Rotterdam,
17
november
2022
|
11:35
Europe/Amsterdam

Wat zijn werkzame elementen om jeugdwerkloosheid vanuit het mbo aan te pakken?

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) hebben mbo-instellingen budget gekregen om hun studenten goed voor te bereiden op hun stap naar de arbeidsmarkt. In de hoop zo een bijdrage te leveren aan het terugdringen van jeugdwerkloosheid. Want die neemt, mede door de coronapandemie, weer toe. Samen met de practoraten van Albeda en het Friesland College, start ECBO dit najaar onderzoek naar wat hierin voor mbo-instellingen werkzame elementen zijn. Naast het verkrijgen van inzicht in wat werkt bij de aanpak van jeugdwerkloosheid, faciliteren de onderzoekers ook in het delen van bestaande en/of ontwikkelde kennis hierover én bedenken zij samen met de praktijk manieren om werkzame elementen te vertalen naar aanpakken die door mbo-instellingen in hun eigen onderwijspraktijk kunnen worden geïmplementeerd. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Gevolgen corona op toekomstige loopbaan
Voor studenten heeft de coronapandemie grote gevolgen (gehad) op hun toekomstige loopbaan. Zo zorgde de pandemie bijvoorbeeld voor een tekort aan stage- en leerwerkplekken. Terwijl die plekken een cruciaal onderdeel zijn van veel mbo-opleidingen. Hierdoor ontbrak de cruciale verbinding met het werkveld en vielen meer studenten uit. Daarnaast werden studenten toen onverwachts geconfronteerd met een zeer matig baanperspectief en een grote kans om gedurende de crisis werkloos te worden. Door te streven naar een succesvolle doorstroom naar arbeid of vervolgonderwijs, speelt onderwijs een belangrijke rol in het voorkomen van jeugdwerkloosheid. Dit onderzoek levert handvatten op hoe mbo-instellingen daar het beste naartoe kunnen werken.

Kennis delen en benutten
Onderzoekers inventariseren welke aanpakken met behulp van NPO-middelen geïmplementeerd zijn, hoe men tot deze keuze is gekomen en brengen per aanpak in beeld hoe en waarom de specifieke aanpak werkt. De NPO-middelen zijn tijdelijk, waardoor scholen nu worstelen met het duurzaam verankeren van wat er met behulp van dat budget is bereikt. Onderzoekers geven daarom specifieke aandacht aan borging: hoe borg je toekomstbestendig activiteiten waarmee je als instelling studenten voorbereid op de arbeidsmarkt? Ook wordt onderzocht welke werkzame elementen van de geïmplementeerde aanpakken succesvol zijn en hoe deze vertaald kunnen worden voor gebruik door andere instellingen. Op deze manier wordt kennis wordt gedeeld én benut om meer evidence-informed te werken in onderwijs. Een mooie bijvangst van dit project!