Rotterdam,
02
maart
2020
|
11:12
Europe/Amsterdam

Studenten schilderen met cliënten van Aafje

De week van 17 t/m 20 februari 2020 was bij Albeda Zorgcollege de jaarlijkse manifestatieweek ‘Kijk naar mij!'. Het thema van dit jaar was: ‘onbegrepen gedrag’.

De manifestatieweek voor studenten en docenten vond plaats op de locaties Alexanderlaan en Rosestraat. Dagelijks werden vele activiteiten, waarin de cliënt centraal staat, georganiseerd in de vorm van lezingen, gastlessen, workshops, groepsgesprekken etc.

Schilderijen maken
Op woensdagmiddag 19 februari kwamen vier cliënten met een psychiatrisch beeld van de afdeling beschermd wonen van zorglocatie De Roo van Capelle van Aafje naar Albedalocatie Rosestraat. Zij hebben onder begeleiding van een kunstenaar, een begeleider en twee studenten/begeleiders in opleiding tot VIG-er vier schilderijen gemaakt.

Mangomoment
Het idee kwam van Conny van Holst-Bonte, VIG-er in opleiding op de afdeling Gerontopsychiatrie bij De Roo van Capelle. Zij vond het kunstproject bij Aafje (eind 2019) waarbij kunstenaars samen met de bewoners prachtige schilderijen maakten een goed voorbeeld van een echt ‘mangomoment’, een geluksmoment in de zorg*.

Workshop
Conny gaf dit op school door en dat heeft er toe geleid dat Albeda Zorgcollege, vier bewoners van Aafje heeft uitgenodigd en een kunstenaar. Vooraf is er een korte workshop waarin het doel van dit kunstproject uitgelegd wordt: voor cliënten o.a. het kunnen praten over gevoelens en emoties en het ontspannen door te schilderen. Voor de studenten is het een leuke manier om de zorg eens van een andere (welzijns)kant te zien. De twee studenten krijgen hiermee de ruimte en tijd om op hun werk bij Aafje twee dagen in de week als begeleider te schilderen met cliënten! Zowel individueel als in groepsverband.

*Mangomomenten zijn de kleine, onverwachte, verrassende, soms bijna niet waarneembare acties of gebaren tijdens de dagelijkse zorgverlening. Momenten tussen bewoners, familieleden en/of mantelzorgers en zorgverleners. Ze vinden plaats tijdens normale zorgactiviteiten, zijn niet ziekte specifiek en kosten weinig tijd, middelen of energie.