Rotterdam,
30
september
2021
|
10:53
Europe/Amsterdam

Start Zorg Innovatie Academie: samen werken aan de toekomst van de zorg

Woensdag 29 september vond in het gemeentehuis van Vlaardingen de feestelijke kick-off plaats van de Zorg Innovatie Academie, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam (MVS) en zorg- en onderwijsinstellingen in de regio.

Samen werken aan vernieuwing
In de MVS-regio is de vraag naar zorg groot. Mensen worden ouder waardoor deze vraag de komende jaren alleen maar groter wordt. Tegelijkertijd is er een tekort aan goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Werken in de zorg is voor veel mensen niet aantrekkelijk, onder andere vanwege de hoge werkdruk. Zorginstellingen hebben dagelijks te maken met de problemen die de tekorten opleveren. Om dit knelpunt aan te pakken gaan zorginstellingen, onderwijs en gemeenten samen werken in de Zorg Innovatie Academie.

Jacky Silos, wethouder Onderwijs en Sociaal Domein gemeente Vlaardingen: “Het is belangrijk dat we nu en in de toekomst goede zorg kunnen bieden voor de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Als mensen met goede zorg en ondersteuning langer thuis kunnen blijven wonen, dragen we daarmee bij aan de kwaliteit van leven van mensen. Om dat te kunnen, hebben we voldoende goed opgeleide en gemotiveerde mensen nodig. Door onze krachten te bundelen en samen te werken in de Zorg Innovatie Academie werken we aan de zorg voor onze inwoners, en geven we ook perspectief aan jongeren én een impuls aan de werkgelegenheid in onze regio.”

Hét kennis- en expertisecentrum voor alle zorgvraagstukken
De ambitie van de Zorg Innovatie Academie is hoog. Bedoeling is om te starten met het aanpakken van bestaande knelpunten van de zorg in de regio. Leren en experimenteren in de praktijk staan daarom centraal om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verbeteren. De partners willen de Zorg Innovatie Academie stapsgewijs uitbreiden en de komende jaren groeien tot hét kennis- en expertisecentrum voor alle facetten van de zorg.

Opleidingen in de praktijk
Ron Kooren, voorzitter college van bestuur van Albeda: “Met de Zorg Innovatie Academie zetten wij als partners in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in op een strategische aanpak voor het opleiden en behoud van personeel, als mede op de innovatie van de beroepen in de zorg.”

Huidige partners
De Zorg Innovatie Academie is een initiatief van: gemeente Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, DSW, Zonnehuisgroep Vlaardingen, Argos Zorggroep, Frankelandgroep, Franciscus Vlietland, Food Innovation Academy, Albeda, Lentiz, Hogeschool Rotterdam.

Foto-onderschrift: De gekleurde linten symboliseren de samenwerking en verbinding van de betrokken partners in de Zorg Innovatie Academie.