Rotterdam,
05
september
2018
|
16:38
Europe/Amsterdam

Wethouder Moti geïnteresseerd in aanpak Albeda Startcollege en Buzinezzclub

Wethouder Moti was te gast bij Buzinezzclub op de trainingslocatie in Rotterdam. Albeda Startcollege en Buzinezzclub bundelen hun krachten om kwetsbare jongeren een goede kans op de arbeidsmarkt te geven.

Betere aansluiting op arbeidsmarkt

Veel jongeren hebben te maken met een opeenstapeling van problemen, zoals leer- en gedragsproblematiek, schulden, gebrek aan huisvesting en problemen in hun sociale omgeving. Zowel de Buzinezzclub als Albeda Startcollege ondersteunen deze jongeren bij hun weg naar een plek in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Albeda Startcollege verzorgt entreeonderwijs op mbo niveau 1, waarbij praktijkvaardigheden en 21-eeuwse vaardigheden een centrale rol spelen. De Buzinezzclub coacht en begeleidt jongeren bij het vinden van een betaalde baan. Voor een deel van deze jongeren is het entreeonderwijs eindonderwijs en gaan ze na 1 of 1,5 jaar op zoek naar werk. Werk dat voor hen, ondanks de economische groei, niet altijd binnen handbereik ligt. Het zoeken naar werk is vaak een pad met ups en (vele) downs. De arbeidsmarkt is dynamisch; functies en de daarbij behorende werkzaamheden veranderen daardoor snel. Dit vraagt van de jongeren naast flexibiliteit ook enig inzicht in die ontwikkelingen. De Buzinezzclub en Albeda Startcollege bundelen de krachten en expertises, zodat voor de jongeren een betere aansluiting op de arbeidsmarkt ontstaat. Albeda Startcollege en de Buzinezzclub willen gedurende het studiejaar 2018/2019 een pilot starten, ‘het Doorstroomprogramma’. Dit programma biedt extra ondersteuning aan studenten die niet zelfstandig hun weg op de arbeidsmarkt kunnen vinden of de baan of opleiding niet succesvol vast kunnen houden. Doelstelling is om minimaal 50% van de studenten die deelnemen aan dit doorstroomprogramma naar werk of een vervolgopleiding bbl (werken en leren) te begeleiden, bij voorkeur in combinatie met een afgeronde mbo niveau 1 of 2 opleiding.

Zelfvertrouwen

Tijdens deze bijeenkomst presenteerden zeven ‘members’ van de Buzinezzclub zich aan wethouder Moti. Sara zit al een aantal maanden in een traject en solliciteert naar een baan in de beveiliging: “Dit traject heeft mij zelfvertrouwen gegeven, hier wordt gekeken naar je vaardigheden en hoe je je wilt en kunt ontwikkelen. Het perspectief is anders dan op de opleidingen die ik heb gevolgd. Bij de Buzinezzclub luisteren ze naar mij en wordt gekeken naar mijn passie.”

Jack de Jong, directeur Albeda Startcollege legt aan wethouder Moti uit waarom deze samenwerking zo belangrijk is: ”Kwetsbare jongeren worden slachtoffer van de draaideurconstructie in de maatschappij. Door het samenwerken van de gemeente Rotterdam, het bedrijfsleven, Buzinezzclub en Albeda Startcollege is er een sluitende aanpak. Uitstromen naar werk is belangrijk, de arbeidsmarkt staat nu te springen om gemotiveerde jonge mensen. Maar wij moeten er ook voor zorgen dat als het straks minder gaat met de economie, deze jongeren genoeg bagage hebben om aan het werk te blijven.”

Wethouder Moti was zeer geïnteresseerd en had veel vragen voor de jongeren die zich presenteerden. Hij was zeer enthousiast en gaf aan dat hij later dit jaar de Baljuwstraat gaat bezoeken om te kijken hoe het gaat. 

Foto’s van de bijeenkomst zijn hier te bekijken.