Rotterdam,
27
september
2018
|
11:49
Europe/Amsterdam

Voorzitter MBO Raad Ton Heerts enthousiast over bezoek aan Albeda Startcollege

Op 24 september bracht Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, samen met een delegatie geïnteresseerde collega’s uit het onderwijsveld, een schoolbezoek aan Albeda Startcollege op de Baljuwstraat en bij de leerwerkplaats Aafje Schiehoven. Hij was benieuwd naar de invulling van de entreeopleidingen en de cursussen die we bij Educatie bieden op het gebied van taal en inburgering. Ook ging hij in gesprek met studenten. Aan het eind van zijn bezoek gaf hij aan enthousiast te zijn over alle verhalen en onder de indruk van de goede sfeer in alle klassen.

Begeleiding op meerdere vlakken

Entreeopleidingen zijn opleidingen van een jaar voor jongeren die geen vmbo-diploma hebben. Naast een bezoek aan de klassen van de reguliere entreeopleidingen, nam Ton Heerts ook een kijkje bij de Entree plus klassen. Dit zijn kleinere klassen (maximaal 12 studenten) met per klas 20 uur extra begeleiding op verschillende leefgebieden. Elke klas heeft zijn eigen klassenbegeleider. Jack de Jong, directeur van Albeda Startcollege, gaf aan dat de Entree plus een samenwerking is tussen het onderwijs en de gemeente. Per student wordt een onderwijszorgarrangement (OZA) overeengekomen. Albeda levert onderwijs en de gemeente levert de zorg in samenwerking met de organisatie Enver.

Het gezelschap werd enthousiast in de groepen ontvangen. De studenten vertelden blij te zijn met deze kans om in een kleine, beschermde setting toch een diploma te kunnen behalen. In een klas van 18 zou de kans van slagen een stuk minder groot zijn, ook omdat deze studenten begeleiding op meerdere vlakken nodig hebben om tot leren te kunnen komen. De studenten vertelden dat het contact met de docenten erg belangrijk en stimulerend voor ze was.

Speciale klassen voor anderstaligen

De delegatie ging op de Baljuwstraat ook langs bij twee klassen met anderstaligen. In deze klassen is extra aandacht voor de Nederlands taal. In een van de klassen was de docent bezig met de voorbereiding van de stage. Er kwam goed naar voren hoe studenten hun stageplekken hadden gevonden. Ton Heerts vroeg de studenten uit welk oorspronkelijk land ze kwamen en wat zij het lekkerste eten vonden uit hun cultuur. In de klas die in februari al begonnen was, zat een lid van de studentenraad, die over haar werkzaamheden vertelde.

Leerwerkplaats Aafje Schiehoven

Aafje Schiehoven is een zorginstelling voor ouderen en een leerwerkplaats van Albeda Startcollege. Anderstalige studenten leren hier in de praktijk. Ze helpen enthousiast bij allerlei activiteiten en leren op deze manier beter Nederlands. Albeda-docente Jana Kročková is hierbij aanwezig en geeft ook les op deze locatie. De studenten die net zijn begonnen bij Aafje, vertelden over de beweegdag voor ouderen waarbij ze hadden geholpen. Daarnaast was bijna de hele klas van het vorig schooljaar speciaal naar Aafje gekomen. Zij konden een goed beeld geven van de activiteiten en hun leerervaringen bij deze leerwerkplaats. Ook de aansluiting met hun vervolgopleiding en de meerwaarde voor Aafje kwam uitgebreid aan bod.

De sfeer was zeer open en relaxt. Dit gaf de studenten de vrijheid om te vragen of ze met Ton Heerts op de foto mochten. Er werden veel selfies gemaakt. Ook de studenten waren erg enthousiast over het bezoek. Ze vonden het bijzonder dat de delegatie met hen kwam praten; ze voelen zich gehoord en gezien.