Rotterdam,
18
mei
2018
|
10:23
Europe/Amsterdam

Succesvolle leerroute richting mbo voor nieuwkomers tussen de 17 en 23 jaar

Rotterdams Vakcollege de Hef en Albeda Startcollege hebben een oplossing gevonden voor een groep jonge nieuwkomers waar geen geschikt onderwijsprogramma voor bestond. Na een succesvolle pilot van een half jaar was het op 17 mei 2018 tijd om de samenwerking tussen beide partijen te bestendigen. De gemeente Rotterdam ondersteunt het initiatief van harte en in aanwezigheid van Sven de Langen, wethouder van Onderwijs, Jeugd en Zorg, ondertekenden Selma Klinkhamer (directeur RVC de Hef) en Jack de Jong (directeur Albeda Startcollege) een overeenkomst.

De groep waar deze korte leerroute voor bedoeld is, spreekt en schrijft nog niet goed genoeg Nederlands om naar mbo niveau 2, 3, 4 of de havo te gaan, terwijl zij hier wel de capaciteiten voor hebben. In september 2017 is een ISK- (Internationale Schakelklas) opleiding in het mbo van start gegaan bij het Albeda Startcollege op de Sportlaan. De leerlingen krijgen veel taalonderwijs in verschillende situaties. Daarnaast krijgen ze rekenen, digitale vaardigheden en burgerschap en sport. Ze maken ook kennis met verschillende beroepsvakken. Er blijkt grote behoefte aan deze voorziening en de eerste leerlingen zijn inmiddels doorgestroomd naar mbo niveau 2 en 3. Na de zomervakantie zal de volgende groep gemotiveerde jongens en meiden de overstap maken naar het mbo en daar verder studeren.

Wethouder De Langen benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van de samenwerking tussen RVC de Hef en Albeda Startcollege. De samenwerking zorgt voor kansen voor leerlingen van de ISK op goed onderwijs, wat vervolgens leidt tot een betere positie op de arbeidsmarkt.

Bekijk hier het filmpje over dit mooie initiatief.
Bekijk hier de foto’s van de bijeenkomst op 17 mei.