elke opleiding biedt de benodigde kennis en kunde aan. De CE ondernemerschap richt zich daarom op de ontwikkeling van de ondernemersvaardigheden en specifieke kennis rondom het beginnen van uw eigen bedrijf.

Doelgroep: (aspirant-)ondernemers

Toelatingseisen

Toelatingseisen

De CE ondernemerschap vereist een bepaald startniveau van de deelnemer. Dit niveau wordt getest aan de hand van een intakegesprek. Een aanvullende instaptoets wordt gebruikt wanneer uit het gesprek naar voren komt dat het startniveau niet voldoende is.

Erkenning

Erkenning

De CE ondernemerschap wordt ondersteunt door de volgende instanties:

Logo Certificeerbare Eenheid OndernemerschapLogo KvKLogo MKB RotterdamLogo Rabobank

Leslocatie

Leslocatie

De cursus ondernemerschap vindt plaats bij Albeda of incompany.

Verwante cursussen

Verwante cursussen

  • Introductiecursus ondernemerschap
  • CE ondernemerschap: cursus ondernemersplan (deel 1)

Aanmelden

Duur
Veertig dagdelen verspreid over een maximale periode van een jaar.
Kosten
De kosten bedragen € 1.250,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en certificaat en exclusief btw. Deze prijs is gebaseerd op een groepsgrootte van minimaal vijftien deelnemers. Het examengeld en leermiddelen zoals boeken zijn bij deze prijs inbegrepen. Een passende prijsopgave wordt aangeboden wanneer een groep uit meer of minder deelnemers bestaat.
Certificering
Een landelijk erkend certificaat ondernemerschap. Dit certificaat wordt ondersteund door de Rabobank, MKB Rotterdam en de Kamer van Koophandel.
Cursusinhoud
Cursus

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar e.vandijk@albeda.nl.