Rotterdam,
10
februari
2020
|
14:09
Europe/Amsterdam

Young Impact, Albeda & andere partners bundelen krachten voor maatschappelijke diensttijd

Op 7 februari vierde Albeda een nieuw partnership met Young Impact, Zadkine en VSO de Hoge Brug. Young Impact ontwikkelde een landelijk MDT-programma voor invulling van de maatschappelijke diensttijd voor jongeren in het mbo en voortgezet speciaal onderwijs. De jongeren leren tijdens het programma wat hun sterke punten zijn en komen in actie voor iets wat zij belangrijk vinden in de maatschappij. Cvb-lid Anky Romeijnders ondertekende de samenwerkingsovereenkomst namens Albeda. Shanayla Abdoel, studente van de opleiding Sociaal werker, vertelde tijdens de bijeenkomst een bevlogen verhaal hoe zij het maken van sociale impact heeft omarmd.

Shanayla vertelde hoe zij tijdens een (les)programma met Young Impact in aanraking kwam en hoe zij vervolgens geïnspireerd werd om geld in te zamelen voor een goed doel. Zij sprak over het wow-gevoel dat ze kreeg toen ze merkte dat het lukte om het geld bij elkaar te krijgen en hoe ze zich nu ook steeds meer bewust is van het belang om goed te doen met kleine dingen, zoals het inpakken van boodschappen voor ouderen.

Ook John van Vliet, student van Zadkine had een mooi verhaal over hoe hij het voor elkaar kreeg om Rico Verhoeven training te laten geven aan mensen met een beperking. Hij vertelde dat de weg naar dit succes voor hem heel belangrijk is geweest en dat hij door het contact met Young Impact steeds meer zichzelf leert kennen en weet wat hij wil in het leven.

Young Impact MDT

Tijdens Young Impact MDT leren jongeren wat hun sterke punten zijn en komen zij in actie voor iets wat zij belangrijk vinden. Het programma biedt veel ervaringsdeskundige en professionele begeleiding om ervoor te zorgen dat jongeren het beste uit zichzelf kunnen halen. Er is veel ruimte voor eigen initiatief én voor zogenoemde peercoaches: jonge rolmodellen die al ervaring hebben met het maken van maatschappelijke impact. Het traject dat deze rolmodellen afleggen vormt ook weer een MDT-programma.

Partnership

Het bestaande partnership van Young Impact, NJR, NLvoorelkaar en Wij zijn JONG wordt binnen dit programma versterkt door onderwijsinstellingen die vooral veel expertise inbrengen op het gebied van werven, matchen, begeleiden, reflectie en beloning van deelnemers. Albeda doet mee omdat het programma goed aansluit bij onze visie op burgerschap en activiteiten die we organiseren, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse Goede Doelen Dag. Ook sluit het aan bij diverse projecten die we uitvoeren op het gebied van sociale impact en burgerschap. Het nieuwe programma zorgt ervoor dat studenten kunnen bijdragen aan de sociaal-culturele agenda in de stad en regio. Binnen het speciaal onderwijs biedt Young Impact MDT kwetsbare jongeren de kans om een vicieuze cirkel te doorbreken. Yvonne van Bergen, groepsleerkracht VSO de Hoge Brug: ‘’De focus ligt nu op de talenten van deze jongeren en van betekenis te kunnen zijn. Dat is voor hen heel belangrijk en het zorgt ervoor dat ze ook buiten de leefwereld komen waar zij zich nu in begeven.’’

Maatschappelijke diensttijd

Jongeren zetten zich tijdens hun maatschappelijke diensttijd (MDT), een afspraak in het regeerakkoord, vrijwillig in voor een ander. Ze geven bijvoorbeeld zwemles aan statushouders of organiseren samen een maatschappelijk evenement. Tijdens hun MDT kunnen jongeren hun talenten ontdekken. Young Impact ontwikkelde als ‘proeftuin’ al eerder een programma in het kader van MDT, genaamd Young Impact XL.

Meer informatie

Wil u meer informatie over het programma en de invulling door Albeda, neem dan contact op met Gyzlene Kramer-Zeroual, programmamanager Strategie en Externe Betrekkingen: [email protected]

Bekijk hier de foto’s van de bijeenkomst.