Rotterdam,
04
juni
2021
|
10:09
Europe/Amsterdam

Van wijk naar wijk: een taallint met taalzuilen door Rotterdam

Op 2 juni is bij Huis van de Wijk De Hoekstee in Hoek van Holland de eerste Taalzuil onthuld in het kader van het Jaar van de Taal. Op de taalzuil hangen diverse uitingen, waarin op een positieve manier aandacht wordt gevraagd voor laaggeletterdheid en taalachterstand. De taalaanbieders en andere betrokkenen bij het Rotterdams Taalbeleid ‘De Taalspiraal’ geven informatie over de kansen en mogelijkheden die er zijn. Albeda Startcollege, Taal & Inburgering is een van de partners. In de komende weken worden in 16 andere wijken van Rotterdam dergelijke taalzuilen geplaatst, zodat er een taallint door Rotterdam ontstaat.

Jaar van de Taal

De gemeente Rotterdam heeft 2021 uitgeroepen tot het Jaar van de Taal. In dit jaar wordt extra veel aandacht besteed aan laaggeletterdheid. Albeda participeert in het team van taalaanbieders, samen met NLeducatie/Sagenn en Alsare. De taalzuilen worden gevuld en gepromoot in samenwerking met de gemeente, bibliotheken, werkgevers, wijkpartners en welzijnspartijen. Annette van der Kaay coördineert de activiteiten vanuit Albeda. Zij is contractmanager bij Albeda Startcollege, Taal & Inburgering. Annette: “We hebben vier ansichtkaarten laten drukken, met de mogelijkheden die wij bieden voor mensen die beter Nederlands willen leren en (vervolgens) een vak willen leren. Doelgroepen zijn anderstaligen, inburgeraars, maar ook mensen die Nederlands als moedertaal hebben en beter Nederlands willen leren. Bijvoorbeeld om meer kansen te maken op de arbeidsmarkt. De ansichtkaarten hangen aan de taalzuil en iedereen die geïnteresseerd is, kan er eentje meenemen. Ook is er een kwartetspel in de maak die de taalaanbieders van de informele en non-formele Educatie kunnen spelen met hun cursisten. Het spel bestaat uit 10 kwartetten en geeft de mogelijkheden aan die Albeda biedt voor anderstaligen of mensen met een taalachterstand (NT1)”

De beste taaltrajecten brengen je verder in de regio Rijnmond

Onder het motto ‘De beste taaltrajecten brengen je verder in de regio Rijnmond’ werken alle partijen samen. Annette: “Intensieve samenwerking op dit punt is ontzettend belangrijk. Alleen op die manier kunnen we de diverse doelgroepen goed bereiken. Want het is best ingewikkeld. De ene aanbieder biedt alleen formele taaltrajecten, de andere alleen informele en de ene aanbieder geeft alleen les aan de zuidoever van Rotterdam en de ander alleen aan de Nooroever. Dat heeft te maken met de aanbestedingen van de gemeente. Het is dus belangrijk om goed naar elkaar door te verwijzen. Ook is het voor iedereen lastig om de laaggeletterden te bereiken met Nederlands als moedertaal. Zij zouden zoveel baat kunnen hebben bij het beter leren van de Nederlandse taal. Daarom is het goed dat 2021 het Jaar van de Taal is en dat we met elkaar veel activiteiten organiseren om het belang van taal onder de aandacht te brengen!”

Welke cursus, taalopleiding of mbo-opleiding van Albeda past bij jou?

Ga naar albeda.nl/taal-inburgering en bekijk het aanbod van Albeda op het gebied van taalopleidingen en inburgering. Ook entreeopleidingen van Albeda Startcollege hebben speciale klassen voor anderstaligen, met extra aandacht voor de Nederlandse taal. Ga naar albeda.nl/startcollege om het aanbod te bekijken.

Luister hier naar een radio-item over de taalzuil in Hoek van Holland.