Rotterdam,
14
november
2019
|
11:15
Europe/Amsterdam

Studenten Albeda in actie tijdens de Week tegen Kindermishandeling

Van 18 tot en met 24 november vindt de Week tegen Kindermishandeling plaats. Het thema is ‘Praat maar, ik luister’. Studenten van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk organiseren tijdens deze week op 20 november voor de zevende keer de landelijke STRONG kinderrechtenconferentie en op 22 november voor de elfde keer de STRONG estafettemars, met bijbehorend debat. De activiteiten vinden plaats in samenwerking met STERK (Stichting Estafettemars voor de Rechten van het Kind), Debatcentrum Arminius en de Erasmus Universiteit. Albeda is ook genomineerd voor de Rotterdamse Kinderrechten Award, die op 18 november bij de opening van de week wordt uitgereikt.

STRONG

Het project STRONG (Supporting The Rights Of New Generations) is onderdeel van de landelijke Week tegen Kindermishandeling, bedoeld als een maatschappelijk appèl om elke vorm van kindermishandeling te voorkomen of te stoppen. Jongeren laten in deze week zien dat zij, als toekomstige professionals, opkomen voor de Rechten van het Kind en dat slachtoffers van mishandeling er niet alleen voor staan.

Albeda genomineerd voor Rotterdamse Kinderrechten Award - 18 november

De gemeente Rotterdam opent op 18 november de Week tegen Kindermishandeling. Wethouder Jeugdzaken Judith Bokhove reikt die middag de Kinderrechten Award uit aan een organisatie die bijdraagt aan het gezond en veilig opgroeien van Rotterdamse kinderen tot 18 jaar. Albeda is een van de drie genomineerde organisaties.

STRONG Kinderrechtenconferentie - 20 november

De STRONG mbo-kinderrechtenconferentie wordt op de Erasmus Universiteit (EU) in Rotterdam georganiseerd voor ruim 900 laatstejaars mbo-studenten (17-25 jaar) uit heel Nederland. Studenten en hun praktijkbegeleiders komen er met wetenschappers en andere professionals in contact. Er wordt een brug geslagen tussen studenten van agogische opleidingen, de wetenschap en beroepskrachten. Studenten en professionals worden aangezet tot nadenken over kinderrechten en krijgen handvatten om in de beroepspraktijk rechten van kinderen te bewaken. Rutger Engels, rector magnificus EUR en Anky Romeijnders, lid college van bestuur Albeda, openen de conferentie.

STRONG Mars & Debat met wethouder Bokhove - 22 november

Op vrijdag 22 november lopen ruim 350 studenten door Rotterdam met aansluitend een debatmanifestatie in debatcentrum Arminius. Wethouder Jeugdzaken Judith Bokhove geeft om 13.00 uur het startsein voor de mars vanaf het Stadhuisplein. Jongeren laten publiekelijk zien dat zij het overtreden van kinderrechten niet accepteren. De mars eindigt met een debat bij Debatcentrum Arminius. Jongeren debatteren hier over oplossingen om kindermishandeling tegen te gaan en hoe zij daar actief aan kunnen bijdragen.

Basisscholen

De Albeda-studenten bezochten voorafgaand aan de Week tegen Kindermishandeling 25 basisscholen om de leerlingen te wijzen op hun rechten, hoe je als kind deze rechten hanteert naar volwassenheid en liet hen kennis maken met artikel 19: Recht op bescherming tegen alle vormen van geweld. Met het kinderrechtenspel en ‘peprally’s’ (gesprekken) op de scholen, hebben ruim 1000 basisschoolleerlingen kennis gemaakt met hun rechten als kind.

Actie is noodzakelijk

Kindermishandeling heeft in Nederland epidemische vormen aangenomen. 1 op de 3 jongeren heeft ooit te maken gehad met een vorm van kindermishandeling. STRONG laat tijdens de Week tegen Kindermishandeling zien wat de desastreuze gevolgen zijn van kindermishandeling en uitsluiting. Maar ook wat er gedaan kan worden door kinderen en jongeren zelf, ouders/opvoeders en professionals om leed te voorkomen en te verzachten.

Albeda

Albeda is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie. Met circa vijftig locaties en 120 opleidingen, waarvan sommige met meerdere uitstroomrichtingen en een aanbod van kortlopende cursussen en contractactiviteiten, is Albeda een belangrijk opleidingsinstituut in de regio. Onderwijstrajecten worden samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en lokale overheden ontwikkeld.

Stichting Estafettemars voor de Rechten van het Kind (STERK) 
STERK wil de verbindende schakel zijn in de aanpak en preventie van kindermishandeling. De stichting komt op voor de rechten van het kind en wil alle kinderen en jongeren hiermee bekend maken. STERK helpt jongeren om op te komen voor hun rechten en op te staan tegen kindermishandeling. Erkenning en herkenning van geweld maakt een belangrijk onderdeel uit van het programma. Veel kinderen en jongeren vinden geweld helaas normaal, omdat ze niet beter weten.