Rotterdam,
17
maart
2021
|
09:32
Europe/Amsterdam

Studenten Albeda College Economie & Ondernemen in verkiezingsdebat met politici

Op maandag 15 maart namen studenten van Albeda College Economie & Ondernemen deel aan een verkiezingsdebat met Tweede Kamerleden Andres Harijgens van GroenLinks en Bart Smals van de VVD. Zij debatteerden over belangrijke onderwijsgerelateerde thema’s als stagediscriminatie en het bindend studieadvies. In de aanloop naar het debat volgden al ruim 300 studenten van het college een reeks aan debattrainingen. Doel: het versterken van hun spreek-, luister- en argumentatievaardigheden en studenten enthousiasmeren voor de landelijke verkiezingen.

Het verkiezingsdebat begon met een debat tussen de studenten onderling: 25 studenten verspreid over de opleidingen Juridisch administratief dienstverlener, Medewerker marketing & communicatie, Junior accountmanager en Retail gooiden hun opgedane kennis en debatvaardigheden in de strijd. Het debat vond plaats onder leiding van een voormalig Albeda-student en door de DebatUnie, een organisatie die gespecialiseerd is in debatonderwijs waar Albeda College Economie & Ondernemen intensief mee samenwerkt. Vervolgens traden de twee politici en Albeda cvb-lid Simone Fredriksz tot het debat toe. Onder toeziend en kritisch oog van zo’n 40 studenten debatteerden zij over dezelfde stellingen. Doordat studenten kritische en inhoudelijke sterke vragen stelden, werd het een interactief en waardevol debat over thema’s die er voor jongeren toe doen.

Grootste mond

“Door studenten in de aanloop naar de verkiezingen te trainen in debatvaardigheden leren zij te argumenteren vanuit het referentiekader van anderen”, vertelt docent en loopbaanbegeleider Hylke Mijnster. “Dat levert studenten echte kennis en begrip op. En juist daar is misschien wel meer behoefte aan dan ooit. Discussiëren over je eigen mening gebeurt altijd en overal. Ook in de klas en politiek. Het blijft dan vaak bij het benoemen van je standpunt. Na het volgen van de debattrainingen zien we dat studenten écht na gaan denken over overtuigende argumenten. En over de manier waarop zij dat kunnen brengen. Het gaat dan steeds meer over de inhoud. Dat maakt het zo leerzaam en leuk. Ook vandaag zie je in de groep dat studenten het echt leuk vinden. Het is een techniek waarbij het niet gaat om de grootste mond hebben, maar de juiste argumenten en presentatie daarvan. Zo komen ook echt alle studenten aan bod. Door goed te debatteren durven studenten overtuigender te spreken, zorgvuldig te leren luisteren en nieuwsgierig te blijven naar de mening van een ander. In hun toekomstige loopbaan hebben ze daar veel baat bij’.

Student Sjoukje: “Dit was een leuke manier om met de verkiezingen in aanraking te komen. Je krijgt er ook zelfvertrouwen van, je durft namelijk beter voor een groep te spreken. Superfijn ook dat Tweede Kamerleden naar ons luisteren!”

Bekijk hier de vlog van Sjoukje en Leendert.