Rotterdam,
12
november
2020
|
11:11
Europe/Amsterdam

Studenten met kamerlid in gesprek over stagediscriminatie

Op woensdag 26 oktober zijn docenten en studenten digitaal in gesprek gegaan met 2e kamerlid Niels Van den Berge (GroenLinks) over het onderwerp: Stagediscriminatie. Naast stagediscriminatie zet Niels zich onder meer in voor de onderwijskwaliteit op het mbo, medezeggenschap, het belang van stagebegeleiding en een minimale stagevergoeding voor studenten.

Hoe gaan mbo studenten om met stagediscriminatie?

Tijdens het gesprek deelden de studenten openhartig hun ervaringen over het vinden en behouden van een stageplek. Wat opviel was dat studenten met westerse achtergronden evenals studenten met niet-westerse achtergronden, weleens te maken krijgen met discriminatie op hun stageplek.

Project Stagemakelaar

Tijdens het gesprek kwam ook het project Stagemakelaar aan de orde. Een pilotproject dat dit jaar bij Albeda van start is gegaan. Aanleiding om dit project te starten was een herkenbaar probleem, dat bij veel roc’s speelt, namelijk: Studenten verlaten vroegtijdig school omdat er op stage iets gebeurt, het niet goed gaat of dat de stage tegenvalt. Maar ook het enorme tekort aan stageplekken en stagediscriminatie speelt een rol.

De rol van de stagemakelaar is om preventief hierin te handelen, met als doel om meer studenten succesvol uit te laten stromen en te voorkomen dat zij afhaken op het moment dat ze stage lopen. De stagemakelaar begeleidt ook de bedrijfsbegeleider of stagebedrijf, werkt verbindend en helpt bij het oplossen van vragen en eventuele conflicten.

Ideeën

Aan het eind van het gesprek werden ideeën uitgewisseld over wat er gedaan kan worden om stagediscriminatie aan te pakken. Denk hierbij aan het introduceren van een stagemakelaar op scholen, het opzetten van een meldpunt waar jongeren anoniem hun ervaringen kunnen delen en het organiseren van een kennismarkt, waar verschillende roc’s samen in gesprek gaan over het thema stagediscriminatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gyzlene Kramer-Zeroual door te mailen naar [email protected]