Rotterdam,
15
september
2020
|
10:49
Europe/Amsterdam

Week van Lezen en Schrijven: Veel belangstelling van anderstaligen voor opleidingen Albeda

Op 8 september was het Wereldalfabetiseringsdag. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Daarom werd in de week van 7 tot en met 13 september op veel plaatsen de Week van Lezen en Schrijven georganiseerd om aandacht te vragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook Albeda was op een aantal locaties aanwezig. Zo ook op de Weekmarkt in Vlaardingen op 9 september. Maha de Kok (docent Albeda Startcollege, Taal & Inburgering) vertegenwoordigde Albeda op deze taalinformatiemarkt: “Alle taalaanbieders waren aanwezig (doorlopende leerlijn). We hebben veel geïnteresseerde anderstaligen ontmoet. Gelukkig konden we ze informatie geven over alle mogelijkheden die Albeda te bieden heeft voor anderstaligen, die nog moeite hebben met de Nederlandse taal.”

Taal maakt je sterker!

Onder het motto ‘Taal maakt je sterker’ zijn in de Week van Lezen en Schrijven veel mensen bereikt en is het belang van taal goed onder de aandacht gebracht. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft namelijk grote gevolgen. Kinderen met onvoldoende taalontwikkeling hebben minder kans op een succesvolle schoolloopbaan. Volwassenen zijn minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan geletterde mensen.

Campagne Beter in taal en filmpje gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam lanceerde tijdens de Week van Lezen en Schrijven de campagne Beter in taal en de taalglossy Geen punt. In dit filmpje wordt het belang van taal en taalvrijwilligers nog eens extra benadrukt. De taalvrijwilligers hebben op hun huisadres van de gemeente een blijk van waardering ontvangen. Een van de taalvrijwilligers die onmisbaar is voor Albeda is Juan. Hij is steun en toeverlaat van de inburgeringsklassen.

Taalheldenprijs

In Vlaardingen werd ook een taalheldenprijs uitgereikt in de categorieën taalcursist, taalvrijwilliger en bruggenbouwer. Maha de Kok: “Het is belangrijk dat dit soort prijzen bestaan en dat mensen die zich inzetten voor een betere taalvaardigheid aandacht krijgen. Veel mensen met een taalachterstand schamen zich. Maar voor elk niveau is er een passend aanbod. Zeker in de Week van Lezen en Schrijven vertellen we dat aan iedereen die het horen wil.”

Albeda-opleidingen voor anderstaligen

Albeda biedt diverse cursussen en opleidingen voor anderstaligen. Bekijk via deze links de mogelijkheden: