Rotterdam,
30
november
2020
|
15:40
Europe/Amsterdam

Talent-plan zorgt voor extra ondersteuning studenten internationale schakelklas

Op 25 november hebben Jack de Jong, directeur Albeda Startcollege, Agnes Olsthoorn docent en Hans ter Borg en René Strijbosch van stichting Talent-plan een convenant getekend. Hierin is vastgelegd dat studenten van Albeda Startcollege nog twee jaar gebruik mogen maken van bekostigde huiswerkbegeleiding.

Sprong in het diepe

Studenten internationale schakelklas (isk) leren heel veel in twee jaar tijd. Niet alleen krijgen ze vijf dagen per week Nederlands, ze worden ook goed voorbereid op een zelfstandige plek in de maatschappij en ze krijgen gedegen beroepenoriëntatie. Ondanks die intensieve voorbereiding is het voor de studenten een grote stap als ze doorstromen naar het mbo. De docenten daar zijn vaak niet gespecialiseerd in NT2 en de woordenschat van het vak is weer nieuw voor de studenten. Om uitval te voorkomen krijgen zij als nazorg huiswerkbegeleiding aangeboden. Isk-studenten zijn erg gemotiveerd om een diploma te halen en maken gretig gebruik van de huiswerkbegeleiding.

Studiekring

Het afgelopen schooljaar kwamen de studenten die zijn doorgestroomd naar een vervolgopleiding in hun vrije tijd terug bij het Startcollege voor huiswerkbegeleiding. Dit werd mogelijk gemaakt door de stichting Talent-plan. Via deze stichting konden we afspraken maken met Studiekring. Dat is een organisatie die in de regio huiswerkbegeleiding organiseert. De ondersteuning die de studenten nodig hadden was bijvoorbeeld samenwerken aan een project, presentaties geven, oefenen in overleggen met collega`s en het schrijven van verslagen.

De begeleiding in die eerste maanden is waardevol. Studenten komen even terug in de veilige haven en voelen zich gesterkt door de persoonlijke aandacht. Een persoonlijk programma voor een aantal weken of maanden kan het verschil maken. Het doorzettingsvermogen van de isk-studenten en de mogelijkheid om ze nog even nazorg te geven, heeft ertoe geleid dat geen enkele student na doorstroom is uitgevallen! Sterker nog, er zijn meerdere voorbeelden van studenten die in een half jaar niveau 2 afmaken en in het volgende half jaar niveau 3.

Dit en volgend schooljaar gaat de begeleiding door onder de vlag van Talent-plan. In de tussentijd is het zaak dat Albeda Startcollege zelf een ondersteuningsprogramma op gaat zetten. Het is nu de taak om, liefst in samenspraak met de ontvangende opleiding, te bepalen wat nodig is om de isk-studenten een zachte landing in het mbo te bezorgen.