Rotterdam,
30
oktober
2020
|
09:00
Europe/Amsterdam

Simone Fredriksz nieuw lid college van bestuur Albeda per 1 november 2020

Met ingang van 1 november treedt Simone Fredriksz toe tot het bestuur van Albeda. Zij volgt Anky Romeijnders op die Albeda per 1 januari 2021 gaat verlaten vanwege het bereiken van haar pensioengerechtigde leeftijd. Simone gaat verder invulling geven aan de reeds ingezette strategische koers ‘Albeda Zet de Toon’ en neemt de portefeuille Onderwijs & Kwaliteit over van Anky. De raad van toezicht is overtuigd van haar grote betrokkenheid bij en deskundigheid op het terrein van het beroepsonderwijs om samen met de andere bestuurders de toekomst van Albeda verder vorm te geven.

Simone begon haar carrière in het bedrijfsleven bij PTT Telecom en later bij KPN Mobiel waarna zij de overstap maakte naar PrivaCom, een internationale start-up op het terrein van digitale technologie. Sinds 2003 is zij werkzaam in het onderwijs. Zij is afkomstig van De Haagse Hogeschool waar zij tot voor kort directeur was van de Faculteit Business, Finance & Marketing.

Simone typeert zichzelf als volgt: “Ik ben een geëngageerde onderwijskundige leider met ruime leidinggevende ervaring in het beroepsonderwijs. Ik ben in staat te sturen op kwaliteitsverbetering en kan ook regie nemen op het aanjagen van innovaties met externe stakeholders. Ik geloof in inclusiviteit en wil bijdragen aan beroepsonderwijs dat niet alleen toekomstbestendig is, maar ook passend is voor elk mens, ongeacht culturele achtergrond, nationaliteit, gender of sociale klasse.

Simone zal binnen het college van bestuur verdere invulling geven aan de koers van Albeda met specifieke aandacht voor het onderwijsconcept binnen Albeda. Hierin staat de student centraal. Simone: “In tijden van Corona moeten we meer dan ooit onze studenten een helpende hand bieden. Daarnaast moeten we investeren in de relatie met onze studenten op een persoonlijke en betrokken wijze waardoor hun kwaliteiten optimaal tot recht komen en benut worden. Juist nu kunnen docenten en ondersteunend personeel het verschil maken en een actieve en duurzame rol spelen in zowel de ontwikkeling van de student als zichzelf. Met als doel kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, innovaties te realiseren en flexibel en toekomstbestendig onderwijs te ontwikkelen gericht op leven lang leren in nauwe samenwerking met onze partners in Rotterdam en de regio. De waarden van Albeda persoonlijk, ambitieus en verantwoordelijk zijn voor mij de kern bij het realiseren van onze brede maatschappelijke opdracht. Ik kijk met veel plezier uit naar mijn nieuwe uitdaging bij Albeda.”

Albeda

Albeda is een regionaal opleidingscentrum in Rotterdam en omgeving. Met kleinschalig, herkenbaar en aantrekkelijk onderwijs voor vakmanschap en burgerschap, vormgegeven in colleges. We bouwen samen met bedrijven aan een ondernemende school voor beroepsonderwijs in de stad en de regio. Daarbij werken we intensief samen met de onderwijsinstellingen in onze omgeving, zowel het toeleverend als het vervolgonderwijs.