Rotterdam,
15
februari
2021
|
14:08
Europe/Amsterdam

Student aan zet met nieuwe onderwijsmethode

Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk geeft dit schooljaar les volgens nieuwe onderwijsmethodes. Deze nieuwe methodes zijn ontwikkeld om het onderwijs nog beter aan te laten sluiten op de vraag vanuit de praktijk, én bij de belevingswereld van onze studenten. Studenten en docenten zijn hier heel enthousiast over! Zo werken wij met de 5-weken-methode bij de opleidingen Pedagogisch werk, Onderwijsassistent en Kindprofessional. Lees hieronder meer over deze methode en bekijk de filmpjes.

Plezier in het leren 

In onze opleidingen staan het beroep en plezier in het leren centraal. Bovendien willen we het zelfsturend en onderzoekend onderwijs stimuleren. Bij de 5-weken-methode werken de studenten in een leerteam en kiezen ze iedere vijf weken drie beroepstaken, bijvoorbeeld ‘opstarten van de dag’, ‘aanbieden van activiteiten’ en ‘overleggen met allerlei partijen’. Per beroepstaak bepalen zij met elkaar wat ze de komende vijf weken daarover gaan leren en hoe ze dat gaan leren (leeracties). Dat vullen de studenten vervolgens in op een planbord, zodat duidelijk is wie wat doet en wat er wanneer af moet zijn.

Quotes van studenten en docenten

In de praktijk en tijdens de praktijkopdrachten zien de studenten ook meteen terug, waarom ze iets leren. Ze koppelen de theorie daardoor makkelijker aan de praktijk. Door zelf invulling te geven aan de opleiding, krijgen ze een actieve houding en merken we dat ze ook gemotiveerder zijn.

Student Kiki: “Je hebt niet door hoeveel je eigenlijk leert. Je merkt opeens dat je dingen toepast op je stage, die je een paar dagen ervoor op school behandeld hebt. Ik leer heel veel. Het is echt heel leuk.

Docenten:
"Door de 5-weken-methode kiezen studenten zelf hoe ze iets leren. Ze hebben meer ruimte om aan te sluiten bij hun eigen leerstijl.’" 

"Studenten onderzoeken de theorie; wat kan ik daarmee in de praktijk? Ze gaan veel eerder vragen stellen. Dat geeft een veel betere aansluiting op de praktijk."

"Voorheen volgden de studenten 12 vakken voor ze op stage gingen. Tijdens de stage moesten ze al die theorie opeens in de praktijk laten zien. Het 5-weken-plan zorgt ervoor dat het veel eerder duidelijk is hoe en waarom je de theorie toepast."

"De rol van de docent is veranderd. Het is veel minder zenden en ‘onderwijzen’. Je coacht en begeleidt bij het leerproces van de leerteams."

Bekijk de filmpjes

Via deze nieuwe methode bereiden we onze studenten Pedagogisch werk, Onderwijsassistent en Kindprofessional goed voor op de beroepspraktijk. In de volgende filmpjes vertellen docenten en studenten over hun ervaringen met de nieuwe lesmethode.