Rotterdam,
24
oktober
2017
|
16:05
Europe/Amsterdam

Wijs in Werk bij Albeda Horecacollege groot succes

Maandagochtend 23 oktober kwamen diverse studenten, docenten en leermeesters van alle locaties van Albeda Horecacollege bij elkaar voor het vervolg van het event Wijs in Werk. Samen werd verder gediscussieerd hoe het horecaonderwijs beter kan op korte en langere termijn.

Wat gaat er goed en wat kan er beter? Onder leiding van Mira Kuipers van MEERGLANS werd het gesprek in goede banen geleid. Het doel is om met leermeesters, docenten en studenten tot kwaliteitsverbeteringen te komen. Elke deelnemende school geeft vervolg aan dit event in een kleinere setting. Er is weer een mooie stap gezet in het nog beter maken van ons horecaonderwijs.

Meedoen? Kijk dan op de website www.wijsinwerk.nu en geef je mening over het horecaonderwijs.

Aanleiding vervolg Wijs in Werk
Op 18 april 2016 heeft het event ‘WIJS in WERK’ plaatsgevonden bij Worldhotel Wings vlakbij Rotterdam-The Hague airport. Ruim 100 deelnemers (studenten, docenten, leermeesters, en ondernemers) uit Zuid-Holland hebben deelgenomen aan het event. Het event WIJS in WERK is op initiatief van de Regio Klankbordgroep Zuid-Holland tot stand gekomen. Belangrijkste doel was om met elkaar in gesprek te raken om zo elkaars wereld beter te leren verstaan. Zo leerden de deelnemers elkaars belangen en wensen beter te (h)erkennen. De uitkomsten van het event betrof een samenvatting/overzicht van alle scholen die aangesloten zijn bij de Regio Klankbordgroep Zuid-Holland te weten: Albeda, MBO Rijnland (ROC Leiden en ID College Gouda), ROC Mondriaan en Zadkine.

Ter ondersteuning van het event is een website gelanceerd waarop alle deelnemers de ontwikkelingen kunnen volgen en waarop nieuwe opmerkingen/verbeteringen over het horecaonderwijs kunnen worden achtergelaten www.wijsinwerk.nu