Rotterdam,
25
november
2022
|
12:38
Europe/Amsterdam

Werkbezoek wethouder Enes Yigit in teken van taalopleidingen Albeda

Donderdag 24 november bracht wethouder Enes Yigit van de gemeente Rotterdam een werkbezoek aan Albeda. Het bezoek stond volledig in het teken van de taalopleidingen die door Albeda worden aangeboden. Yigit sprak hierover met Simone Fredriksz lid van het college van bestuur, en Tanja Merchan, adjunct-directeur bij Albeda Startcollege. Op de Baljuwstraat ging de wethouder in gesprek met studenten en docenten van de taalopleiding.

Grote behoefte aan goed taalonderwijs in Rotterdam
Taal is naast rekenen en digitale vaardigheden één van de basisvaardigheden voor meer zelfredzaamheid. In de regio Rotterdam is een grote behoefte aan goed taalonderwijs. Ongeveer 90.000 Rotterdammers tussen 16 en 65 jaar hebben moeite met lezen en schrijven. De gemeente zet de komende jaren in op de start van 25.000 trajecten. Albeda Startcollege biedt op verschillende niveaus en op verschillende locaties taalcursussen, inburgeringscursussen (gecombineerd met een beroepsopleiding) en maatwerk voor bedrijven.

“Vandaag heb ik een mooie inkijk gekregen in wat Albeda voor Rotterdam en de regio doet op gebied van taalonderwijs. We hebben inspirerende gesprekken gevoerd met de studenten en docenten over het belang van taal. Het is belangrijk dat iedereen in Rotterdam goed Nederlands kan spreken, lezen en schrijven om succesvol te kunnen zijn op de arbeidsmarkt”, aldus wethouder Enes Yigit.

Geldzorgen onder studenten
Simone Fredriksz deelde ook met de wethouder haar zorgen over geldproblemen onder studenten van Albeda: “Schrijnende situaties van armoede worden steeds meer zichtbaar onder een deel van onze studenten. Geldzorgen bij studenten kan uiteindelijk leiden tot achterstand en schooluitval en dit moeten we zien te voorkomen”. Wethouder Yigit benadrukte dat het belangrijk is om vanuit gemeente Rotterdam hierin met Albeda samen op te trekken en te kijken hoe we de verschillende regelingen die er vanuit gemeente mogelijk zijn ook bij de studenten meer onder de aandacht te brengen. “Geldzorgen en armoede zijn problemen waar we niet van mogen wegkijken. Het is belangrijk om dit vroeg te signaleren en studenten te ondersteunen. Op een lege maag kan je geen les volgen”, aldus wethouder Enes Yigit.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Rateb Abawi | Strategisch Adviseur en Woordvoerder | [email protected] ​​​​​​​ | 06 38 55 76 79.