Rotterdam,
11
februari
2022
|
11:15
Europe/Amsterdam

Projectbijdrage van Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor Zorg Innovatie Academie

De tekorten aan goed opgeleid personeel in de zorg zijn groot en nemen de komende jaren alleen maar toe als we niets doen. Werken in de zorg is voor veel mensen niet aantrekkelijk, onder andere vanwege de hoge werkdruk. Zorginstellingen hebben dagelijks te maken met de problemen die de tekorten opleveren. Om de tekorten aan te pakken werken zorginstellingen, onderwijs en gemeenten samen in de Zorg Innovatie Academie (ZIA). De MRDH draagt hier aan bij met een projectbijdrage van bijna 150.000 euro.

Perspectief bieden
Het stimuleren van (zij-)instroom en doorstroom en het (blijven) bieden van perspectief aan zorgprofessionals is belangrijk. Begeleiding bij het dagelijkse werk is hierbij van groot belang. Door het tekort aan personeel staat deze begeleiding onder druk.

Projecten voor zij-instroom en doorstroom
De partners die met elkaar samenwerken in de Zorg Innovatie Academie starten projecten voor zij-instroom en doorstroom naar zorgopleidingen en naar een baan in de zorg. Het doel is om zoveel mogelijk mensen op te leiden voor verzorgende individuele gezondheidszorg (VIG) mbo niveau 3, omdat daar de tekorten het grootst zijn.

Startende zorgmedewerkers, met o.a. een afstand tot de arbeidsmarkt, biedt de Frankelandgroep een uitgebreid opleidings- en begeleidingstraject in de zorg wat leidt tot kwalificatieniveau 2. Indien dit traject succesvol verloopt, mag men doorstromen naar een regulier opleidingstraject voor Verzorgende-IG op niveau 3.

Huidige medewerkers van de Zonnehuisgroep Vlaardingen en zij-instromers met een diploma Helpende (niveau 2) bieden we de opleiding Helpende Plus, waarbij deelcertificaten (en daarmee vrijstellingen) op niveau 3 kunnen worden gehaald. Zo willen we hen verleiden door te stromen naar Verzorgende-IG. De trajecten vullen elkaar mooi aan, bieden gelegenheid om te kijken wat wel en niet werkt om van elkaar te leren.

Bijdrage voor begeleiding
De bijdrage van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is bedoeld om de begeleiding van studenten die deelnemen aan deze projecten te kunnen realiseren, zodat vroegtijdig uitval wordt voorkomen en meerdere deelnemers kunnen participeren. Enkele maanden geleden kreeg de Zorg Innovatie Academie al een subsidie van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF).

Huidige partners
De Zorg Innovatie Academie is een initiatief van: gemeente Vlaardingen, DSW, Zonnehuisgroep Vlaardingen, Argos Zorggroep, Frankelandgroep, Franciscus Vlietland, Food Innovation Academy, Albeda, Lentiz, Hogeschool Rotterdam. Nieuwe partners zijn van harte welkom om aan te sluiten.

Hoge ambitie
De ambitie van de Zorg Innovatie Academie is hoog. Leren en experimenteren met nieuwe onderwijs- en begeleidingsconcepten staat centraal om daarmee het werken in de zorg aantrekkelijker te maken en de instroom van medewerkers te vergroten. Met behulp van trajecten voor een even lang ontwikkelen en goede begeleiding willen we medewerkers en studenten perspectief bieden en behouden voor de zorg.

De partners willen de Zorg Innovatie Academie stapsgewijs uitbreiden tot hét kennis- en expertisecentrum voor zorg- en welzijnsvraagstukken.