Rotterdam,
21
juni
2021
|
13:12
Europe/Amsterdam

Studenten in de bres voor digitaliserend mkb vanuit Digiwerkplaats Rijnmond

Een puzzel waarvan de stukjes naadloos in elkaar lijken te passen: zo kun je de belangen van de samenwerkingspartners rondom de opzet van Digiwerkplaats Rijnmond het beste typeren. Digiwerkplaats Rijnmond, dat het mkb in Rotterdam beoogt te voorzien van kennis en oplossingen op het gebied van de digitale economie, helpt niet alleen ondernemers vooruit. Ook het onderwijs, haar studenten én de stad Rotterdam plukt de vruchten van dit project in wording!

“Albeda College Economie & Ondernemen nam precies op het juiste moment contact met ons op om aan te geven dat zij dit graag wilden doen. Vanaf dat moment konden we gezamenlijk met volle kracht vooruit.” -- Daphne Swart

Kansen digitalisering voor het mkb
De wereld om ons heen digitaliseert razendsnel. Digitalisering biedt kansen voor bedrijven om hun productiviteit te verhogen. Dit beperkt zich niet alleen tot de IT-sector. Daphne Swart, Programmamanager bij IT Campus Rotterdam vertelt: “We richten ons bewust op ondernemers tot 10 medewerkers. Deze ondernemers zijn zelf gewoon aan het werk. In hun winkel, of op kantoor. Hierdoor hebben zij minder tijd om een digitale strategie te ontwikkelen en daarmee kansen aan te grijpen, nu steeds meer aankopen online plaatsvinden. Binnen de digitale werkplaats helpen we ondernemers online op weg.” Digiwerkplaats Rijnmond moet markversterkend gaan werken. “We verleiden ondernemers tot digitale innovaties in hun bedrijf. Met bijvoorbeeld social media, marketing, websites en apps. Hier kunnen zij heel goed ondersteuning in gebruiken. Daarom komen studenten van onder andere Albeda College Economie & Ondernemen perfect van pas!” vult Daphne aan.

Wat is Digiwerkplaats Rijnmond?

Digiwerkplaats Rijnmond is een loket bedoeld voor mkb-ondernemers (2-49 medewerkers) die hun digitale vaardigheden willen verbeteren. Maar liefst 750 studenten van Albeda College Economie & Ondernemen, Zadkine, Techniek College, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool InHolland zullen onder begeleiding van docenten, per september 2021 samenwerken om invulling te geven aan deze digitale werkplaats.

Digiwerkplaats Rijnmond is geïnitieerd door IT Campus Rotterdam en Albeda en in samenwerking met bovengenoemde onderwijsinstellingen, Ministerie EZK, Provincie Zuid Holland, Gemeente Rotterdam, Gemeente Schiedam, VNO NCW Rotterdam-Rijnmond, MKB Rotterdam en Rabobank met als doel de productiviteit van het mkb te verhogen.

Het doel is om in de komende drie jaar ten minste 500 ondernemers te helpen.

Voedingsbodem voor verbetering economisch beroepsonderwijs
“Digiwerkplaats Rijnmond is een mooie kans om invulling te geven aan eigentijds beroepsonderwijs,” licht collegedirecteur Suzanne Langbroek toe. “Het past uitstekend bij onze ambities als het gaat om innovatief onderwijs. In het ‘Manifest Vrije Zones’ dat vorig jaar zomer is gepresenteerd, worden verschillende routes benoemd waarmee onderwijsinstellingen in Rotterdam in het mbo-, hbo-en universitaire onderwijs gezamenlijk kunnen komen tot economisch beroepsonderwijs dat toekomstbestendig is. Er liggen kansen om de inrichting van ons onderwijs en samenhang met de wereld om ons heen, veel beter te laten aansluiten op de eisen waaraan studenten straks moeten voldoen. Als college zijn wij op verschillende manieren aan de slag met het benutten van deze kansen. Wij zien Digiwerkplaats Rijnmond als een uitstekende voedingsbodem om samen te werken aan de herinrichting van het economisch beroepsonderwijs en daarmee een verbeterde aansluiting op de arbeidsmarkt. Het manifest heeft ertoe geleid dat onderwijswerelden, publiek private instellingen en het bedrijfsleven bij elkaar zijn gekomen. De Digiwerkplaats Rijnmond is daar een ultiem voorbeeld van.”

“Binnen Digiwerkplaats Rijnmond helpen we ondernemersonline op weg.”
-
- Daphne Swart

De geboorte van Digiwerkplaats Rijnmond
De digitale werkplaats is een bestaand initiatief dat reeds in 16 regio’s in het land actief is, nu dus ook in de regio Rijnmond! De IT Campus Rotterdam zet zich in voor meer en beter IT-talent en ontwikkelt trajecten om alle Rotterdammers digitaal vaardig te maken. “Voor de regio Rijnmond bestonden al een tijdje plannen voor een Digiwerkplaats Rijnmond.” vertelt Daphne. “Albeda College Economie & Ondernemen nam precies op het juiste moment contact met ons op om aan te geven dat zij dit graag wilden doen. Vanaf dat moment konden we gezamenlijk met volle kracht vooruit.”

“We informeren, inspireren en activeren de betrokken ondernemers."
-
- Daphne Swart

Mkb meets marketing & communicatie-studenten
Suzanne vertelt: “Het is een gaaf traject, waarbij we voor de economische opleidingen een mooie samenwerking met het mkb zien. Wij zien veel meer heil in het investeren in innovatieve leeromgevingen die dichtbij de praktijk staan, dan in bakstenen. En dit is zo’n leeromgeving.” In Digiwerkplaats Rijnmond geven studenten advies en helpen zij met het ontwikkelen van digitale diensten. Heeft de ondernemer een specifieke hulpvraag, dan koppelt de digitale werkplaats hem/haar aan een enthousiast team van studenten. Suzanne vervolgt: “We zagen al langere tijd een gat in de digitale vaardigheden bij ondernemers. Met de gedachte: ‘hoe kunnen we verder met de ondersteuning van het mkb en hoe betrekken we onze studenten hierin?’ zijn we aan de slag gegaan. Vanuit het mkb ontvangen we al veel langer diverse vraagstukken en veel vragen zijn gericht op social media. Daarom nemen in eerste instantie de studenten van de opleiding Medewerker marketing & communicatie deel aan Digiwerkplaats Rijnmond. Zij werken samen met studenten van de andere deelnemende scholen aan lokale ondernemers-vraagstukken. Deze aanpak, multidisciplinair en multilevel werken, wordt vanuit het eerdergenoemde manifest benoemd als kans. Het uitwisselen van verschillende specialismes (ict en marketing en communicatie) en de cross-over tussen het mbo en het hbo wordt in dit traject eveneens goed benut: wij verwachten mooie resultaten!”

Ook een digitaal vraagstuk? Meld u aan!
Via digiwerkplaatsrijnmond.nl kunnen deelnemers zich binnenkort aanmelden. We informeren, inspireren en activeren de betrokken ondernemers graag. Digiwerkplaats Rijnmond is een perfecte mogelijkheid voor ondernemers om gemakkelijk een eigen vraagstuk in te brengen. Dus heb je een vraagstuk op het gebied van digitalisering om de kansen en mogelijkheden voor jouw onderneming te pakken? Meld je dan deze zomer al aan op onze website: 
Digiwerkplaats Rijnmond.